Kā laulātie var apvienot bērnus, lai saņemtu lielāku ģimenes valsts pabalstu

No 2022. gada 1. janvāra mainīsies pabalsta aprēķināšanas kārtība un apjoms. Tiek paredzēts arī atļaut laulātajam saņemt ģimenes valsts pabalstu par otra laulātā bērniem, kas nav viņa paša bioloģiskie bērni.
Šī iespēja ir jaunums!

FOTO: Shutterstock.com

Šī iespēja ir jaunums!

Turpmāk pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, cik bērnus ģimene audzina un par cik bērniem saņem ģimenes valsts pabalstu vecumā no 1 līdz 20 gadiem. Ja vecāki ir stājušies laulībā, bet ne visi kopīgi audzināmie bērni ir abu laulāto bioloģiskie bērni, visus ģimenē audzināmos bērnus varēs apvienot un saņemt lielāku pabalstu.


Ģimenes valsts pabalsta apmērs no 2022. gada 1. janvāra:

 • par vienu bērnu 25 eiro;
 • par diviem bērniem 50 eiro par katru;
 • par trim bērniem 75 eiro par katru bērnu;
 • par četriem un vairāk bērniem 100 eiro par katru bērnu.

 

Piemērs:
Anna un Pēteris ir laulāti, audzina vienu savu kopīgo bērnu. Ģimene audzina arī Annas bērnu no viņas pirmās laulības un Pētera bērnu no pirmās laulības. Kāds būs ģimenes valsts pabalsts? Tātad – kopā ģimene audzina trīs bērnus. Ja Anna saņems pabalstu par diviem saviem bioloģiskajiem bērniem, viņa saņems par katru no saviem bērniem 50 eiro, Pēteris par savu pirmo bērnu – 25 eiro; kopā ģimene saņems 125 eiro. Bērnus apvienojot, ģimene var saņemt 75 eiro par katru bērnu, kopā 225 eiro.

 

Ja vecāki nespēs vienoties, tad pabalsta apmērs būs mazāks un katrs no vecākiem saņems mazāku apjomu un katrs tikai par saviem bērniem. 


Kā apvienot ģimenes bērnus?

 • Vecākiem ir jābūt laulātiem, lai varētu apvienot bērnus no iepriekšējām attiecībām un saņemt lielāku ģimenes valsts pabalstu;
 • Abiem no laulātajiem ir jābūt ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par savu bioloģisko bērnu;
 • Laulātajam, kurš grib uzticēt pabalsta saņemšanu par savu bērnu otram laulātajam, jāraksta iesniegums, kurā viņš atsakās no pabalsta saņemšanas par savu bērnu un viņš labprātīgi piekrīt, ka laulātais turpmāk saņems ģimenes valsts pabalstu par viņa bērnu. Šim iesniegumam nav pieejams e-pakalpojums, tas ir jāparaksta vai nu ar drošu e-parakstu un jānosūta pa e-pastu vai jāraksta iesniegums papīra formā, kuru var iemest ikvienā VSAA klientu apkalpošanas centra pasta kastītē  vai arī nosūtīt pa pastu.
 • Otrs laulātais iesniedz iesniegumu VSAA un pieprasa piešķirt ģimenes valsts pabalstu arī par laulātā bērnu. Šo iesniegumu var iesniegt kā e-iesniegumu caur latvija.lv.

Tātad, lai apvienotu bērnus, būs divi iesniegumi – viens no bērna vecāka, ka atsakās no pabalsta un piekrīt izmaksāt to otram laulātajam, un otrs no laulātā ar lūgumu izmaksāt pabalstu.


Lai laulātie varētu realizēt savas tiesības un saņemt lielākos pabalstus no 1. janvāra, iesniegums par attiekšanos no pabalsta un pieteikšanās būtu jāiesniedz līdz 15. decembrim. Ja iesniegumi tiks iesniegti vēlāk, apvienošanās notiks vēlāk.

 

Reklāma
Reklāma

Skaties speciālistu skaidrojumu par valsts atbalstu ģimenei un ģimenes pabalsta izmaiņām

 

Svarīgi – lai varētu apvienot bērnus:

 1. Pārim ir jābūt reģistrētam laulībā;
 2. Vecākam, kurš atsakās no pabalsta saņemšanas, jābūt ģimenes valsts pabalsta saņēmējam;
 3. Bērns, par kuru tiek nodota pabalsta izmaksa, aug šajā ģimenē, kuras bērnus iecerēts apvienot;
 4. Ja bioloģiskais vecāks pārdomā un maina savu lēmumu nodot pabalstu laulātajam un vēlas pats saņemt pabalstu, pabalsta izmaksa laulātajam tiek pārtraukta. Arī, ja laulība tiek šķirta vai bērna vecāka nāves gadījumā pabalsta izmaksa laulātajam tiks pārtraukta;
 5. Tos bērnus, kas aug citās mājsaimniecībās, apvienot nevar.


Kā nosaka to, uz kuru no vecākiem ir reģistrēts bērns? Vai tas ir saistīts arī ar to, kam bērns ir ierakstīts nodokļu grāmatiņā?
Nē, tas nav saistīts ar to, kam bērns ir ierakstīts nodokļu grāmatiņā. Ģimenes valsts pabalsts un IIN atvieglojumi par apgādājamiem ir divas dažādas lietas, kuras savā starpā nav saistītas. 
Piešķirot ģimenes valsts pabalstu, VSAA nepārbauda bērna apgādības faktu, kas reģistrēts Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē. 

Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nosaka vienam no apgādniekiem neatkarīgi no tā, kurš no vecākiem saņem ģimenes valsts pabalstu.

Bioloģiskie vecāki savstarpēji vienojas, kurš būs ģimenes valsts pabalsta saņēmējs un tas vecāks arī pieprasa pabalstu. Ja vecāki nevar savstarpēji par to vienoties, kurš būs ģimenes valsts pabalsta saņēmējs, ir jāiet uz bāriņtiesu, lai tā izšķir strīdu.

 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.

 

Saistītie raksti