Aprīlī hipotekārā kredīta ņēmēji saņems pirmo kompensāciju. Aprēķini, cik tā būs liela!

Līdz aprīļa beigām hipotekārā kredīta ņēmēji saņems kompensāciju par šī gada pirmajā ceturksnī samaksātajiem procentiem.
Kompensāciju par katru ceturksni aprēķinās aizdevēji (bankas), kas paziņos attiecīgo summu Valsts ieņēmumu dienestam, kurš kompensāciju pārskaitīs uz kredītņēmēja kontu.

FOTO: Shutterstock.com

Kompensāciju par katru ceturksni aprēķinās aizdevēji (bankas), kas paziņos attiecīgo summu Valsts ieņēmumu dienestam, kurš kompensāciju pārskaitīs uz kredītņēmēja kontu.

Kā hipotekārā kredīta ņēmējiem aprēķinās procentu kompensāciju

Lai saņemtu atbalstu, kredītņēmējam nekas nav jādara, nav jāsniedz iesniegumi – atbalsta apjoms tiks aprēķināts un izmaksāts automātiski, ņemot vērā Patērētāju aizsardzības likumā noteiktos kritērijus.

Kompensācija kredītņēmējiem tiks maksāta no hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevas. Gan minētā nodeva, gan atbalsts kredītņēmējiem 2024. gadā ir noteikts Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 pantā.

 

Likumā ietverti divi kritēriji atbalsta apmēram – kompensācija ir 30% no samaksātajiem procentiem, bet tā nevar pārsniegt divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

 

Kompensāciju par katru ceturksni aprēķinās aizdevēji (bankas), kas paziņos attiecīgo summu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kurš kompensāciju pārskaitīs uz kredītņēmēja kontu.

Pirmā kompensācijas izmaksas reize ir par pirmo ceturksni, un kredītņēmēji to saņems aprīlī – līdz mēneša beigām.

 

VID izmaksās summu, kas katram kredītņēmējam pienākas, kad aizdevējs to saviem klientiem būs aprēķinājis un paziņojis VID.

 

Atbalsta nosacījumi un kritēriji

Procentu kompensācija tiks aprēķināta un nodrošināta bez kredītņēmēja iesaistes. Tas nozīmē, ka nav jāraksta iesniegums ne bankai, ne Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Kompensācija tiks automātiski izmaksāta visiem, kuriem uz to ir tiesības, un tādā apmērā, kādā tā pēc likuma aprēķināta, ņemot vērā noteiktus kritērijus:

 • hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;
 • hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro;
 • kredītu procentu kompensācija ir 30% no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem;
 • kompensē ne vairāk kā divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Atbalstu nesaņems tie kredītņēmēji, kam ir fiksētās likmes kredīti (likme fiksēta no līguma noslēgšanas).

Kompensāciju izmaksās tikai tad, ja aizdevuma procenti tiek maksāti.

Kredītu procentu kompensācija nav pakļauta ieturējumu veikšanai, citu maksājumu segšanai un parādu piedziņai. Tomēr svarīgi zināt – gadījumā, ja cilvēkam ir aktīva parāda piedziņas lieta, par gaidāmo kompensāciju obligāti jāinformē zvērināts tiesu izpildītājs.

 

Likmes, procentos samaksātā summa. Kā nosaka kompensācijas apmēru

Likumā nav noteikta kompensācijas aprēķināšanas kārtība.

Finanšu nozares asociācijas (FNA) sadarbībā ar VID izstrādātajā metodiskajā materiālā – par hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevas piemērošanu 2024. gadā – ir paskaidrotas dažādas kredīta situācijas ar aprēķina piemēriem. Tie uzskatāmi parāda, kā veidojas kompensācijā izmaksājamā summa, ņemot vērā atbalstu 30% no procentos samaksātās summas un to, ka atbalstam no likmes tiek mīnusoti ne vairāk par 2%.

Tādējādi aprēķinā tiek iegūti divi rezultāti (starpsummas). Viens –, piemērojot 2% slieksni, bet otrs –, nosakot, cik ir 30% no samaksātajiem procentiem.

 

Aprēķins, ja katru mēnesi procentos maksātā summa ir vienāda, savukārt likmes – atšķiras

Lai noteiktu kompensācijas apmēru, tiek summētas iepriekšējā ceturkšņa ikmēneša aprēķinātās starpsummas, salīdzinātas ceturkšņa kopējās summas (30% no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem un divu procentpunktu slieksnis) un izmaksāta mazākā no divām summām.

