Kādas atlaides, atbalsts un pabalsti pienākas daudzbērnu ģimenēm? Apkopojums

Kļūšana par daudzbērnu ģimeni ir ne tikai emocionāli piepildīts notikums, bet tas ievieš izmaiņas arī ģimenes ikdienā. Mammamuntetiem.lv ir apkopojis tos atbalsta veidus, kurus var saņemt daudzbērnu ģimenes.
Ar katru bērnu ģimenē ienāk jauni prieki un raizes, bet līdz ar trešo bērnu – jauni valsts atbalsta veidi!

FOTO: Shutterstock.com

Ar katru bērnu ģimenē ienāk jauni prieki un raizes, bet līdz ar trešo bērnu – jauni valsts atbalsta veidi!

Ar trim bērniem sākas cita, daudzbērnu ģimenes dzīve, – nu vairs visus bērnus pie rokas viens vecāks paņemt nevar. Tāpēc ir labi zināt, kāds valsts atbalsts ir pieejams ģimenēm, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.


Kas ir daudzbērnu ģimene?

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka daudzbērnu ģimene ir tāda ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē un aizbildnībā esošie. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
 

Kā apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu?

Daudzbērnu ģimenes statusu apliecina Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).

 

Šeit apkopotie valsts sniegtie atblasta veidi daudzbērnu ģimenēm:

 

Ģimenes valsts pabalsts (no 01.01.2022)

No 2022. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu.

 • par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
 • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

 

! Ja ģimene ir kļuvusi par daudzbērnu ģimeni, piedzimstot trīnīšiem, valdība papildus piešķir ģimenei vienreizēju sociālu pabalstu 8538 eiro apmērā. 

 

Lasi vēl: Kļūsim mamma un tētis! Kādu atbalstu var saņemt topošie vecāki?

 

Atbalsts norēķiniem par elektrību – 20 eiro mēnesī

No 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim atlaides daudzbērnu ģimenēm par elektrību ir fiksēta summa kā atlaide ikmēneša rēķinā par elektroenerģiju. Daudzbērnu ģimenes pārstāvis, kurš ir elektroenerģijas tirdzniecības līguma slēdzēji, saņems atlaidi automātiski. Maksājuma samazinājums daudzbērnu ģimenēm 20 eiro. To nosaka MK noteikumu Nr. 345 40.4. apakšpunkts.

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums 50 %

Atlaide 50 % apmērā pienākas daudzbērnu ģimenei par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā:
 

 • vieglais pasažieru vai plašlietojuma;
 • kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažiera sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas;
 • autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām;
 • vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.
   

Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā reģionālajos maršrutos

Uzrādot apliecību "Goda ģimene" vai "3+ ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti, vai skolēna vai studenta apliecību) var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos. Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi, jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.
 

 • 50 % no brauciena biļetes pilnas cenas pieaugušajiem;
 • 40 % no abonementa biļetes cenas;
 • 90 % no brauciena biļetes pilnas cenas skolēniem un studentiem (līdz 24 gadiem)
 • 100 % valsts svētku dienās – 4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī.

 

Samazināts nekustamā īpašuma nodoklis – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro

Ņem vērā, ka atsevišķās pašvaldībās atlaides var būt lielākas! Dažās pašvaldībās, lai saņemtu atlaidi, ir jāraksta iesniegums. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” teikts – ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 % no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 eiro.

 

Subsīdija pirmās iemaksas par nekustamo īpašumu samazināšanai 8 000 līdz 10 000 eiro

Balsts subsīdija ir vienreizējs valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai.
 

Reklāma
Reklāma
 • 8 000 eiro apmērā, ja ģimenē ir 3 bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais)
 • 10 000 eiro apmērā, ja ģimenē ir 4 bērni vai vairāk (vai 3 un tiek gaidīts ceturtais)
   

Subsīdiju palielina par 2 000 EUR, ja iegādājamais/ būvējamais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka, saskaņā ar energoefektivitātes normatīviem.
 

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai

Valsts garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

 • 10 - 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 eiro, ja ģimenē aug 3 bērni (vai vismaz 2 bērni un ir iestājusies grūtniecība);
 • 10 - 30% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 eiro, ja ģimenē aug 4 bērni (vai vismaz 3 bērni un ir iestājusies grūtniecība).

 


 

Samazināta valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Daudzbērnu ģimeņu vecākiem tiek piemērota samazinātā valsts nodevas likme par īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā (0,5% no nekustamā īpašuma vērtības, ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000 eiro). Šāda likme tiek piemērota arī visiem Latvijas Goda ģimenes īpašniekiem, piemēram, arī pilngadīgai daudzbērnu ģimenes personai, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, bet nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

 

Stipendija “Studētgods” studentiem no daudzbērnu ģimenēm 160 eiro mēnesī, 10 mēnešus gadā

Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāks studijas 2021. gada rudens semestrī, iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.
Uz stipendiju varēs pretendēt ikviens students, kas būs imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunosies studijās 2021.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiks pārskatīti reizi semestrī, nākamā pieteikšanās stipendijām – februārī.

 


 

Papildatvaļinājums vecākiem – 3 darba dienas

Darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem – 3 darba dienas. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā.
 

Tiesības uz pensijas vecumu 5 gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanu 

Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms noteiktā vecuma sasniegšanas ir vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnu.
 

 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte” un tās sniegtās atlaides

Ar 3+ karti atlaides var saņemt dažādos veikalos, piemēram, grāmatnīcās, apģērbu veikalos, ēdināšanas iestādes un apmeklējot teātrus vai citus pasākumus. Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Ņem vērā, ka kartes un atlaides var saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni no 6 gadu vecuma. Atlaižu katalogs šeit.

 

Atlaides par citiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem

 

 • 100 % no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas;
 • 100 % no maksas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 • 50 % par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra;
 • 100 % par Tieslietu ministrijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem.

 

Pašvaldību atbalsts

Interesējieties par citiem atbalsta veidiem, ko piešķir daudzbērnu ģimenēm, savas pašvaldības sociālajā dienestā! 
Daudzas pašvaldības daudzbērnu ģimenēm piešķir apmaksātas pusdienas skolā un pirmsskolas izglītības iestādē, pabalstu, kas saistīts ar izglītības nodrošināšanu, sākoties mācību gadam, un citiem mērķiem.   
Ir pašvaldības, kas daudzbērnu ģimenēm Ziemassvētkos vai citos svētkos piešķir naudas pabalstus vai saldumu paciņas. Katrā pašvaldībā tas var atšķirties!
 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.

 

Saistītie raksti