Viss, kas vecākiem jāzina par slimības lapām

Atgriežoties skolās un dārziņos vai uzsākot bērnudārza gaitas, vecākiem jārēķinās, ka bērns slimos un pieaugušajiem nāksies savas darba gaitas zināmā mērā pakārtot bērna slimošanai. Kas vecākiem jāzina par iespējām un tiesībām saņemt slimības lapu?
Saslimšana rada ne tikai bažas par bērna veselību, bet arī rodas jautājums, kā savienot bērna slimošanu un vecāku darba dzīvi.

FOTO: Shutterstock.com

Saslimšana rada ne tikai bažas par bērna veselību, bet arī rodas jautājums, kā savienot bērna slimošanu un vecāku darba dzīvi.

Vispirms jāatceras, ka tautā sauktās slimības lapas vai zilās lapas sauc par darba nespējas lapām un tās nepieciešamību izvērtē ārsts, saskaņā ar 03.04.2001. MK noteikumiem Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”.

 

Kādas ir darbnespējas lapas

Ja ir saslimis pieaugušais, ārsts izsniedz darbnespējas lapu A. Ja pieaugušajam darbnespēja turpinās ilgāk par 9 dienām, tiek noformēta darbnespējas lapa B. A lapas apmaksu veic darba devējs, bet B lapu apmaksā valsts (izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). Taču te jāpatur prātā, ka joprojām spēkā ir nosacījums, kas paredz: ja darbnespēja bijusi nepārtraukta, valsts maksā pabalstu ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no dienas, kad atvērta slimības lapa. Savukārt, ja darbnespēja ir pārtraukta, bet atkārtojas – ne ilgāk par 52 nedēļām trīs gadu laikā.

 

Ja ir saslimis bērns līdz 14 gadu vecumam, pieaugušajiem slima bērna kopšanai izsniedz darbnespējas lapu B un to apmaksā valsts (izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

 

Cik daudz naudas saņemšu, ja slimo bērns?

Saņemot B lapu saslimuša bērna kopšanai, valsts apmaksā ienākumu zaudējumus jau no pirmās lapas izrakstīšanas dienas. Tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš, saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ir darba ņēmējs, pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai. Slimības pabalstu piešķir 80 % apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu, vidējās iemaksu algas. Personām, kurām ir piešķirts bezdarbnieka statuss, saslimstot bērnam, darbnespējas lapa netiek apmaksāta. 

 

Darba nespējas lapu var izsniegt arī vecvecākiem 

Ja kāda objektīva iemesla dēļ slimo bērnu nevar kopt viņa vecāki, ārsts darbnespējas lapu B slima bērna kopšanai var izsniegt arī vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai, vecāka laulātajam vai citai personai, kura faktiski kopj slimo bērnu. Minēto informāciju norāda bērna medicīniskajā dokumentācijā. Ja šīs personas ir nodarbinātas (ir darba ņēmēji vai pašnodarbināti), ir tiesības saņemt slimības pabalstu.

 

Reklāma
Reklāma

Uz cik dienām var ņemt darba nespējas lapu

Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 13. panta otrajā daļā noteikts, ka līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas pirmās dienas līdz darba nespējas 21. dienai. Par laiku līdz darba nespējas 14. dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts mājās; par laiku līdz darba nespējas 21. dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts arī stacionārā,  līdz darba nespējas 30. dienai, ja bērnu kopj traumas dēļ, kas saistīta ar kaulu lūzumu. Tas nozīmē, ka kopumā par viena bērna kopšanu vienā saslimšanas gadījumā slimības pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz bērna (14., 21. vai 30.) slimības dienai. Tas attiecās arī uz gadījumiem, kad slimo bērnu kādu periodu kopis viens vecāks, bet pēc tam – otrs.

 

Kā tiek noformēta darba nespējas lapa

Šie dokumenti vairs netiek izsniegti papīra formā, kā tas tika darīts iepriekš. Tagad ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā hronoloģiskā secībā. Šī informācija ir pieejama darba devējam.

 

Kā saņemt slimības pabalstu

Slimības pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un tas jāpieprasa, ja esat saņēmis darbnespējas lapu B. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu portālā www.latvija.lv vai nosūtot e-pasta vēstulē ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu var sūtīt arī vēstulē pa pastu vai klātienē jebkurā filiālē, kā arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja izsniegto e-darbnespējas lapu ārsts ir noslēdzis.

 

Ņem vērā!

Ja bērns vai arī pats pieaugušais saslimst atvaļinājuma laikā, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā. To nosaka Darba likuma 150. panta sestā daļa un 151. panta trešā daļa. 

 

Konsultēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālisti.

Saistītie raksti