Vai skolēniem gaidāmas naudas balvas par iegūtu vietu olimpiādē vai ZPD?

"Biju dzirdējusi, ka par sasniegumiem olimpiādēs skolēniem tiek izmaksātas naudas balvas. Vai tā ir? Vai skolēniem tiek maksāta kāda naudas balva, ja bērns, piemēram, ir ieguvis kādu vietu olimpiādē un vai maksā, ja ir kāda vieta par labu sniegumu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) valsts līmenī?" "Mammamuntetiem.lv" jautā kāds vecāks.
Naudas balvas piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamiem par sasniegumu pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādē un pedagogam par izglītojamā sagatavošanu šai olimpiādei.

FOTO: Shutterstock.com

Naudas balvas piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamiem par sasniegumu pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādē un pedagogam par izglītojamā sagatavošanu šai olimpiādei.

Atbild Jana Veinberga, Valsts izglītības satura centrs (VISC):

Par reģionāliem un valsts līmeņa sasniegumiem olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencē netiek maksātas naudas balvas. Naudas balvas piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamiem par sasniegumu pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādē un pedagogam par izglītojamā sagatavošanu šai olimpiādei, konkursantam par sasniegumu starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā un konkursanta profesionālo prasmju pilnveidotājam konkursa sagatavošanas periodā, studējošajam par sasniegumu starptautiskā konkursā vai sacensībās. 

 

Izglītojamam diplomu piešķir par individuālajiem sasniegumiem pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādē, ja olimpiādē piedalījušies vismaz 45 valstu pārstāvji.

Reklāma
Reklāma

Tiek piešķirts diploms un naudas balva. Piemēram, izglītojamam piešķir naudas balvu šādā apmērā: par pirmo vietu – 2135 euro; par otro vietu – 1425 euro; par trešo vietu – 995 euro; par Atzinības rakstu – 710 euro.


Pedagogam par izglītojamā sagatavošanu ja izglītojamais ieguvis pirmo vietu, – 710 euro; ja izglītojamais ieguvis otro vietu, – 640 euro; ja izglītojamais ieguvis trešo vietu, – 570 euro; ja izglītojamais apbalvots ar Atzinības rakstu, – 500 euro.
Kārtība, kādā tiek piešķirti šie apbalvojumi un naudas balvas, ir noteikta Ministru kabinieta  2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi".

Saistītie raksti