Soli pa solim: kā pieteikties valsts atbalstam, kad ģimenē ienāk bērns

Atbildes uz jautājumiem, kādi valsts pabalsti pienākas ģimenei, ko nodrošina valsts darba un ģimenes līdzsvara veicināšanai, un citu noderīgu informāciju par atbalstu, ģimenē ienākot bērnam, žurnālam "Mammām un Tētiem. Zīdainis" sniedz Linda Liepa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece.
 • Linda Liepa

  Linda Liepa

Labklājības ministrija, konsultējoties ar nevaldības organizācijām un jomas ekspertiem, ir izvērtējusi nepieciešamās izmaiņas pabalstu pārskatīšanai ģimenēm ar bērniem un gatavo priekšlikumus papildu finansējuma pieprasījumam 2025. un 2026. gadam pabalstu paaugstināšanai.

FOTO:

Labklājības ministrija, konsultējoties ar nevaldības organizācijām un jomas ekspertiem, ir izvērtējusi nepieciešamās izmaiņas pabalstu pārskatīšanai ģimenēm ar bērniem un gatavo priekšlikumus papildu finansējuma pieprasījumam 2025. un 2026. gadam pabalstu paaugstināšanai.

Piedzimstot bērnam:

 • reģistrē jaundzimušo dzimsarakstu nodaļā mēneša laikā pēc piedzimšanas;
 • piesaki bērnu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē;
 • informē izvēlēto ģimenes ārstu par bērna piedzimšanu.
   

Piesakies valsts pabalstiem:

Ģimenēm ar bērniem valsts piešķir dažādus pabalstus. Par to saņemšanas iespējām vairāk uzzini Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). www.vsaa.gov.lv

 • Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts – 421,17 eiro. Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā Latvijā pastāvīgi dzīvojošam vienam no vecākiem par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz viena gada vecumam. No 2024. gada 1. jūlija pabalstu piešķirs arī par audžuģimenē ievietotu bērnu, ja bērns nav sasniedzis viena gada vecumu.
 • Bērna kopšanas pabalsts – 171 eiro mēnesī par bērnu vecumā līdz pusotram gadam, 42,69 eiro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra līdz 2 gadiem.
 • Ģimenes valsts pabalsts no bērna viena gada vecuma – 25 eiro mēnesī par vienu bērnu, 100 eiro mēnesī par diviem bērniem, 225 eiro mēnesī par trīs bērniem, par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro mēnesī par katru bērnu.
 • Maternitātes pabalsts, ja mamma ir bijusi nodarbināta, – apmaksāts grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 80 % apmērā no personas vidējās iemaksu algas.
 • Paternitātes pabalsts, ja tētis ir nodarbināts, – apmaksāts 10 darba dienu atvaļinājums 80 % apmērā no personas vidējās iemaksu algas.
 • Ja vecāks ir bijis nodarbināts un dodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā – vecāku pabalsts 60 % vai 43,75 % apmērā no personas vidējās iemaksu algas atkarībā no vecāka izvēlētā atvaļinājuma ilguma. Ja vecāks bērna kopšanas atvaļinājumā turpina strādāt vai izlemj bērna kopšanas atvaļinājumā nedoties, pabalstu izmaksā 50 % apmērā no piešķirtā apmēra.
 • Slimības pabalsts 80 % apmērā no personas vidējās iemaksu algas, kopjot slimu bērnu.
 • Īpaši pabalsti saistībā ar bērna veselības stāvokli. Vairāk informācijas: www.vsaa.gov.lv

 

Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas

Darba likumā ir noteikta virkne ar labvēlīgākiem nodarbinātības nosacījumiem un priekšrocībām darbiniekiem ar bērniem. Informāciju par to meklē Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.gov.lv, kā arī Likumi.lv – meklē “Darba likums”

 

Daži būtiski punkti:

Reklāma
Reklāma
 • darbiniekam, kura aprūpē ir mazāk par trīs bērniem vecumā līdz 14 gadiem, pienākas ne mazāk par vienu darba dienu ilgs papildatvaļinājums. Darbiniekam, kurš aprūpē vismaz trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, – trīs darba dienas ilgs papildatvaļinājums; 
 • darbiniekam, kuram ir bērni, Darba likumā noteiktos gadījumos ir tiesības lūgt darba devējam noteikt nepilnu darba laiku vai atbilstošu darba laika organizācijas pielāgojumu, piemēram, individuālo darba laiku, attālināto darbu u. c.;
 • iespēja darbiniekam, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā (Darba likuma 150. panta 5. daļa).

 

Citas atbalsta iespējas

Ģimenēm ar bērniem ir pieejami nodokļu atvieglojumi, ir iespēja saņemt atbalstu mājokļa iegādei vai būvniecībai, kā arī dažāda atbalsta veidus savā pašvaldībā.

 • Izmanto tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par bērnu un īpašos gadījumos arī par nestrādājošu laulāto, piemēram, ja ir viens bērns līdz trīs gadu vecumam. Vairāk informācijas Valsts ieņēmuma dienesta (VID) mājaslapā www.vid.gov.lv
 • Interesējies Sabiedrības integrācijas fondā par iespēju saņemt apliecību “Goda ģimene”, ja ģimenē aug trīs un vairāk bērnu vai bērns ar invaliditāti. Šī apliecība nodrošina iespēju saņemt atbalsta programmā paredzētās atlaides un pakalpojumus. Vairāk informācijas – www.godagimene.lv
 • Ir pieejams atbalsts topošajiem vecākiem, kā arī ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai. Vairāk informācijas saņem “Altum” – tā ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Altum.lv meklē sadaļu “Mājokļu atbalsts ģimenēm ar bērniem”.
 • Apskati pašvaldību piedāvātos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, kā arī pašvaldības pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā. Vairāk informācijas – www.vietagimenei.lv

 

Gaidāms pabalstu palielinājums! 

Labklājības ministrija, konsultējoties ar nevaldības organizācijām un jomas ekspertiem, ir izvērtējusi nepieciešamās izmaiņas pabalstu pārskatīšanai ģimenēm ar bērniem un gatavo priekšlikumus papildu finansējuma pieprasījumam 2025. un 2026. gadam pabalstu paaugstināšanai. Kā viens no prioritāri pārskatāmajiem pabalstiem ir bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz pusotram gadam, kura apmēru plānots piesaistīt minimālajai ienākumu mediānai, nodrošinot ne tikai apmēra palielinājumu nākamgad, bet arī turpmāku tā ikgadēju automātisku pārskatīšanu. Par šā un citu pabalstu pārskatīšanai nepieciešamo papildu finansējumu būs jālemj nākamā gada budžeta veidošanas procesā.

Saistītie raksti