Topošā māmiņa jautā: kā aprēķināt pabalstus, ja esmu pašnodarbināta persona

Sniedzot informāciju par pabalstiem, kas saņemami bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, parasti runa ir par vecākiem, kas strādājuši algotu darbu, noslēdzot darba līgumu. Bet kā aprēķināt pabalstu, ja vecāks ir pašnodarbinātais?
Neskaidrību gadījumos, kuros vēlas uzzināt uz pašu attiecināmus konkrētus apmērus, ir jāvēršas jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā – var rakstīt vai zvanīt konsultāciju centram – e-pasts: konsultacijas@vsaa.gov.lv, tālr. 64507020.

FOTO: Shutterstock.com

Neskaidrību gadījumos, kuros vēlas uzzināt uz pašu attiecināmus konkrētus apmērus, ir jāvēršas jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā – var rakstīt vai zvanīt konsultāciju centram – e-pasts: konsultacijas@vsaa.gov.lv, tālr. 64507020.

Topošā māmiņa jautā: "Esmu topošā māmiņa. Jau gadu esmu pašnodarbinātā, mani ienākumi mēnesī ir aptuveni 800-900 eiro. Nevaru īsti saprast, kā pabalsti tiek rēķināti pašnodarbinātajiem vecākiem? Ar kādām summām es varu rēķināties?""

 

“Mammamuntetiem.lv” atbild Andrika Stretinska, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte:

Pašnodarbinātajai personai nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu (par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku), tiek vērtēts vai faktiski ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)  maternitātes apdrošināšanai tajā kalendāra gada ceturksnī, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (izsniegta darbnespējas lapa B), vai arī iepriekšējā ceturksnī pirms ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums un vai ir veiktas VSAOI maternitātes apdrošināšanai ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, vai veiktas ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

 

Reklāma
Reklāma


Pašnodarbinātai personai vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu ceturksni (trīs mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājas apdrošināšanas gadījums. Maternitātes pabalstam tā ir diena, kad izsniegta darbnespējas lapa B (sāksies grūtniecības atvaļinājums), vecāku pabalstam – šī pabalsta piešķiršanas diena. Maternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no aprēķinātās vidējās iemaksu algas.
 

  • Piemērs: Ja darba nespējas lapa B sakarā ar grūtniecības atvaļinājumu ir izsniegta 2024. gada 26. februārī (2024. gada 1. ceturksnī), tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta apmēra noteikšanai aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada septembrim.
    Pašnodarbinātai personai vidējo apdrošināšanas iemaksu algu sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai, nosaka no attiecīgo mēnešu VSAOI objekta, nevis no pašnodarbinātā ziņojumā norādītajiem ienākumiem.
  • Piemērs: Pašnodarbinātās personas ienākumi mēnesī bijuši 800 eiro. Par katru mēnesi veiktas iemaksas 31,07% no minimālās mēneša darba algas 620 eiro.  No pārējās summas (180 eiro) maksāti 10% pensijas apdrošināšanai. Pabalsta aprēķinam ņem vērā iemaksu objektu 620 eiro. Savukārt, ja VSAOI veic 31,07%  no visa ienākuma (800 eiro), tad pabalsta aprēķinam ņem vērā iemaksu objektu 800 eiro.

 

VSAA kontakti

Neskaidrību gadījumos, kuros vēlas uzzināt uz pašu attiecināmus konkrētus apmērus, ir jāvēršas jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā – var rakstīt vai zvanīt konsultāciju centram – e-pasts: konsultacijas@vsaa.gov.lv, tālr. 64507020. Konsultanti, vadoties pēc VSAA esošajiem datiem, aprēķinās precīzus pabalstu apmērus un arī sniegs konsultācijas.

Saistītie raksti