Kur var saņemt palīdzību sieviete, kas viena audzina bērnu

Jautājums: Mans draugs pēc 4 gadu kopdzīves lūdza izvākties no viņa mājokļa, jo esot atradis citu. Precējušies neesam. Man no manām iepriekšējām attiecībām ir bērns, kura tēvs nav ierakstīts dzimšanas apliecībā. Kādas ir manas tiesības šai situācijā? Uz kādu valsts atbalstu varu pretendēt?
Par to vien, ka sieviete ir vientuļā māte, atbalsts nepienākas

FOTO: Shutterstock.com

Par to vien, ka sieviete ir vientuļā māte, atbalsts nepienākas

Atbild juriste Ilona Barkovska

 

Ja bērna bioloģiskais tēvs labprātīgi paternitāti neatzīst un nepiedalās bērna uzturēšanā, bērna mātei ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Šos prasījumus var ietvert vienā prasības pieteikumā, un šādā gadījumā prasītājs būs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas saskaņā ar Civilprocesa likuma 43. panta pirmās daļas 3. punktu.

To, kā noteikt paternitāti tiesas ceļā (vienlaikus ar uzturlīdzekļu piedziņu), var izlasīt šajā rakstā “Kādos gadījumos ir jāveic radniecības DNS tests?”
 

Reklāma
Reklāma

Tāpat personai, kurai ir materiālās grūtības, ir tiesības vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Piemēram, ja personas deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgā, tad personai ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga).

Kā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. panta 5. punktā, pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir šādi: sniegt sociālo palīdzību. Šā panta 9. punktā ir noteikts, ka pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir arī informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Tātad sociālais dienests personai sniegs visu informāciju par dienesta pakalpojumiem, kurus persona var saņemt, un atbildēs uz personas jautājumiem.