Atvaļinājuma laikā saslimis bērns. Vai var ņemt slimības lapu?

Mērfija likums mēdz par sevi atgādināt visnepiemērotākajos brīžos, tostarp laikā, kad sācies ilgi gaidītais atvaļinājums: vai nu sabojājas laikapstākļi, vai – vēl trakāk – saslimst bērns vai pats esi spiests pludmali iemainīt pret slimības gultu. Vai tas nozīmē zaudētas atpūtas dienas, vai tomēr atvaļinājuma laikā var ņemt slimības lapu un pārcelt plānoto atpūtu uz vēlāku laiku? Atbildes "Mammamuntetiem.lv" meklēja Valsts darba inspekcijā.
Mūsu valsts likumdošana rūpējas par to, lai pēkšņas savas vai bērna slimības dēļ nebūtu jāpaliek bez gaidītajām atvaļinājuma dienām.

FOTO: Shutterstock.com

Mūsu valsts likumdošana rūpējas par to, lai pēkšņas savas vai bērna slimības dēļ nebūtu jāpaliek bez gaidītajām atvaļinājuma dienām.

Mūsu valsts likumdošana ir patiešām draudzīga darba ņēmējam un rūpējas par to, lai pēkšņas savas vai bērna slimības dēļ nebūtu jāpaliek bez gaidītajām un tik vajadzīgajām atvaļinājuma dienām. 

Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa “Mammamuntetiem.lv” skaidro, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. “Savukārt ar Darba likuma 150. panta sesto daļu un 151. panta trešo daļu noteikts, ka 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā,” norāda speciāliste.   

"Līdz ar to brīdī, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma laikā iestājas ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu apliecināta darbinieka pārejoša darbnespēja, minēto atvaļinājumu “tecējums” tiek apturēts.”

Laura Akmentiņa atgādina, ka darbiniekam rakstveidā jāinformē darba devējs par atvaļinājuma laikā iestājušos darbnespēju un to, vai vēlas atvaļinājumu par darbnespējas periodu pagarināt vai izmantot citā laikā. 

 

Tāpat atvaļinājums pagarināms vai pārceļams arī gadījumos, kad tā laikā ir iestājusies pārejoša darbnespēja sakarā ar 14 gadus vecumu nesasnieguša slima bērna kopšanu, ko apliecina darbiniekam izsniegtā darbnespējas lapa.

Reklāma
Reklāma

 

Speciāliste vērš uzmanību arī faktam, ka gadījumā, ja darbinieks vienojas ar darba devēju par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma izmantošanu citā laikā, darbiniekam ir jārēķinās, ka darba devējs veiks samaksas par atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma laiku pārrēķinu, kā rezultātā darba devējs var lūgt darbiniekam atmaksāt pārmaksāto atvaļinājuma naudu par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma dienām.

"Papildus norādāms, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt un kontrolēt, lai darbinieks ik gadu izmanto garantēto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 

Darba devējam nav tiesību atteikties pagarināt vai pārcelt atvaļinājumu sakarā ar darbinieka darbnespēju atvaļinājuma laikā, kā pamatojumu minot saskaņoto un apstiprināto atvaļinājumu grafiku. 

Ja atvaļinājumu nav iespējams pagarināt, pusēm vienojoties to var pārcelt uz citu laiku, izdarot grozījumus atvaļinājumu grafikā. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļot, papildus darba devējam jāievēro Darba likuma 149. panta trešajā daļā noteiktais, ka tikai izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošana pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām," skaidro Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte.

Saistītie raksti