Bērns slimnīcā. Līdz kādam bērna vecumam vecāks var palikt pie atvases?

No daudzu bērnu vecākiem šogad dzirdams: bērni slimo – daudz, bieži, atkārtoti. Tāpat Mammamuntetiem.lv jau ziņoja, ka ārsti lūdz slimus bērnus uz dārziņu un skolu nevest, jo slimnīcas ir pārpildītas – sabiedrībā aktīvi cirkulē dažādi elpceļu vīrusi. Vecāki interesējas – ja bērns saslimst tik smagi, ka jāārstējas slimnīcā, vai vecāks var palikt kopā ar bērnu slimnīcā?
Ir virkne gadījumu, kad vecāka uzturēšanos pie bērna slimnīcā apmaksā valsts, bet kā izšķirt, vai palikšana tiks akceptēta?

FOTO: Shutterstock.com

Ir virkne gadījumu, kad vecāka uzturēšanos pie bērna slimnīcā apmaksā valsts, bet kā izšķirt, vai palikšana tiks akceptēta?

Līdz 7 gadu vecumam vecāka uzturēšanos apmaksā valsts

Kā Mammamuntetiem.lv uzzināja Veselības ministrijā, bērniem pavadošās personas atrašanos diennakts stacionārā apmaksā līdz bērna septiņu gadu vecumam, kā arī virknē citu gadījumu, tostarp:

  • ja lietotā procedūra izraisa psihoemocionālu stresu vai ir potenciāli sāpīga;
  • ja nepieciešams ievērot gultas režīmu un līdzestība to nenodrošina;
  • ja nepieciešama orāla vai parenterāla rehidrācija, parenterāla barošana vai ilgstoša parenterāla zāļu ievade;
  • ja apgrūtināta vai neiespējama komunikācija bez pavadošās personas klātbūtnes;
  • ja atrašanās diennakts stacionārā izraisa psihoemocionālus traucējumus, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes kvalitāti, bērna vai ārstniecības personu drošību.

 

Ministrijā norāda, ka slimnīcai ir jānodrošina gultasvieta un gultasveļa, jo slimnīcām tiek apmaksāti izdevumi, kas ir saistīti ar pacienta pavadošās personas uzturēšanos slimnīcā t.i. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju) un saimnieciskie izdevumi (gultas vieta, gultasveļa). 

 

Tātad – līdz bērna septiņu gadu vecumam ir skaidrs, ka vecākam vieta slimnīcā ir jānodrošina. Kā tas ir pēc septiņu gadu vecuma – nav vienotas atbildes. Ministrija uzver, ka veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi visām ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir vienādi, tomēr katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim un epidemioloģiskai situācijai ārstniecības iestādē. Tomēr – kāda ir situācija konkrētās slimnīcās? 

 

Jēkabpilī var uzturēties vecāki līdz pat bērnu 17 gadu vecumam

Kā Mammamuntetiem.lv pastāstīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Vindule, Jēkabpils reģionālās slimnīcas Bērnu slimību nodaļā vecāki var uzturēties kopā ar savu bērnu līdz 18 gadu vecumam jeb pilngadībai – pēc pašu iespējām un vēlmēm. “Par vecāku uzturēšanos slimnīcā (t.sk. atsevišķu gultu) nav jāmaksā. Ja bērns ir līdz divu gadu vecumam, tad ir iekļauta arī vecāka ēdināšana. Ja bērns ir 2-17 gadus vecs – vecāks var pats sev organizēt ēdināšanu vai atsevišķi maksāt par slimnīcas ēdienreizēm (izmaksas par vienu diennakti ir septiņi eiro). 

Mūsu slimnīcā nav ierobežojumu tam, lai vecāks varētu būt kopā ar savu bērnu. Protams, vecāks var uzturēties kopā tikai, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus,” 

uzsver Vindule.

 

Rīgā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vecākiem piedāvā uzturēties nodaļās vai Vecāku mājā

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Bērnu slimnīcas Aprūpes administratīvā dienesta direktore Linda Frīdenberga norāda, ka ārpus gadījumiem, kad vecāka uzturēšanos slimnīcā apmaksā valsts, tas ir maksas pakalpojums, atbilstoši slimnīcas cenrādim. “Nodaļā kopā ar bērnu var palikt viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis. Viņa klātbūtnes mērķis ir, aprūpējot, mierinot un iedrošinot bērnu, uzlabot aprūpes procesu. 

