Rīgā izmaiņas saistībā ar bērnudārzu nodrošināšanu

Jūnija beigās stājušās spēkā izmaiņas saistībā ar pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanu, nosakot, ka pašvaldības līdzfinansējumu varēs saņemt arī tad, ja bērns ir deklarēts Rīgā, bet bērnudārzu apmeklē ārpus galvaspilsētas.

Ārspukārtas bērnudārzos varēs tikt trīnīši un vecāku - invalīdu - mazuļi. Foto iesūtīja portāla lasītāja Kristīne Kuzmina.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ārspukārtas bērnudārzos varēs tikt trīnīši un vecāku - invalīdu - mazuļi. Foto iesūtīja portāla lasītāja Kristīne Kuzmina.

 

Kā portāls mammamuntetiem.lv uzzināja Rīgas skolu vortālā eskola.lv, jūnija beigās stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 19.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.123 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, kas paredz vairākas izmaiņas līdzšinējā kārtībā, tajā skaitā kārtību, kas skar pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, kas nosaka maksimālo pieteikumu skaitu vienam bērnam, kā arī citas izmaiņas.

Būtiskākie grozījumi saistošajos noteikumos attiecībā uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, kas stājas spēkā no 2014.gada 1.septembra:

- pašvaldības līdzfinansējumu 132.33 eiro apmērā var saņemt arī tad, ja bērns ir deklarēts Rīgā, taču apmeklē privāto izglītības iestādi ārpus Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas;

- pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir bērniem, par kuriem ir izsniegta izziņa, ka bērns ir pabeidzis pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

Reklāma
Reklāma

- pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauks izmaksāt, ja bērnam tiks piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, uz kuru bērnam ir reģistrēts pieteikums un kurā ir brīvas vietas un nav vairs neviens cits pretendents, kā arī tad, ja bērns bijis iekļauts vismaz trīs iestāžu pretendentu sarakstos, bet vecāki no piedāvātas vietas atteikušies. Bez tam saistošajos noteikumos noteiks, ka pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauks izmaksāt ar to datumu, kad bērnudārzs faktiski bērnam vietu var piedāvāt, piemēram, ja vecāks uzaicinājumu no bērnudārza būs saņēmis jau maija mēnesī, bet bērnudārzs vietu var nodrošināt tikai septembrī, tad pašvaldības līdzfinansējums tiks maksāts līdz septembrim.

Minēto noteikumu grozījumi paredz arī to, ka mazuļus turpmāk varēs pieteikt ne vairāk kā trīs pirmsskolas izglītības iestādēs. Iepriekš reģistrētie pieteikumi elektroniskajā datu bāzē tiks saglabāti tik ilgi, kamēr vecāki paši tos neanulēs, vai līdz brīdim, kad bērns saņem vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Beidzot bērnudārzu un dodoties uz skolu, kā pēdējais bērna atskaitīšanas datums no izglītības iestādes ir noteikts 15. augusts.

Noteikumu grozījumos ir precizēti un papildināti arī ārpuskārtas statusa „Komisijas lēmums” piešķiršanas gadījumi, piemēram, šobrīd uz ārpuskārtas statusu var pretendēt arī bērni, kas dzimuši dzemdībās, kurās dzimuši trīs un vairāk mazuļi, kā arī precizēts, ka ārpuskārtas statuss tiks noteikts bērniem, kuru abiem vecākiem vai arī vienam, ja tas ir bērna vienīgais likumīgai pārstāvis, ir piešķirta invaliditāte, kas ierobežo vecāka spējas pastāvīgi nodrošināt mazuļa uzraudzību un audzināšanu.