Vai saņemšu alimentus, ja bērnam dzimšanas apliecībā tēva vietā ir svītriņa?

Kā var pieteikties uzturlīdzekļiem, ja bērna tēva vietā ir svītriņa? Ko iegūst un ko zaudē bērns, kuram nav zināms bioloģiskais tēvs? Kāda būtu pareizā rīcība, ja bērna radītājs izvairās no atbildībai? Un lepnuma dēļ ir vērts atteikties no atbalsta, ko var sniegt valsts? 

 

Dažreiz tas ir apzināts sievetes lēmums - nenorādīt bērna tēvu

FOTO: Shutterstock.com

Dažreiz tas ir apzināts sievetes lēmums - nenorādīt bērna tēvu

Šie un citi jautājumi rodas tad, kad piedzimst bērns, bet dažādu no sievietes atkarīgu vai neatkarīgu iemeslu dēļ bērna dzimšanas apliecībā netiek ierakstīts vīrietis, kas ir šī bērna radītājs. 

Lai no bērna tēva prasītu uzturlīdzekļus, ir nepieciešams apstiprinājums, ka konkrētā persona ir bērna tēvs, rakstīts portālā LVportāls.lv.
 

Paternitātes noteikšana
Tātad vispirms ir jānosaka paternitāte. Ja bērna tēvs atsakās atzīt paternitāti brīvprātīgi, tā jānosaka tiesā, ceļot prasību par paternitātes noteikšanu. Civillikuma 158. pants paredz, ka prasību paternitātes noteikšanai tiesā var iesniegt bērna māte vai bērna aizbildnis, bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī persona, kas sevi uzskata par bērna bioloģisko tēvu.

Atbilstoši Civillikuma 157. panta otrajai daļai tiesa, izskatot prasību par paternitātes noteikšanu, ņem vērā jebkurus pierādījumus, ar kuriem iespējams pierādīt bērna izcelšanos no konkrētas personas vai izslēgt šo faktu. Tāpēc prasības pieteikumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina, ka konkrētā persona ir bērna bioloģiskais tēvs, piemēram, vēstules, citu cilvēku liecības, fotogrāfijas. Vajadzības gadījumā ir iespējams pieaicināt lieciniekus.

 

Ja bērnam nav reģistrēta tēva, mātes nevar pieprasīt arī alimentus vai saņemt uzturlīdzekļus no valsts.

 

Ja bērna izcelsmes noteikšanai ir nepieciešams veikt DNS testu, Civilprocesa likuma  249.1 pants paredz, ka tiesa pēc lietas dalībnieka, piemēram, prasītājas (mātes) vai atbildētāja (tēva), lūguma var noteikt ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.

Reklāma
Reklāma

Vienlaikus ar pieteikumu par paternitātes noteikšanu var iesniegt prasību arī par uzturlīdzekļu piedzīšanu. Civilprocesa likuma 43. panta trešā daļa noteic, ka tādā gadījumā prasītājs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas. Tātad, ja sniedzat tiesā apvienotu prasību par uzturlīdzekļu piedziņu un paternitātes noteikšanu, valsts nodevas un kancelejas nodevas mātei nav jāmaksā.

 

Uzturlīdzeļi no valsts tikai tad, ja zināms tēvs
Ja bērnam nav reģistrēta tēva, mātes nevar pieprasīt arī alimentus vai saņemt uzturlīdzekļus no valsts.

“Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā vecāka vietā. Attiecīgi, ja nav vecāka, fonda administrācija nevar izmaksāt, jo to, ko mēs izmaksājam no fonda, attiecīgi tālāk piedzen tiesu izpildītājs no tā vecāka, kura vietā mēs esam izmaksājuši,” skaidro Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.

 

Ja atsakās no tēva ierakstīšanas apliecībā
Ik gadu Latvijā dzimst apmēram 1000 bērnu, kuru dzimšanas apliecībā tēva vietā ir svītriņa. Dažreiz tas ir apzināts sievetes lēmums - nenorādīt bērna tēvu. Iemesli ir dažādi - gan emocionāli, gan arī praktiski, neizprotot, kā šāds lēmums var nākotnē ietekmēt bērnu. 

Piemēram, ja mamma, pieņemsim, iet bojā nelaimes gadījumā, bērns kļūst par bāreni, tēvs nav zināms, nav zināmi vecāki no tēva puses, ko varētu iecelt par aizbildni. Tās ir mantošanas tiesības, jo arī no tēva bērns nevar mantot, ja tēvs nav zināms. Vai no tēva radiniekiem. Arī finansiāli bērns zaudē šajos gadījumos.