No nākamā gada valsts atbalstu mājokļa iegādei varēs saņemt arī ģimenes, kurās tikai gaidāms bērniņš

Tuvākā mēneša laikā sāks darboties “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” jaunā mājokļu atbalsta programma “Balsts”. Kad subsīdiju programma būs pieejama, to varēs piemērot no šī gada 1. jūlija izsniegtajiem aizdevumiem daudzbērnu ģimenēm.

Photo by Allen Taylor on Unsplash

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Photo by Allen Taylor on Unsplash

Pēc 1. jūlija garantiju var saņemt arī bērna gaidību laikā (iepriekš garantiju varēja saņemt, kad bērns jau bija piedzimis). Tāpat gaidāmo ģimenes pieaugumu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu.

Uz “Balsta” subsīdiju mājokļa iegādei var pretendēt daudzbērnu ģimenes (ja ģimenē ir vismaz trīs bērni, kā arī gadījumos, ja ir divi bērni un iestājusies grūtniecība), kas bankā ņem kredītu mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Savukārt pilnveidotā līdzšinējā garantijas programma mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (tika palielināta ne tikai maksimālā piešķiramā summa, bet arī paplašinātas tiesības pretendēt ģimenēm, kurās ģimenes pieaugums vēl tikai gaidāms) jau ir pieejama. 

Vidējais garantijas apjoms – 8000 eiro
“Altum” dati rāda, ka vidējais garantijas apjoms šobrīd ir aptuveni 8000 eiro, savukārt vidējais aizdevums, kuram tiek piesaistīta garantija, ir 70 000 eiro. Garantijas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, proti,  ģimene ar vienu bērnu var saņemt garantiju līdz 10% no aizdevuma summas  (bet ne vairāk kā 10 000 eiro), ja ir divi bērni – 15% (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), savukārt, ja ģimenē ir vismaz trīs bērni – līdz 20% no aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 20 000 eiro), ja vismaz četri bērni – garantija ir līdz 30% no aizdevuma summas (bet ne vairāk kā 30 000 eiro). 


Galvenās izmaiņas
No 1. jūlija lielāka garantija pieejama ģimenēm, kurās ir vismaz četri bērni (arī tad, ja ir trīs bērni un iestājusies grūtniecība). Šīm ģimenēm garantija ir līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 eiro (iepriekš šādām ģimenēm nebija noteikta lielāka garantija).

Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbildīs “A” ēku energoefektivitātes klasei vai būs gandrīz nulles enerģijas ēkas. Pagaidām šādu darījumu “Altum” vēl nav bijis.

Pēc 1. jūlija garantiju var saņemt arī bērna gaidību laikā (iepriekš garantiju varēja saņemt, kad bērns jau bija piedzimis). Tāpat gaidāmo bērnu skaitu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu.


1. piemērs: vecums un citi kritēriji

Jautājums. Ģimenes tēvam ir 60 gadi un trīs nepilngadīgi bērni. Vai šādā gadījumā varu saņemt garantiju, uz cik ilgu laiku?

Atbilde. Ģimeņu programmas gadījumā galvenais kritērijs garantijas saņemšanai ir vismaz viena bērna (tostarp iestājusies grūtniecība) esamība. Nedz vecums, nedz laulības apliecība, nedz cits bērna vecākus vai vienu no vecākiem raksturojošais aspekts netiek vērtēts. Garantijas maksimālais termiņš ir desmit gadi.

2. piemērs: izmantota garantija jaunajam speciālistam

Jautājums. Mājokļu garantiju izmantoju kā jaunais speciālists. Vai, piedzimstot bērniem, ir iespēja garantiju izmantot vēlreiz, lai, piemēram, iegādātos lielāku mājokli?

Atbilde. Garantiju var saņemt atkārtoti. Iepriekš Ministru kabineta noteikumi ļāva garantiju izmantot tikai vienu reizi.


“Balsta” programma daudzbērnu ģimenēm
Uz “Balsta” subsīdiju mājokļa iegādei var pretendēt daudzbērnu ģimenes (ja ģimenē ir vismaz trīs bērni, kā arī gadījumos, ja ir divi bērni un iestājusies grūtniecība), kas bankā ņem kredītu mājokļa iegādei vai būvniecībai. 


