Drīz jau diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasēm! DATUMI

Otrais mācību pusgads 3. un 6. klašu skolēniem sākas ar gatavošanos pārbaudes darbiem. Arī tie šogad notiks!
Vērtējums par šiem darbiem tiks izteikts procentos un tas neietekmēs skolēna semestra un gada vērtējumu.

FOTO: Shutterstock.com

Vērtējums par šiem darbiem tiks izteikts procentos un tas neietekmēs skolēna semestra un gada vērtējumu.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

3. klases skolēni kārtos darbus divos mācību priekšmetos - latviešu valodā un matemātikā. Darba vērtējums tiek izteikts procentos un neietekmē skolēna gala vērtējumu mācību priekšmetā.

  • Latviešu valoda 20.-24. februāris
  • Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
  • Matemātika 6.-10.marts

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

6. klases skolēni kārtos darbu trīs mācību priekšmetos. Arī 6. klašu skolēniem diagnosticējošo darbu rezultāti tiks izteikti procentos un tas neietekmē skolēnu gala vērtējumu uz liecības.

  • Dabas zinības 20.-24.februāris
  • Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
  • Matemātika 6.-10.marts.

 

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Reklāma
Reklāma

 

Darbu norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot vai nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

 

Šogad pirmo reizi 9. klases kārtos starpdisciplināru diagnosticējošo darbu. Tā norises datums paredzēts 24.-28.aprīlis. Vairāk par pārbaudījumiem 9. un 12. klašu skolēniem lasiet šeit.

 

Avots: www.visc.gov.lv.

Saistītie raksti