Pavadoņa pakalpojums būs pieejams bērniem, kuriem ārpus mājas ir būtiskas pārvietošanās grūtības

Ir noteikti kritēriji atzinuma sniegšanai par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību bērniem no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kuri nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā.
Juns pakalpojums, kuru izveidojām, ieklausoties vecāku lūgumā, un izprotot nepieciešamību pēc atbalsta bērniem ar invaliditāti.

FOTO: Shutterstock.com

Juns pakalpojums, kuru izveidojām, ieklausoties vecāku lūgumā, un izprotot nepieciešamību pēc atbalsta bērniem ar invaliditāti.

Tiek prognozēts, ka pavadoņa pakalpojumu gadā indikatīvi varētu izmatot 600 bērnu ar invaliditāti.
 

Jaunie kritēriji noteikti grozījumos Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”, kas otrdien, 13. aprīlī pieņemti valdības sēdē. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.


“Tas ir jauns pakalpojums, kuru izveidojām, ieklausoties vecāku lūgumā, un izprotot nepieciešamību pēc atbalsta bērniem ar invaliditāti, kuriem nav noteikta īpaša kopšana, bet kuriem tik un tā nepieciešams atbalsts.  Pavadoņa pakalpojums būs pieejams bērniem, kuriem ārpus mājas ir būtiskas pārvietošanās grūtības. Tas ir solis kopējā asistentu pakalpojuma sistēmas uzlabošanā un nodrošinās mobilitāti lielākam bērnu skaitam,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.
 

 

Asistenta pakalpojumu saņem bērni, kuriem nepieciešama nepārtraukta kopšana. Savukārt pavadoņa pakalpojums tiks piešķirts bērniem, kuri nav kopjami nepārtrauktā režīmā, bet kuriem tomēr ir būtiskas pārvietošanās grūtības.
 

Reklāma
Reklāma


Pavadoņa pakalpojums ļaus nodrošināt atbalstu mobilitātes veicināšanai ārpus mājokļa plašākam bērnu ar invaliditāti lokam. Asistenta pakalpojumu saņem bērni, kuriem nepieciešama nepārtraukta kopšana. Savukārt pavadoņa pakalpojums tiks piešķirts bērniem, kuri nav kopjami nepārtrauktā režīmā, bet kuriem tomēr ir būtiskas pārvietošanās grūtības.
 

Grozījumi arī paredz, ka no 1.jūlija cilvēkiem ar invaliditāti tiks izsniegtas jauna parauga invaliditātes apliecības, kurās vairs nebūs iekļauts sejas attēls. Apliecība būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Apliecības, kas izsniegtas līdz 2021. gada 30. jūnijam, būs derīgas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.
 

Jaunais apliecības paraugs atslogos cilvēkus veikt papildu darbības invaliditātes apliecības saņemšanai, vienlaikus mazinot administratīvo slogu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, apstrādājot un iestrādājot iesniegtos fotoattēlus apliecībās. Lai personām ar invaliditāti sniegtu tām paredzētos atvieglojumus, tagad arvien vairāk datu apmaiņa notiek starp informācijas sistēmām. Pārskatāmā nākotnē arī sabiedriskā transporta jomā, kas ir viens no biežāk izmantotajiem atvieglojumiem, paredzēts ieviest braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu, paredzot elektroniski identificēšanos ar personas apliecību.
 

2020. gada decembrī valstī bija 201 549 personas ar invaliditāti. Ik gadu vidēji tiek izsniegtas 67 000 invaliditātes apliecības.