3. piemērs: ja gaidāms trešais bērns

Jautājums. Ģimenē ir divi bērni, bet trešo patlaban gaidām. Kad varam lūgt garantiju, un kurš to var saņemt?

Atbilde. Grūtniecības faktu apliecina ārsta izsniegts izraksts no medicīnas kartes. Ja ģimenē ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, ģimene var pretendēt uz trīs bērnu ģimenei paredzēto garantijas apjomu. Garantija pienākas personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība. Garantiju var izmantot arī bērna tēvs: tad gaidāmā bērna mātei jāiesniedz apliecinājums, ka konkrētā persona ir bērna tēvs.

Reklāma
Reklāma

Lai saņemtu “Balsta” subsīdiju, izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nevar pārsniegt 250 000 eiro un ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas. Tāpat saņēmējam jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus, viņa īpašumā nedrīkst būt cits mājoklis un subsīdija nevar būt lielāka par 50% no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.
 

Subsīdijas apjoms:

  • trīs bērnu ģimenēm (arī tad, ja trešais vēl gaidāms) tiek piešķirta 8000 eiro (parastam mājoklim) vai 10 000 eiro (mājoklim, kurš atbilst energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām) liela subsīdija.
  • četru un vairāk bērnu ģimenēm (arī tad, ja ceturtais vēl gaidāms) tiek piešķirta 10 000 eiro (parastam mājoklim) vai 12 000 eiro (mājoklis, kurš atbilst energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām) liela subsīdija.


Visos gadījumos subsīdija nav lielāka par 50% no kopējā darījuma apjoma. Ja ģimene plāno iegādāties samērā lētu dzīvokli, tad var rasties situācija, ka puse no darījuma summas ir mazāka summa nekā pieejamais subsīdijas maksimālais apjoms.


Var saņemt tikai tad, ja nepieder cits dzīvoklis
“Balsta” subsīdija veidota, lai daudzbērnu ģimenēm palīdzētu samazināt darījumam nepieciešamo aizdevuma summu un ģimene varētu atļauties lielāku vai labāku mājokli. Ar subsīdiju varēs arī aizstāt obligāto 5% pirmo iemaksu pilnībā, skaidro “Altum”. Pēc būtības tā ir dāvana, un valsts ir noteikusi ierobežojumus attiecībā uz ienākumiem un īpašumiem, kas pieder aizņēmējam.


4. piemērs: ja pieder dzīvojamā telpa

Jautājums. Vai “Balsta” grantu var saņemt, ja ģimenei pieder dzīvojamā telpa (māja vai dzīvoklis), bet tā vēlas iegādāties lielāku dzīvojamo telpu vai būvēt māju? Vai “Balstu” var saņemt, ja pieder mantotas domājamās daļas no mājas?

Atbilde. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Balsta” programmas grantu var saņemt aizņēmēji, kuriem nepieder cita dzīvojamā telpa, tostarp domājamā daļas no dzīvojamās telpas. Minētie nosacījumi neattiecas uz galvotāju.

5. piemērs: ja pieder zeme

Jautājums. Vai subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja pieder vasarnīca vai zeme, garāža, saimniecības ēka?

Atbilde. Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” noteic, ka vasarnīca ir dzīvojamā māja. Līdz ar to “Balsta” izmaksas brīdī aizņēmējam var piederēt zeme, garāža un saimniecības ēka, kas nav klasificētas kā dzīvojamās mājas.

6. piemērs: ja laulātajam ir īpašums

Jautājums. Vai vīrs var pretendēt uz 8000 eiro atbalstu (goda ģimene) mājokļa iegādei, ja sievai ir īpašums, kurš iegādāts pirms laulības?

Atbilde. Programmas “Balsts” subsīdija tiek piešķirta personai, kas ir bankas aizdevuma ņēmējs, un šai personai jāatbilst programmas kritērijiem. Līdz ar to minētajā gadījumā sievas īpašuma esamība neliedz vīram pretendēt uz programmas atbalstu, ja viņš atbilst visiem pārējiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem kritērijiem.

“Balsta” subsīdijai varēs pieteikties, vienlaikus piesakoties jaunam kredītiestādes aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai. Nav noteikts, ka šim kredītam būtu jāpiesaista arī “Altum” garantija, tomēr var izmantot arī abas iespējas kopā.

 

Visu rakstu var izlasīt portālā