Ja bērns saslimis, slimības lapu var ņemt arī strādājošie vecvecāki

Sezonā, kad bērni slimo, vecākiem dažkārt ir grūti atrast līdzsvaru starp iešanu uz darbu un bērnu pieskatīšanu mājās. Izrādās, Latvijas likumdošana paredz, ka šādā situācijā var palīdzēt arī strādājošā vecmāmiņa (vai vectētiņš), ņemot slimības lapu. 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Šī gada pavasarī, kad šis jautājums tika aktualizēts, iesaistītās institūcijas - Veselības inspekcija un Labklājības ministrija, nevarēja vienoties par to, cik praktiski izpildāma ir šī norma. Šobrīd ir ieviesta skaidrība, proti, tiešām - arī vecvecāki var izmantot slimības lapu, lai pavadītu laiku mājās ar slimu mazbērnu. 
 

Vairāk lasi šeit: Mammamuntetiem.lv turpina skaidrot, vai vecvecāki drīkst ņemt slimības lapu mazbērna saslimšanas gadījumā 


Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 7.punktā ir paredzēts, ka darbnespējas lapu B līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai izsniedz personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai jebkurai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu), ja minētā persona sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darbā gūstamos ienākumus.

 

Lai izmantotu šādu iespēju, vecākiem ir jāuzraksta iesniegums ģimenes ārstam, lūdzot slimības lapu izrakstīt vecmāmiņai vai vectētiņam. 

Reklāma
Reklāma


Labklājības ministrija skaidro, ka tas nozīmē, ja ir situācija, kad vecākiem pašiem nav iespējams kopt savu slimo bērnu, tad tādā gadījumā darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu var izsniegt arī vecmāmiņai. Tātad, ja vecmāmiņa sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tāpēc zaudē algotā darba ienākumus, tad slimības pabalsts viņai tiek piešķirts likumā noteiktajā kārtībā.

Lai izmantotu šādu iespēju, vecākiem ir jāuzraksta iesniegums ģimenes ārstam, lūdzot slimības lapu izrakstīt vecmāmiņai vai vectētiņam. 

“Bērna vecākiem jābūt objektīvam  pamatojumam, objektīviem apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams kopt savu slimo bērnu, lai varētu izsniegt DNL slima bērna kopšanai vecvecākiem (vecmāmiņai vai vectētiņam). Ģimenes ārstam bērna vecāki raksta iesniegumu brīvā formā, ar pamatojumu (bērna māte pati ir saslimusi, mātei jādodas komandējumā, darbā svarīgi nepabeigti darbi, svarīgi darba uzdevumi, kur jāiekļaujas termiņā, nav kas aizvieto) un lūgumu, ka bērnu slimošanas laikā kops kāds no vecvecākiem – vārds, uzvārds. Nekur nav atrunāts, kādai formai jābūt iesniegumam, bet svarīgs ir arī pamatojums, jānorāda kam jāizsniedz un bērna vecāka parakstam, “ skaidro Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa nodaļas vadītāja Konstantija Reinfelde.  

Situācijā, ja ģimenes ārsts atsaka darbnespējas lapas izsniegšanu bērna vecvecākam, būtu atkārtoti šī situācija jāpārrunā ar ārstu (norādot uz likumdošanā paredzētajām tiesībām vai aicinot ārstu konsultēties Veselības inspekcijā). Ja darbnespējas lapa tomēr tiek atteikta, persona var vērsties Veselības inspekcijā ar oficiālu iesniegumu.