Kādus pabalstus valsts nodrošina sociāli apdrošinātiem un sociāli neapdrošinātiem vecākiem, kas audzina bērnu līdz 2 gadiem

Kad bērniņš ir piedzimis, jaunie vecāki saņem kompleksu valsts atbalstu. Atkarībā no tā, vai jaunā mamma vai tētis ir strādājuši un maksājuši nodokļus, vai arī pirms jaunā statusa ir bijuši bez darba, mainās arī finansējuma apjoms, ko var saņem no valsts.
Latvijā valsts atbalstu saņem gan tie vecāki, kas ir darba attiecībās, gan sociāli neapdrošinātie jaunie vecāki. Atšķiras vien atbalsta apjoms.

FOTO: Shutterstock.com

Latvijā valsts atbalstu saņem gan tie vecāki, kas ir darba attiecībās, gan sociāli neapdrošinātie jaunie vecāki. Atšķiras vien atbalsta apjoms.

Paternitātes pabalsts

Apmaksātu atvaļinājumu sakarā ar bērniņa piedzimšanu vai ienākšanu ģimenē adopcijas gadījumā var saņemt arī tētis. 

To ir tiesības saņemt personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ir darba ņēmējs (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieks), pašnodarbinātais, kurš faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.
 

Paternitātes pabalstu piešķir arī tad, ja ģimene ir adoptējus ārpusģimenes aprūpē bijušu bērnu vecumā līdz 3 gadiem. Tad vienam no bērna vecākiem (mātei vai tēvam) ir tiesības uz 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju (Darba likuma 155.panta piektā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām VSAA piešķirs paternitātes pabalstu.

Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru bērnu. Tas ir vienreiz izmaksājams pabalsts. 
To piešķir: 

  • vienam no vecākiem bērna piedzimšanas gadījumā;
  • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.


 

Bērna kopšanas pabalsts

Pabalstu piešķir vienam no vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam, vai personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei.

 

Pabalsta apmērs:

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī;


Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad valsts atbalsts papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:
 

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.
     
Reklāma
Reklāma

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona, par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu. 


Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt vecāku pabalstu jeb “māmiņalgu” ir sociāli apdrošinātai personai. To izmaksā vienam no vecākiem. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma. 

Vecākiem ir dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu, un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

 

  • saņemt pabalstu līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • saņemt pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.


Vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā saņem, ja vecāks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja strādā, tad pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja sievietei, kopjot bērnu vecumā līdz 3 gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts. Tātad – sakarā ar šā bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā. Pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gadu vecumam.

 

 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.

 

 

Saistītie raksti