Žurnāli

Žurnāls "Skolēns"

Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" ir izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Programmas ietvaros izdod žurnālu skolēnu vecākiem. Izdevuma mērķis ir uzlabot vecāku zināšanas par skolas vecuma bērnu vecumposmu īpatnībām, veselību, piemērotu uzturu un sporta aktivitātēm, emocionālo audzināšanu un savstarpējo attiecību veidošanu, t.sk., ar pusaudzi. Žurnāls bez maksas pieejams ārstu praksēs un izglītības iestādēs.

Jaunākais izdevums:

Nr. 4, decembris–februāris, 2020/2021

Atvērt

Žurnāls "Bērnudārznieks"

Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" ir izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Programmas ietvaros izdod žurnālu vecākiem, kam ir bērni bērnudārznieka vecumā. Žurnāla mērķis ir uzlabot vecāku zināšanas par bērna vecumposma īpatnībām no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, bērnu audzināšanu un disciplinēšanu bez vardarbīgām metodēm un emocionālo audzināšanu, bērnam piemērotu uzturu un sporta aktivitātēm, kā arī veicināt bērnu traumu samazināšanos. Žurnāls bez maksas pieejams ārstu praksēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jaunākais izdevums:

Nr. 10, decembris–februāris, 2020/2021

Atvērt

Žurnāls "Zīdainis"

Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" ir izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Programmas ietvaros izdod žurnālu topošajiem un jaunajiem vecākiem ar mērķi sniegt izglītojošu, uz pētījumiem bāzētu informāciju par priekšnosacījumiem veselīgai grūtniecībai un veiksmīgām dzemdībām, par mierīgu pēcdzemdību periodu un drošu, pareizu jaundzimušā aprūpi, par jauno vecāku emocionālo un fizisko veselību, kā arī par attiecību stiprināšanu laikā, kad ģimenē ienācis bērniņš. Žurnāls bez maksas pieejams ārstu praksēs un dzemdniecības iestādēs.

Jaunākais izdevums:

Nr. 26, decembris–februāris, 2020/2021

Atvērt