Izmanto šo grandiozo iespēju! Palielināta valsts garantija mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm Latvijas reģionos

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Palielināta valsts garantija ģimenēm Latvijas reģionos, kā arī maksimālā darījuma summa, kas atļauta atbalsta programmu ietvaros.
Ņemot vērā būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, noteikumos neatkarīgi no reģiona palielināts maksimālais darījumu slieksnis no 250 000 eiro līdz 300 000 eiro, kas ļaus iegādāties vai būvēt plašākus un kvalitatīvākus mājokļus.

FOTO: Shutterstock.com

Ņemot vērā būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, noteikumos neatkarīgi no reģiona palielināts maksimālais darījumu slieksnis no 250 000 eiro līdz 300 000 eiro, kas ļaus iegādāties vai būvēt plašākus un kvalitatīvākus mājokļus.

Nozīmīgas izmaiņas

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” nosaka kārtību, kādā valsts sniedz palīdzību, daļēji sedzot aizņēmēja neizpildītās parādsaistības un (vai) piešķirot subsīdiju aizdevumam, kas ņemts dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Šo palīdzību nodrošina akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

MK noteikumu grozījumi, kas stājās spēkā 3. aprīlī, ievieš divas nozīmīgas izmaiņas:

  • mazina šķēršļus pārkreditēties tiem aizņēmējiem, kuru kredītu atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku (hipotekārie kredīti) un valsts garantiju vai kuriem ir izsniegta atbalsta programmas “Balsts” subsīdija;
  • palielina piešķiramo garantijas apmēru ģimenēm reģionos, kā arī palielina maksimālo darījuma summu, kas atļauta atbalsta programmu ietvaros.

 

Pārkreditēšanās iespēja arī valsts garantiju un atbalstu saņēmušajiem

Šī gada 23. februārī stājās spēkā izmaiņas vairākos likumos, tādējādi tika būtiski atvieglota iespēja pārkreditēt hipotekāros kredītus.

 

Tā kā normatīvais regulējums līdz šim neparedzēja kārtību, kā kredītiestādēm būtu jārīkojas gadījumā, ja pārkreditācijas procesu uzsāk aizņēmējs, kura hipotekārais kredīts ir nodrošināts ar valsts garantiju vai kuram ir piešķirta subsīdija “Balsts”, bija nepieciešams grozīt MK noteikumus par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.

 

Noteikumi ir papildināti ar jaunu 25.3 punktu, kas nosaka: “Ja tiek veikta aizdevuma pārkreditēšana, garantija un atbalsta programmas “Balsts” subsīdija paliek spēkā” (vienlaikus grozījumu anotācijā uzsvērts, ka garantija un subsīdija nevar palikt spēkā, ja kredītņēmējs vēlēsies pārkreditēt aizdevumu pie nebanku kredīta devēja vai kredītiestādes, ar kuru nav noslēgts sadarbības līgums).

Ar grozījumiem MK noteikumos tiek paplašināta arī iespēja saņemt atkārtotu valsts garantiju. Šāda nepieciešamība var rasties, piemēram, situācijās, kad aizņēmējam tiek piedāvāts palielināt aizdevuma summu.

Kā paskaidrots grozījumu anotācijā, līdz šim atkārtoti garantiju pēc pārkreditācijas procesa varēja saņemt tikai ierobežotos gadījumos – ja bija pagājuši vismaz trīs gadi kopš iepriekšējās garantijas piešķiršanas, ja bija palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un ja aizņēmējam, kas pieteicās garantijas saņemšanai atkārtoti, iepriekš piešķirtā garantija nebija spēkā.

 

Stājoties spēkā grozījumiem, noteikts, ka aizņēmējam (vienam vai vairākiem solidāri) atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesības saņemt garantiju atkārtoti, ja iepriekš piešķirtā garantija nav spēkā (MK noteikumu 15. punkts).

Tāpat ar grozījumiem ir noteikts, ka maksu par garantijas izsniegšanu vai piešķiršanu nepiemēro tad, ja aizdevums tiek pārkreditēts.

Reklāma
Reklāma

 

69% garantiju izsniegtas Rīgā un Rīgas reģionā

Mājokļu garantijas programma sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, kurām ir pietiekami augsti ienākumi, lai varētu iegādāties vai būvēt mājokli ar hipotekāro kredītu, taču ir grūtības sakrāt pirmo iemaksu.  

 

Grozījumu anotācijā norādītā informācija liecina, ka no programmas uzsākšanas 2015. gadā līdz 2023. gada 31. decembrim to ir izmantojuši 24 tūkstoši ģimeņu, kurās dzīvo vairāk nekā 36 tūkstoši bērnu. Kopējais garantijām piešķirtais apjoms sasniedzis 200 miljonus eiro. Kopējais aizdevumu apjoms mājokļa iegādei vai būvniecībai sasniedzis 1,9 miljardus eiro.

 

Vienlaikus, kā norādīts grozījumu anotācijā, 69% no visām izsniegtajām garantijām tikušas piešķirtas mājokļa iegādei Rīgā un Rīgas reģionā. Pēdējo 13 gadu laikā 84% no visiem jaunajiem mājokļiem ir uzbūvēti Rīgas valstspilsētas un tai piegulošo novadu teritorijās. Tāpat izcelta problēma, ka starp reģioniem ir manāmas būtiskas atšķirības pašu aizņēmēju dalības maksājumos, kas var sasniegt pat 50% no mājokļa būvniecības izmaksām.

 

Viens no iemesliem, kā secinājuši noteikumu grozījumu autori, ir atšķirības nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. Piemēram, mājokļa pārdošanas cena, kuru nosaka īpašuma pārdevējs, bieži vien ir augstāka par tā tirgus vērtību, tādēļ komercbankas ģimenēm prasa segt šo starpību ar saviem finanšu līdzekļiem. Problēma ir vairāk izteikta reģionos, kur nelielā nekustamā īpašuma darījumu tirgus dēļ grūtāk noteikt precīzu īpašuma vērtību.

 

Tāpat praksē ir ticis konstatēts, ka, strauji pieaugot būvniecības izmaksām, atsevišķos gadījumos personām, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, esot grūti iekļauties līdz šim noteiktajā maksimālajā darījuma summā 250 000 eiro.

 

Palielina valsts garantiju mājokļa iegādei vai būvniecībai reģionos

Lai veicinātu efektīvāku garantiju programmas darbību tieši reģionos, ir noteiktas izmaiņas, kas ļauj sniegt atbalstu līdz pat 50% apmērā no aizdevuma summas ģimenēm ar bērniem, ja mājoklis atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

 

Vienlaikus, ņemot vērā būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, noteikumos neatkarīgi no reģiona palielināts maksimālais darījumu slieksnis no 250 000 eiro līdz 300 000 eiro, kas ļaus iegādāties vai būvēt plašākus un kvalitatīvākus mājokļus, informē Ekonomikas ministrija.

 

Plašāku informāciju par kreditēšanas apjomiem skati LVportals.lv.

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti