Ģimenes valsts pabalsts – kādos gadījumos to piešķir, bet kādos – nē?

Ģimenes valsts pabalsts ir viens no populārākajiem un pieejamākajiem valsts atbalsta veidiem vecākiem ar bērniem. Tas ir ikmēneša pabalsts, ko par bērna audzināšanu saņem viens no vecākiem.
Lielākajai daļai ģimeņu no 1. janvāra pabalsta apjoms palielināsies

FOTO: Shutterstock.com

Lielākajai daļai ģimeņu no 1. janvāra pabalsta apjoms palielināsies

No 2022. gada 1. janvāra mainīsies pabalsta aprēķināšanas kārtība un apjoms. Pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, cik bērnus faktiski audzina un par cik bērniem vecāks saņem ģimenes valsts pabalstu vecumā no 1 līdz 20 gadiem. Tas vairs nebūs atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis un vairs netiks noteikta piemaksa pie pabalsta par 2 un vairāku bērnu audzināšanu, kā tas ir bijis līdz šim.


Svarīgākais par ģimenes valsts pabalstu no 01. janvāra:

 • Izmaksā no bērna 1 gada vecuma, balstoties uz vecāka iesniegumu;
 • Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā (24 mēnešu laikā no 01.01.2022.) no bērna viena gada vecuma. Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA;
 • Izmaksā vienam vecākam par bērnu 1-16 gadu vai arī par bērnu 16-20 gadu vecumam*;
 • Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem. Vairāk par to lasi šeit.
 • Pabalsta apjoms (no 01.01.2022):
  o par vienu bērnu 25 eiro
  o par diviem bērniem 50 eiro par katru
  o par trim bērniem 75 eiro par katru bērnu 
  o par četriem un vairāk bērniem 100 eiro par katru bērnu.
   

Skaties/klausies speciālistu skaidrojumu video formātā

 

Lai saņemtu pabalstu jaunajā apmērā, vecākiem nav no jauna jāpiesakās. Ja viens no vecākiem, proti, tētis vai mamma, jau saņem pabalstu par visiem bērniem, no 1. janvāra ģimene automātiski saņems lielāku naudas summu.


*Par bērnu vecumā 16 līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu izmaksā:

 • ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē – arī tālmācības vidusskolā, bet ne augstskolā;
 • ja bērns nav stājies laulībā;
 • ja bērnam noteikta invaliditāte, par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu izmaksā arī pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas, neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās. Pabalstu šādā gadījumā izmaksā arī tad, ka bērns studē augstskolā.
   

Ģimenes valsts pabalsta izmaksu par 16-20 gadus veciem jauniešiem pārtrauc, ja bērns pārtrauc mācīties vai ja stājas laulībā.


Vai par savu 19 gadīgo meitu, kas pati ir mamma, varu saņemt ģimenes valsts pabalstu? 

Šādā gadījumā vecāks par 19 gadīgo bērnu, kas pats ir vecāks, var saņemt ģimenes valsts pabalstu, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Ja bērns nemācās vai ir stājies laulībā, ģimenes valsts pabalstu saņemt nevar.

 

Vai varu saņemt ģimenes valsts pabalstu par savu 18 gadus veco bērnu, kas mācās, bet arī strādā?

Reklāma
Reklāma

Ja jaunietis var apvienot mācīšanos ar strādāšanu, tas neietekmē ģimenes valsts pabalsta izmaksu. Jaunietis var strādāt un mācīties, un vecāki var par viņu saņemt ģimenes valsts pabalstu.


Ja bērnam ir 18 gadu un viņš studē, vai iesējams saņemt ģimenes valsts pabalstu?

Gadījumā, ja bērns mācās jau augstskolā, ģimenes pabalstu saņemt nevar, neatkarīgi no bērna vecuma. Par studējošiem jauniešiem ģimenes valsts pabalstu neizmaksā.

 

Esmu trīs bērnu mamma – pirmie divi bērni jau ir pieauguši (21 un 23 gadi), bet trešais ir 10 gadīgs. Cik liels būs ģimenes valsts pabalsts par trešo bērnu?

Tā kā ģimene audzina vienu bērnu līdz 20 gadu vecumam, tad pabalsts arī tiks aprēķināts par vienu bērnu un ģimene saņems 25 eiro.

 

Vai varu saņemt pabalstu, ja bērns mācās ārzemēs?
Ja bērns mācās ārvalstīs vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu var saņemt. Šādā gadījumā ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa par to, kur un no kura laika bērns mācās. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam.
Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā – legalizācija nav nepieciešama.

 

Rakstu sēriju "Valsts atbalsts ģimenei 2022" atbalsta LR Labklājības ministrija.