Mainoties izglītības sistēmai, mainās arī skolēns. Kā?

 03. februāris 2020 9:00 Gunita Krilova, Mammamuntetiem.lv Raksts

Ieviešot jauno izglītības saturu, tiek sagaidīts, ka mainīsies arī skolēni. Kā? Mērķis – domājoši darītāji. Vispārējās vidējās izglītības uzstādījums ir, lai ikviens jaunietis kļūtu par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju.Foto: Shutterstock.com

Jaunajam mācību saturam jārada dabīga interese par apgūtamo vielu


Kāds tiek sagaidīts nākotnes skolēns?


Atbildīgs sabiedrības dalībnieks, kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot:

• pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, kā arī rūpējas par savu un citu kopējo labumu;
• patstāvīgi veido izpratni par pasauli, Latvijas un latviešu valodas nozīmību tajā;
• sekmīgi darbojas daudzkultūru, daudzvalodu un digitālajā vidē;
• izsvērti vērtē zinātnes, tehnoloģiju, ekonomikas, kultūras sasniegumus;
• veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem cilvēkiem, vēlas veidot ģimeni un uzņemties atbildību par to;
• uzklausa un iedziļinās dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās; iejūtas otra pārdzīvojumos un sniedz atbalstu;
• darbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemj godprātīgi un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem.


Radošs darītājs, kurš ievieš inovācijas:

• rada un attīsta jaunas zināšanas un risinājumus;
• uzņemas iniciatīvu, ir mērķtiecīgs, izlēmīgs un neatlaidīgs;
• analizē savas vēlmes un atsakās no nevajadzīgā;
• sekmīgi darbojas individuāli un komandā, risina sarunas, pieņem kopīgus lēmumus;
• ir tolerants pret atšķirīgo;
• ieklausās, vēro, pēta pasauli, novērtē situāciju un cieņpilni rīkojas;
• izprot, respektē un risina kompleksas problēmas;
• eksperimentē, improvizē, tiecas pēc jaunas pieredzes, pilnveidošanās.


Personība ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem:
• apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības, kā arī kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas;
• uzdrošinās pašizpausties un gūt jaunu pieredzi;
• ir patiess, spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām;
• saglabā un nostiprina savas garīgās un fiziskās spējas;
• veido savai un citu labklājībai labvēlīgu vidi, paužot laipnību;
• rūpējas par savu veselību un drošību.


Lietpratējs izaugsmē, kam mācīties nemitīgi un ar aizrautību kļuvis par ieradumu:
• ir zinātkārs un intelektuāli atvērts;
• izvirza augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiecas paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk;
• kļūdas uztver kā iespēju izaugsmei;
• prot un vēlas patstāvīgi mācīties visu mūžu;
• plāno un vada savu izziņas procesu, reflektē to;
• apgūto lieto jaunās reālās dzīves situācijās, ievērojot lielāko labumu;
• lietpratīgi un atbildīgi izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas.Kā skolēni mācās?
Mācās ar jēgu, ar saistību ar reālo dzīvi, mācās ne tikai saturu, bet arī prasmes, pilnveidojas kā personība – patstāvīga, radoša, atbildīga, zināt griboša, motivēta. Tikpat svarīgi kā apgūt gramatiku vai matemātikas un fizikas formulas, ir jāattīsta prasme sarunāties, saprast sevi un vadīt emocijas, apgūt patstāvīgas mācīšanās prasmes, domāt radoši un attīstīt savas intereses.

Zina, kas viņam jāapgūst, zina, kas viņam jādara. Zina, cik tālu šajā procesā līdz apgūstamajam rezultātam ir nonācis.  

Skolēni mērķtiecīgi, aktīvi un intelektuāli tiek iesaistīts mācību procesā. Mācās tikai to, kas ir jāapgūst. Uzdevumi ir pietiekami, lai dotu iespēju vingrināties.

Mācību procesā saņem regulāru atgriezenisko saiti, kas ļauj saprast, cik tālu skolēns ticis attiecībā pret sasniedzamo rezultātu, kā var uzlabot gan savu sniegumu, gan arī veidu, kā efektīvi mācīties. Ar laiku skolēni mācās novērtēt sevi un savu mācīšanos arī paši.

Bērni mācās apzinātāk, palielinās skolēna atbildība. Skolēni domā par savu mācīšanos, ne tikai par saturu, kas jāiemācās, apgūst dažādas domāšanas stratēģijas, kas noder kompleksu skolas uzdevumu risināšanai, kā arī darbībām reālās dzīves situācijās.
 

 


 

Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" ir izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”. Programmas ietvaros izdod žurnālu skolēnu vecākiem. Izdevuma mērķis uzlabot vecāku zināšanas par skolas vecuma bērnu vecumposmu īpatnībām, veselību, piemērotu uzturu un sporta aktivitātēm, emocionālo audzināšanu un savstarpējo attiecību veidošanu, t.sk., ar pusaudzi. Žurnāls bez maksas pieejams ārstu praksēs un izglītības iestādēs.

lejuplādēt PDF formātā

atvērt lasīšanai online
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas