Jāsāk pieteikt atvaļinājumi! Vai darba devējs var liegt atpūtu izvēlētajā laikā?

"Vai darba devējam ir atļauts noteikt termiņu, līdz kuram var pieteikt atvaļinājumu?" portālam LVportals.lv jautā Anna.
Darba devējam, piešķirot darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ir pienākums pēc iespējas ņemt vērā – nevis izpildīt – darbinieka vēlmes.

FOTO: Shutterstock.com

Darba devējam, piešķirot darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ir pienākums pēc iespējas ņemt vērā – nevis izpildīt – darbinieka vēlmes.

Saskaņā ar Darba likumu atvaļinājuma izmantošana ir darbinieka un darba devēja vienošanās. To piešķir par darbinieka individuālo darba gadu. 

 

Likums noteic, ka atvaļinājumu piešķir uz darbinieka iesnieguma pamata (pusēm vienojoties) vai pēc iepriekš sastādīta un apstiprināta atvaļinājuma grafika. 

Uzņēmumā var būt noteikta iekšējā kārtība, kā notiek atvaļinājuma pieteikšana (ievērojot Darba likumu).

 

Darba likuma 150. panta otrā daļa paredz, ka darba devējam, piešķirot darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ir pienākums pēc iespējas ņemt vērā – nevis izpildīt – darbinieka vēlmes. Tas nozīmē, ka lēmumu par atvaļinājuma piešķiršanu pieņem darba devējs. 

 

Tādējādi darba devējs var darbiniekam atteikt atvaļinājuma izmantošanu konkrētajā laikā, ja to nosaka nepieciešamība nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma darba gaitu (piemēram, darbinieku nav iespējams aizvietot). Tad pusēm jāvienojas par citu atvaļinājuma izmantošanas laiku.

Reklāma
Reklāma

 

Atgādinājums vecākiem

Atbilstoši Darba likuma 151.pantam tiek noteikts papildatvaļinājuma par bērniem dienu skaits:

  • vismaz 1 diena – ja ir 1 bērns vai 2 bērni līdz 14 gadiem;
  • 3 dienas – ja ir 3 bērni un vairāk bērnu līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadiem.
     

Šīs papildatvaļinājuma dienas darbinieks var izmantot pēc brīvas izvēles, iepriekš vienojoties ar darba devēju. 

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti