Kāds ir atbalsts ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm kurās aug bērns ar invaliditāti, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, lai nodrošinātu bērna ar invaliditāti pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās.
Ģimenes valsts pabalstu personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti, piešķir līdz  bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē izglītības iestādi.

FOTO: Shutterstock.com

Ģimenes valsts pabalstu personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti, piešķir līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē izglītības iestādi.

Invaliditātes seku mazināšanai tiek paredzēti vairāki pabalsti, kuri tiek izmaksāti bērna likumiskajam pārstāvim.   


Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 

 

  • tiesības saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti ir bērna vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim. Piemaksas apmērs ir 106,72 eiro mēnesī uz noteikto invaliditātes laiku.
  • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu izmaksā personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta apmērs ir 313,43 euro mēnesī.
  • Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem – 106,72 euro mēnesī.
  • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai par bērnu ar invaliditāti, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, kura apmērs ir 79,68 eiro par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

 

Ģimenes valsts pabalstu personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti, piešķir līdz  bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē izglītības iestādi. 

Reklāma
Reklāma

 

Tāpat invaliditāte seku mazināšanai ir paredzēti dažādi atbalsta pakalpojumi un atvieglojumi (piemēram, braukšans maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā, atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksas u.c.), ar kuriem var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv sadaļā Invaliditāte. Dažādas atbalsta formas ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, vai ir cilvēks ar invaliditāti, var piemērot arī pašvaldības, kā, piemēram, dažādās pašvaldībās ir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi.

 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.

Saistītie raksti