Kā iemācīt bērnam burtus. Lasītmācības autormetode

Bērns var apgūt burtus un iemācīties lasīt ar prieku un aizrautību.
Konsultē skolvadības maģistre Sarma Dreimane, burtu apmācības skoliņa Burtu pasaulīte stāsta par pašas izveidoto lasītmācības autormetodi.

Ja mājās mācāt bērnam burtiņus, radiet īpašu atmosfēru, lai bērns justos pārsteigts un iepriecināts.

FOTO: Shutterstock.com

Ja mājās mācāt bērnam burtiņus, radiet īpašu atmosfēru, lai bērns justos pārsteigts un iepriecināts.

Kad var sākt mācīties burtus?

Ja zina, kā pareizi mācīt bērnam burtus, to var sākt darīt ļoti agri. Jau divu vai trīs gadu vecumā mazais var zināt visus burtus, bet šādu mērķi izvirzīt ir aplami. Prakse arī rāda, ka bērni, ar kuriem ģimenē kāds mīļi un pacietīgi nodarbojies, sasniedz ļoti labus rezultātus. Ja vecāki vēlas, lai bērns labprātīgi un bez īpaša pamudinājuma ar gandarījumu sāktu lasīt, lasītprasmes mācībai jāsniedz pozitīvs pārdzīvojums. Burtiņus var sākt mācīties jau no pusotra gada vecuma. Burtu mācīšanas pamatā var likt lasītmācības rotaļas elementu apgūšanu. Apgūstot manis izstrādātos kustību rotaļu elementus praktiski, bērns ir apguvis labu palīglīdzekli lasītprasmei.Vai lasīt var iemācīt jebkurš?

Pieaugušiem, kas visu dienu pavadījuši darbā, vakaros ne vienmēr pietiek enerģijas un pacietības mācīt bērnu. Mazi bērni, kā zināms, nevar ilgi nosēdēt mierā, vecāki var kļūt nepacietīgi, sadusmoties un atmest visam ar roku. Jebkuru lietu, darot to neprasmīgi, var sabojāt, tāpēc nereti labāk, ja vecāki mācīšanā nemaz neiesaistās. Lai bērns būtu atvērts jaunajam, ir svarīga noskaņa, kāda valda ap viņu.

 

Latviešu valoda ir ideāla valoda lasītmācīšanai, jo vārdus raksta tāpat kā izrunā, katram burtiņam atbilst sava skaņa

 

Reklāma
Reklāma

Ja mājās mācāt bērnam burtiņus, radiet īpašu atmosfēru, lai bērns justos pārsteigts un iepriecināts (piemēram, iededziet svecīti, sakārtojiet galdiņu u. tml.). Tad bērns ar interesi gaidīs, kas tagad sekos, kādus burtus viņš atkal mācīsies. Bērni ļoti daudz apgūst ar rotaļām un iztēli. Piemēram, apgūstot līdzskani DŽ, iztēlē uzburam džungļu ainiņu — skaisti koki, liānas, džungļu zvēri u.tml. Mācot burtiņu R, var tēlot kā r-r-rūc lauva: RRRRRR. Katra burta apguve var saistīties ar daudzām un dažādām aktivitātēm. Bērnu aizrauj viss interesantais, taču vecāki ne vienmēr zina, kā bērnu pozitīvi ieinteresēt un motivēt.
 

 

Burtus var iemācīt arī „cietpaurīšiem”

Grūti mācāms bērns, kas pārdzīvojis kādu traumu, nevar iegaumēt burtu, ja arī kopīgi ar audzinātāju to ir izveidojis no kāda materiāla un iztaustījis. „Gan balstoties uz Valdorfa pedagoģijā izmantoto eiritmiju, gan savu intuitīvo izjūtu, atskārtu, ka jābūt noteiktai kustībai, kas saistās ar konkrētu burtiņu,” pieredzē par savas burtu mācības autormetodes izstrādi dalās Sarma Dreimane. Sākumā bērns burtus izrunā tik klusi, ka teju var sadzirdēt, bet ar laiku viņš kļūst drošāks. Šajā mirklī bērns neskatās ābecē, bet uztver burtu un tā skaņu caur ķermeni. Katram patskanim varam piešķirt kādu kustību, kuru veicot bērns aizmirst savas bailes, uztraukumu un neizdošanos līdzšinējā mācību procesā. Viena burtiņa apguve sniedz iespēju kārtīgi izkustēties, mācoties kādu citu, mērķī tiek mestas šautriņas vai burta attēls tiek salikts no kociņiem. Apgūstot burtus, katram vecumam tiek dots atbilstīgs uzdevums.
 

Mīļā dzimtā valodiņa

Latviešu valoda ir ideāla valoda lasītmācīšanai, jo vārdus raksta tāpat kā izrunā, katram burtiņam atbilst sava skaņa, līdz ar to katram patskanim iespējams piešķirt kādu kustību, caur kuru bērns uztver mehānismu, kā saistīt skaņas kopā un sākt lasīt. Ir vecums, kad bērnu burtu virknēšana ļoti interesē un viegli padodas, parasti laikā starp četriem un pieciem gadiem. Šo momentu nevajadzētu palaist garām! Sešu septiņu gadu vecumā, bērns, kurš iepriekš ir mācījies, trīs četru nodarbību laikā izprot, kā patskaņi savienojas ar līdzskaņiem. Agrīna, profesionāla lasītmācība dod iespēju izveidot pozitīvu attieksmi pret mācību procesu. Saskaņā ar Sarmas Dreimanes metodi, lasītmācīšanās balstās uz trim lietām: pareizu elpošanu, kustību un iejušanos tēlā (bērnam tiek piedāvāts iejusties, piemēram, eža vai veca lāča lomā. Tēlu vizuālais veidojums tapis sadarbībā ar mākslinieci Ivetu Bamberi). Pēc labi padarīta darba (mācībām!) bērnam jāļauj parotaļāties. Tā ir kā balva par to, ka viņš ir centies un apguvis ko jaunu.