Sākusies pieteikšanās skolu eksāmeniem: kad un kādi eksāmeni šogad paredzēti?

5. decembrī, sākās pieteikšanās 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbiem jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, informē Valsts izglītības satura centrs.
Pieteikšanās vidusskolas eksāmeniem līdz 15. decembrim.

FOTO: Shutterstock.com

Pieteikšanās vidusskolas eksāmeniem līdz 15. decembrim.

Līdz šim esošā kārtība noteica, ka pieteikšanos un reģistrēšanos eksāmeniem pamataizglītības un vidējās izglītības posmā veic tikai izglītības iestāde.

 

Turpmāk eksāmeniem par pamatizglītības ieguvi, pamatojoties uz izglītojamo vai viņu pārstāvju iesniegumiem, informācijas sistēmā pieteiks izglītības iestāde. Izglītojamie, kuri apgūst vidējo izglītību, informācijas sistēmā atzīmēs vispārējās vidējās izglītības eksāmenus (arī mācību satura apguves līmeni), kurus kārtos.

 

 • Valsts pārbaudes darbiem informācijas sistēmā var pieteikties no 2022.gada 5. decembra līdz 2022. gada 15. decembrim.
 • Diagnosticējošiem darbiem 3., 6. un 9. klasēm izglītības iestādes savus skolēnus varēs pieteikt otrā semestra sākumā.

 

Detalizētākas instrukcijas  par izglītojamo pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem atrodama Valsts izglītības satura centra Lietotāja atbalsta dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Pamācības”.

 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Pabeidzot 9.klasi, skolēniem, lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, būs jākārto četri noslēguma pārbaudījumi, kas tiks veidoti atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai, kā arī jauniem valsts pārbaudes darbu paraugiem.

 

 • Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis.
 • Angļu valoda 24.-26.maijs.
 • Franču valoda 24.-25.maijs.
 • Vācu valoda 24.-25.maijs.
 • Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs.
 • Matemātika 6. jūnijs.

 

 

Kādi pārbaudes darbi jākārto 12. klasē?

2022./2023. mācību gadā visi vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

 

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

 

2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

Reklāma
Reklāma

Eksāmens, mācību satura apguves līmenis, datums

Latviešu valoda, optimālais, 15.maijs; 7.-9.jūnijs

Latviešu valoda un literatūra, augstākais, 15.maijs

Programmēšana, augstākais, 17.maijs

Sociālās zinātnes, augstākais, 19.maijs

Ģeogrāfija, augstākais, 22.-23.maijs

Ķīmija, augstākais, 25.-26.maijs

Dizains un tehnoloģijas, augstākais, 29.maijs

Matemātika, optimālais, 1.jūnijs

Matemātika, augstākais, 1.-2.jūnijs

Angļu valoda, optimālais, 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs

Angļu valoda, augstākais, 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs

Franču valoda, optimālais, 6.jūnijs

Franču valoda, augstākais, 6.jūnijs

Vācu valoda, optimālais, 8.jūnijs

Vācu valoda, augstākais, 8.jūnijs

Krievu valoda, augstākais, 9.jūnijs

Bioloģija, augstākais, 12.-13.jūnijs

Kultūra un māksla, augstākais, 14.jūnijs

Fizika, augstākais, 15.-16.jūnijs

Vēsture, augstākais, 19.jūnijs.

 

Vairāk par valsts pārbaudes darbiem šeit.

Saistītie raksti