Mājokļa kredīta saņemšanai ģimenes var izmantot subsīdijas un valsts garantijas. Atbildes uz vecāku jautājumiem

Pagājušā gada rudenī sāka darboties “Attīstības finanšu institūcijas “Altum” mājokļu atbalsta programma “Balsts”, kas paredzēta tieši daudzbērnu ģimeņu atbalstam, iegādājoties kredītā mājokli.
Mājokļa kredīta saņemšanai ģimenes var izmantot subsīdijas un valsts garantijas. Atbildes uz vecāku jautājumiem

FOTO: Pexels.com

Līdz februāra sākumam subsīdiju iespēju bija izmantojušas jau vairāk nekā simts daudzbērnu ģimenes. 

Iespēju vieglāk saņemt bankas kredītu mājokļa iegādei, piesakoties valsts garantiju programmai, var izmantot arī viena un divu bērnu ģimenes. Uz tām attiecas valsts garantija bankas aizdevumam.


Attālinātā vebinārā, ko organizēja Altum (Mājokļu atbalsts ģimenēm ar bērniem) un Ekonomikas ministrija, uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atbildēja privātpersonu garantiju daļas vadītājs Andris Veismanis.
 

Kas ir garantija un kas – subsīdija?
Balsts subsīdija ir vienreizējs valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai. Šo summu valstij nav jāatmaksā! Uz “Balsta” subsīdiju mājokļa iegādei var pretendēt daudzbērnu ģimenes (ja ģimenē ir vismaz trīs bērni, kā arī gadījumos, ja ir divi bērni un iestājusies grūtniecība), kas bankā ņem kredītu mājokļa iegādei vai būvniecībai.


Lasi arī: No nākamā gada valsts atbalstu mājokļa iegādei varēs saņemt arī ģimenes, kurās tikai gaidāms bērniņš

Garantija bankas aizdevumam ir pieejama visām ģimenēm, kurās aug bērni. Tā ir garantija mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai. Garantijas ģimenēm ar bērniem strādā no 2015. gada un atkarībā no tā, cik ģimenē ir bērnu, var saņemt atbalstu 10 – 30% apmērā no finansējuma summas. Faktiski tas nozīmē, ka ir jāuzkrāj mazāka naudas summa pirmajai iemaksai, jo daļu kredīta komercbankai garantē valsts programma. Valsts garantiju var saņemt arī mājokļa pārbūvei, kuras rezultātā tiek paplašināta dzīvojamā platība, bet ne remonta izmaksu segšanai.

 

Vai subsīdiju var saņemt, ja mājokļa iegādei neņem kredītu?
Nē, nevar, jo gadījumi, kad klients var finansēt visa mājokļa iegādi pat saviem līdzekļiem, subsīdiju nepiešķir. Programmas mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas var saņemt un nomaksāt kredītu, bet ir grūtības ar pirmās lielās iemaksas sakrāšanu.
 

Jautā tētis. Vai var saņemt valsts atbalstu, ģimene ir šķīrusies, bērni dzīvo pie mātes, bet gribu iegādāties lielāku mājokli, kurā uzturēsies arī bērni.
Esošā programma paredz, ka atbalsts attiecas tikai uz tiem, kas dzīvo kopā ar kredītņēmēju. Ja nedzīvo kopā, šo atbalstu saņemt nevar.

Ģimenē ir divi bērni, bet trešo patlaban gaidām. Kad varam lūgt garantiju, un kurš to var saņemt?

Grūtniecības faktu apliecina ārsta izsniegts izraksts no medicīnas kartes. Ja ģimenē ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, ģimene var pretendēt uz trīs bērnu ģimenei paredzēto garantijas apjomu. Garantija pienākas personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība. Garantiju var izmantot arī bērna tēvs: tad gaidāmā bērna mātei jāiesniedz apliecinājums, ka konkrētā persona ir bērna tēvs.


 

Reklāma
Reklāma

Ja īpašumā ir jaunbūve, kas nav nodota ekspluatācijā. Pirmajā stāvā dzīvojam, bet otrs nav izbūvēts. Vai var pieteikties Altum atbalstam, lai pabeigtu māju un nodotu ēku ekspluatācijā?
Šādu situāciju uzskata par dzīvojamā platības paplašināšanu un ir iespējams saņemt atbalstu, piesakoties aizdevuma bankā. Ir jāveido būvprojekts, jāsaņem būvatļauja un pēc būvniecības ēka jānodod ekspluatācijā.


Vienreiz jau esmu izmantojusi Altum garantijas atbalstu. Vai ir iespējams to saņemt vēlreiz?
Garantiju iespējams saņemt atkārtoti, ja pagājuši 3 gadi pēc pēdējās garantijas saņemšanas, ir dzēstas iepriekšējās saistības un ir palielinājies bērnu skaits ģimenē. To var saņemt arī jauno speciālistu programmā, ja ir nodibinātā ģimene un ir radusies vajadzība pēc lielāka mājokļa.


 


Kādas iespējas saņemt atbalstu, ja ģimenei ir kredītsaistības, bet ir nepieciešamība pēc lielāka dzīvokļa?
Esošās kredītsaistības izvērtē banka, nevis Altum. Ja, izvērtējot ģimenes finansiālās iespējams, banka dod aizdevumu lielāka mājokļa iegādei, tad jānorāda, ka ģimene grib izmantot arī Altum atbalsta iespējas.


Ģimenes tēvam ir 60 gadi un trīs nepilngadīgi bērni. Vai šādā gadījumā varu saņemt garantiju, uz cik ilgu laiku?

Ģimeņu programmas gadījumā galvenais kritērijs garantijas saņemšanai ir vismaz viena bērna (tostarp iestājusies grūtniecība) esamība. Nedz vecums, nedz laulības apliecība, nedz cits bērna vecākus vai vienu no vecākiem raksturojošais aspekts netiek vērtēts. Garantijas maksimālais termiņš ir desmit gadi.

Vai izmanto Altum atbalstu, ja ir kredīta līdzaizņēmēja ir, piemēram, māte?
Jā, bet ir svarīgi, lai atbalsta saņēmējs atbilstu kritērijiem – viņam būtu bērni un tie būtu viņa apgādībā.


Vai var saņemt subsīdijas daudzbērnu ģimenei, ja ģimenē ir viens bērns no iepriekšējām attiecībām un divi bērni esošajās attiecībās? Bērns no iepriekšējām attiecībām ir mātes apgādībā, divi jaunākie tēva apgādībā. 
Lai saņemtu subsīdiju, bet visiem bērniem jābūt reģistrētiem viena vecāka apgādībā un ar šo vecāku jādzīvo kopā. Ja subsīdijas saņēmēja apgādībā nav visi bērni, tad subsīdiju saņemt nevar.