Tāpēc palikt palātā blakus bērnam līdz septiņu gadu vecumam vienam vecākam vai likumiskajam pārstāvim ļauj visos gadījumos, ja vien ir šāda iespēja. 

Tāpat vecāks var palikt arī pie bērna, kuram jau ir vairāk nekā septiņi gadi, ja tas nepieciešams ārstniecības procesam un to pieļauj telpu kapacitāte. 

Reklāma
Reklāma

Ja vecākam nodaļā nav, kur nakšņot, Torņakalna novietnē vecākiem ir iespēja palikt arī slimnīcas teritorijā esošajā Vecāku mājā. Diemžēl sezonās, kad ir augsta saslimstība ar vīrusu infekcijām, Bērnu slimnīca ir pārslogota, tāpēc rodas lielākas grūtības nodrošināt vecāku pastāvīgu klātbūtni pie bērniem, kuri ir vecāki par septiņiem gadiem,” atklāj slimnīcas pārstāve. Viņa norāda, ka ir ļoti reti izņēmuma gadījumi, kas saistīti ar epidemioloģisko drošību, riskiem bērna un vecāku veselībai, kad palikšana kopā ar bērnu slimnīcā netiek atļauta un par to informē nodaļas personāls. 

 

Vidzemes slimnīcas pieredze

Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Mammamuntetiem.lv atklāj, ka iespējas vecākiem palikt kopā ar bērnu ir atkarīgas no slimnīcas noslogojuma. “Bērniem līdz 7-8 gadu vecumam vecāki, protams, tiek atstāti pie bērna. Par vecāku palikšanu pie bērniem ārstējošais ārsts vadās atkarībā no bērna slimības smaguma pakāpes, no psihoemocionālās piesaistes (vecāku klātbūtne palīdz vai kavē ārstēšanas procesu, vai pats bērns vēlas vecāku klātbūtni utt.). Reizēm kāds no vecākiem paliek kopā arī ar 14-15 gadus vecu bērnu. Protams, ir situācijas, kad vecāki nevar palikt pie bērna (paša saslimšana, prombūtne u.c.),” norāda slimnīcas pārstāve.

 

Ja palikt pie bērna tomēr neatļauj

Kā noprotams, tas, vai vecāks varēs palikt kopā ar bērnu, kas ir jau sasniedzis 7 gadu vecumu, atkarīgs gan no bērna saslimšanas, gan tā, cik noslogota tajā brīdī būs slimnīca. Tomēr ko darīt, ja vecākam šķiet, ka slimnīcā nepamatoti atsaka palikšanu pie bērna? 

Veselības ministrijas pārstāvji aicina sākotnēji situāciju risināt ar ārstniecības iestādes vadību.

 

Gadījumā, ja netiek panākta vienošanās, var vērsties Nacionālā veselības dienestā (bezmaksas tālrunis 80001234 vai uzdot jautājumu e-pastā: nvd@vmnvd.gov.lv), kura funkcijās ietilpst informēt sabiedrību par tai pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, kā arī konsultēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.  Kā arī ikvienam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā, ja tiek pārkāptas pacienta tiesības par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.

 

Kā noslēgumā norādīja Veselības ministrijas pārstāve, ministrija plāno tikties ar stacionārajām ārstniecības iestādēm, lai vēlreiz pārrunātu jautājumu par pacienta pavadošo personu uzturēšanos stacionārā, lai turpmāk novērstu nepilnības tādu pacientu aprūpe, kuriem pavadošās personas klātbūtne diennakts stacionārā ir nozīmīga un nepieciešama.

 

Savukārt Bērnu klīnikās universitātes slimnīcas Aprūpes administratīvā dienesta direktore Linda Frīdenberga stāsta, ka ārstniecības personai ir tiesības pārtraukt vai liegt pacientu pārstāvošās personas pastāvīgo klātbūtni, ja tiek pārkāpti Bērnu slimnīcas noteikumi, veikta emocionāla vai fiziska vardarbība pret pacientu, kā arī, ja vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības. “Katrs gadījums par vecāka vai likumiskā pārstāvja palikšanu pie bērna Bērnu slimnīcā var atšķirties, to ietekmē apstākļi nodaļā, bērna veselības stāvoklis un vecāka iespējas piedalīties aprūpē. Tāpēc nevajadzētu, uzzinot citu vecāku pieredzi, pieņemt, ka tieši tāpat iespējas palikt pie sava bērna tiks atrisinātas katru reizi,” viņa piebilst.

Saistītie raksti