Gribam būt ģimene

Grāmatas

 • Satura rādītājs

 • Redaktora sleja

  Kā veidot veselīgu un laimīgu ģimeni

   

  Tas bija laiks pēc Pirmā pasaules kara. Gaisā vēl bija jūtams ložu pulveris. Tika dibināta Latvijas valsts. Visapkārt bija vērojams trūkums un kara sekas. Neraugoties uz to, Latvijas prezidents Jānis Čakste savā uzrunā Latvijas sievietēm saka paldies par dārglietu ziedošanu topošās valsts labā. Prezidents aicina sievietes laist pasaulē vēl vienu bērnu, to paceļot virs pasaules dimantiem un zelta [1].

   

  21. gadsimtā demogrāfija un veselība ir viena no valsts prioritātēm. “Roche” kā moderns, uz sadarbību vērsts veselības aprūpes uzņēmums ir izglītojis līdzcilvēkus zīdaiņu mirstības samazināšanā, atspoguļojis mātes un tēva nozīmi bērnu veselīgā attīstībā un arī parādījis neauglības novēršanas iespējas medicīnā [2]. Par šiem tematiem vari lasīt digitāli pieejamās grāmatās “Gribu būt māmiņa” un “Gribu būt tētis”. Tās nebūtu iespējamas bez “Roche” ilggadējiem sadarbības partneriem un autoriem – profesori Daci Rezebergu un vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv” [3].

   

  Dabā vērojams, ja lauvēns neaug kopā ar mammu un ģimeni, tad tas brīvībā izdzīvot nevar. Tas neiemācās medīt un nespēj radīt pēcnācējus. Pateicoties cilvēka saprātam, mēs varam apgūt, kā veidot veselīgu un laimīgu ģimeni. Ņemot vērā pētījumus Ancē un Jūrkalnē, lai ģimene būtu laimīga ar veseliem trīs vai vairāk bērniem, kā vissvarīgākais tika konstatēta stabilitāte ģimenē, pastāvīgas partnerattiecības un nodrošināts darbs [4].

   

  Zinot to, ka Latvijā daudziem bērniem nav pozitīvas ģimenes pieredzes, nolēmām sadarbībā ar “Mammamuntetiem.lv” izdot grāmatu, kur šādas zināšanas varētu gūt! Grāmatā Latvijas labākie eksperti dalās ieteikumos, kā veidot laimīgu ģimeni, ja pašiem jaunajiem vecākiem tāda nav bijusi. Ticu, ka laimīgās ģimenēs bērni slimo ievērojami mazāk!

   

  Dr. Rauls Vēliņš

   

  Atsauces:

  1. Ziedars J. Šūpo šūpuli. Jelgavas tipogrāfija, 2009. 9. lpp.
  2. Kalnājs, J., Marksa, E. Transformācija. Roche vakar, šodien, rīt. Roche Latvija, SIA, 2020, 54.–56.lpp.
  3.  http://www.ginasoc.lv/jaunumi/rokasgramata-gribu-but-mamina/
        https://www.roche.lv/lv/sociala_atbildiba/gribu_but_tetis.html
  4. Āboliņa, L., Kaktiņš, A., Vēliņš R. Vēlamais bērnu skaits ģimenē un dzimstību ietekmējošie faktori: Jūrkalnes un Ances piemērs. 2017. 15.–27. lpp. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, Nr. 71, Rīga.

   

   

  PATEICĪBAS

   

  Paldies speciālistiem: ginekoloģei reproduktoloģei Zanei Vītiņai, ārstam psihoterapeitam
  un psihiatram Artūram Utinānam, Rīgas Stradiņa universitātes profesorei un ginekoloģei
  Dacei Rezebergai, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētajai
  profesorei Andai Ķīvītei-Urtānei, ārstam Marekam Marčukam, ārstei psihoterapeitei
  Guntai Andžānei, narkoloģei Ilzei Maksimai, psihoterapeitei Egitai Pļaviņai, ārstei
  rezidentei psihoterapijā Laurai Valainei, sistēmiskajai trenerei Ivetai Apinei, psihiatrei
  un psihoterapeitei Ivetai Pļaviņai, ārstei psihoterapeitei Intai Zīlei un teologam Indulim
  Paičam, ginekoloģei-dzemdību speciāliste Vijai Veisa.


  Paldies par dalīšanos atziņās: Raulam Vēliņam, Laurai Lemkinai, Danai Erciņai-Užānei,
  Gundegai Auziņai, Zanei Degro, Kristīnei Soboļevskai, Zanei Lielausei, Ievai Sedleniecei,
  Rūtai Kalniņai, Aidim Tomsonam, Aigaram Neripam, Ansim Bogustovam, Ivaram Jēkabsonam.


  Paldies autorēm: Gunitai Krilovai, Līgai Brūverei, Sigitai Āboltiņai, Ievai Jātniecei, Laurai
  Ikauniecei, Lienei Millerei.


  Projekta galvenais mērķis ir stiprināt Latvijas ģimenes. Grāmata “Gribam būt ģimene” ir
  turpinājums grāmatām “Gribu būt māmiņa” un “Gribu būt tētis”.


  Galvenā redaktore: Inga Akmentiņa-Smildziņa, “Mammamuntetiem.lv”.
  Paldies par sadarbību Latvijas vecāku organizācijai "Mammamuntetiem.lv".
  Literārā redaktore: Asnate Baņģiere.
  Dizaina māksliniece: Linda Rozenšteina.


  Izdevējs: “Roche Latvija SIA ”.
  Foto: Shutterstock.
  Grāmata iespiesta tipogrāfijā “Eveko”.
  Bezmaksas izdevums.


  2021. gads
  © Roche Latvija SIA
  M-LV-00000084


  Grāmata elektroniski pieejama www.roche.lv, zurnali.mammamuntetiem.lv.
  Ja vēlaties šīs grāmatas elektronisko versiju ievietot savā mājaslapā, lūdzu, rakstiet pieteikumu uz:
  riga.info_Latvija@roche.com.
   

  FOTO:

  Galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa

 • Redkolēģija

  Žurnāla veidošanā iesaistījušies vieni no labākajiem un atzītākajiem savas jomas speciālistiem. Daudzi ir izglītojušies ārvalstu mācību iestādēs un apmeklējuši starptautiski atzītus kursus un nozīmīgas konferences.

  • Inta Zīle

   ārste psihoterapeite, LU Medicīnas fakultātes pasniedzēja

  • Laura Valaine

   Ārste psihoterapeite RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā

  • Iveta Pļaviņa

   ārste psihiatre

  • Iveta Apine

   sistemātiskā trenere

  • Egita Pļaviņa

   psihoterapeite, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste

  • Indulis Paičs

   teologs, kristīgās meditācijas un apzinātības skolotājs

  • Vija Veisa

   ginekoloģe, dzemdību speciāliste

  • Zane Vītiņa

   ginekoloģe reproduktoloģe, klīnikas EGV direktore

  • Dace Rezeberga

   Rīgas Stradiņa universitātes profesore un ginekoloģe, Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenā speciāliste dzemdniecībā un ginekoloģijā

  • Anda Ķīvīte-Urtāne

   RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore, Sabiedrības veselības institūta direktore

  • Artūrs Utināns

   psihiatrs, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents

  • Mareks Marčuks

   Ārsts-rezidents Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

  • Gunta Andžāne

   Ārste psihoterapeite

  • Ilze Maksima

   narkoloģe

Grāmatas

Izdevuma raksti

Lasi izdevumus

Kā nosargāt savu bērnu

Atvērt

Gribu būt tētis

Atvērt