 

 • Piemērs Nr. 1: Ceturkšņa ikmēneša procentu maksājums ir 100 eiro, pielietotā likme visos mēnešos ir 7%.

Kredītņēmējs kompensācijā par attiecīgo ceturksni varēs atgūt 85,71 eiro.

 

 • Piemērs Nr. 2: Ceturkšņa ikmēneša procentu maksājums ir 100 eiro, pielietotā likme visos mēnešos ir 6%.

Kredītņēmējs kompensācijā par konkrēto ceturksni varēs atgūt 90 eiro.

 

Aprēķins, ja kredītņēmējs veic iepriekš kavētos procentu maksājumus

Gadījumi, kad kredītņēmējs viena mēneša laikā veic iepriekš kavētos procentu maksājumus par vairākiem mēnešiem.

 

 • Piemērs Nr. 3: Ceturkšņa ikmēneša procentu maksājums pēc grafika ir 100 eiro, pielietotā likme visos mēnešos ir 7%, bet kredītņēmējs janvārī samaksāja arī 200 eiro iepriekš kavētos procentu maksājumus.

Kredītņēmējs kompensācijā par minēto ceturksni varēs atgūt 85,71 eiro.

 

 • Piemērs Nr. 4: Janvārī, februārī un martā maksājums pēc grafika ir 100 eiro, pielietotā likme ir 4,8%, bet kredītņēmējs janvārī samaksāja 200 eiro (t. sk. 100 eiro iepriekš kavētos procentu maksājumus).

Kredītņēmējs kompensācijā par attiecīgo ceturksni varēs atgūt 120 eiro.

 

 • Piemērs Nr. 5: Janvārī, februārī un martā maksājums pēc grafika ir 100 eiro, pielietotā likme ir 4,8%, bet kredītņēmējs janvārī un februārī neveic procentu maksājumus, martā samaksā 300 eiro (t. sk. 200 eiro iepriekš kavētos procentu maksājumus par janvāri un februāri).

Kredītņēmējs kompensācijā par konkrēto ceturksni varēs atgūt 90 eiro.

 

Reklāma
Reklāma

Kompensācija, ja kopējā procentu likme ir zem 6,667% un virs 6,667%. Aprēķini kredītam, kas jāmaksā vēl 20 gadu

Metodiskajā materiālā skaidrots: ja kredīta kopējā likme pārsniedz 6,67%, tad divu procentpunktu ierobežojuma dēļ kredītņēmējam netiks izmaksāti visi 30% no samaksātajiem procentiem, bet izmaksās mazāko no abām summām.

 

 • Piemērs Nr. 6: likme zem 6,667%.

 

Kredīta atmaksas grafiks 1. ceturksnim

 

Kompensācijas aprēķins 1. ceturksnim

 

Kredītņēmējs kompensācijā par minēto ceturksni varēs atgūt 212,72 eiro.

 

 • Piemērs Nr. 7: likme ir virs 6,667%.

 

Kredīta atmaksas grafiks 1. ceturksnim

 

Kompensācijas aprēķins 1. ceturksnim

Kredītņēmējs kompensācijā par attiecīgo ceturksni varēs atgūt 248,90 eiro.

 

Kompensācija par visiem kredītiem līdz 250 000 eiro. Situācijas

 • Likumā noteikto 250 000 eiro slieksni aprēķina katram līgumam atsevišķi, neatkarīgi no tā, vai ir vairāki līgumi pie viena vai vairākiem kredītdevējiem.
  Piemēram, ja kredītņēmējam vienā bankā ir 125 000 un 150 000 eiro atlikuma līgumi, tad kredītņēmējs kvalificējas kompensācijai minētā sliekšņa dēļ.

 

Turpretī, ja kredītņēmējam ir piešķirts un izmaksāts kredīts 200 000 eiro un ja kredītņēmējam vēl nav izmaksāts papildu aizņēmums (piemēram, remontam) 60 000 eiro, tad kredītņēmējs nekvalificējas kompensācijai tikai pēc papildu aizdevuma izmaksas.

 

 • Ja kredīta atlikums 31.10.2023. pārsniedz 250 000 eiro, bet 2024. gadā samazinās zem attiecīgā sliekšņa, tad ar nākamo maksājumu pēc grafika kredītņēmējs kvalificējas kompensācijas saņemšanai. Ja kredīta neatmaksātā pamatsumma pieaug (piemēram, izsniedz papildu aizdevuma daļu), ar nākamo maksājumu pēc grafika kredītņēmējs vairs kompensācijai nekvalificējas.
   

Kompensācijas likmes maiņas gadījumā vai līgumu pārjaunojot

Ja kredītdevējs procentu likmi kredītņēmējam ir samazinājis, piemēram, 2023. gadā, vai noteicis īpašas atlaides (piemēram, bankas pievienotā likme uz noteiktu laiku ir 0%), tad 30% un divus procentpunktus rēķina no samazinātās likmes (likmes, kuru 2024. gadā izmanto procentu samaksai).

 

Ja pēc 31.10.2023. ir noslēgts kredīta līguma pārjaunojums, kompensācija jaunajam kredītņēmējam (saistību pārņēmējam) pienākas pēc pārjaunošanas, ja persona ir patērētājs. Tiek izmantots kritērijs – kredīts izsniegts līdz 31.10.2023. –, un pēc tam pārņemtas saistības, nereģistrējot jaunu hipotēku, bet objektīvu apstākļu dēļ ir cits kredītņēmējs (piemēram, mantojums, šķiršanās).

 

Ja kredītņēmējam piešķirts jauns kredīts pēc 31.10.2023., tad kompensāciju nepiemēro (tai skaitā, kad izbeidz kredīta līgumu pie viena kredītdevēja (t. s. kredītdevēja maiņa), pie cita kredītdevēja kompensācija netiek piemērota). 

 

Būtiskākais kritērijs – kredītam ir hipotēka

Kompensāciju izmaksā par jebkuru kredītu, kam ir mainīgā procentu likme vai nav fiksētas procentu likmes uz visu līguma periodu saskaņā ar līguma tekstu, neatkarīgi no tā, vai kredīts ir saistīts ar mājokli. Svarīgākais kritērijs – ir hipotēka, un kredītņēmējs ir patērētājs, turklāt ievērots likumā noteiktais slieksnis.

Ja kredītņēmēja līgumsaistības vairs nenodrošina hipotēka, bet 31.10.2023. vai līdz 31.10.2023. hipotēka bija spēkā, un kredītņēmējs turpina maksāt parādu (piemēram, maksājot tikai likumiskos procentus pēc fiksētās procentu likmes saskaņā ar vienošanos vai pildot saistību dzēšanas plānu), kas palicis pēc līguma uzteikšanas no kredītdevēja puses, tad kompensāciju neizmaksā, jo kredīts vairs nav nodrošināts ar hipotēku, līdz ar to neizpildās likuma 8.4 panta desmitās daļas priekšnoteikums.

 

Kompensāciju VID pārskaitīs uz kontu, kāds kredītņēmējam ir kredītdevēja bankā

Kredītdevējs kompensācijas izmaksai kredītņēmējam VID norāda to pašu kredītņēmēja kontu, kas minēts kredītdevējam kā konts, no kura veic kredīta atmaksu.

 

Līdzaizņēmēju gadījumā kredītdevējs kompensācijas izmaksai var norādīt to kontu, ko kredīta atmaksai uzskata par galveno kontu jeb kredīta apkalpojošo kontu (konts, no kura parasti/faktiski tiek veikta kredīta atmaksa). Kredītdevējs neiejaucas līdzaizņēmēju savstarpējās attiecībās.

 

Ja kredītņēmēja vietā kādu maksājumu veic trešā persona (piemēram, radinieks, laulātais, partneris, draugs), tad kompensāciju tāpat izmaksā kredītņēmējam uz viņa kontu, nevis tam, kurš veicis maksājumu (likums noteic, ka samaksu veic tikai uz kredītņēmēja kontu). Citas personas kontu kompensācijas saņemšanai kredītdevējs nenorādīs VID arī tad, ja konkrētā persona veikusi iemaksu kredītņēmēja kontā.

 

Kredītdevējs nenorāda VID citu kontu kompensācijas saņemšanai pat tad, ja kredītņēmējs lūdz naudu pārskaitīt citām personām (kreditoriem, draugiem, radiem), ņemot vērā, ka kompensācijas saņēmējs ir kredītņēmējs.

 

FNA un VID izstrādātajā metodiskajā materiālā ir paskaidrotas arī individuālas dzīves situācijas: par kompensācijas izmaksu mantojamajam kredītam; par gadījumiem, kad kredītņēmēja kontam, uz kuru jāizmaksā kompensācija, ir uzlikts apķīlājums piedziņas dēļ vai kad kredītņēmēja konts ir arestēts vai iesaldēts attiecībā uz visiem ienākošajiem maksājumiem u. c.

 

Metodiskais materiāls pieejams FNA mājaslapā šeit.

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti