Darba devējs prasa atmaksāt avansā izmantotā atvaļinājuma naudu. "Vai tā drīkst?" jautā lasītājs

Vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt no darbinieka avansā samaksāto atvaļinājuma naudu, ja darba attiecības tiek pārtrauktas? Šādu jautājumu portālā LVportals.lv uzdod Māris.
Viens darba attiecību mēnesis dod tiesības uz 1,68 atvaļinājuma dienām.

FOTO: Shutterstock.com

Viens darba attiecību mēnesis dod tiesības uz 1,68 atvaļinājuma dienām.

Vīrietis raksta: “Vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ no manis samaksu par atvaļinājumu, kuru man bija piešķīris uz priekšu, lai gan vēl nebiju nostrādājis noteikto laika posmu? Darba attiecības ar šo darba devēju esmu pārtraucis.”

 

Darba likums vēsta, ka, jā, darba devējam ir tiesības regresa kārtībā prasīt atmaksāt avansā izmantoto atvaļinājuma laiku, ja darbinieks darba attiecības ir izbeidzis un kopumā ir bijis darba attiecībās īsāku laiku, nekā izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

 

Darba likums vispārēji nosaka darbinieka tiesības viena darba gada laikā saņemt četru kalendāra nedēļu ilgu apmaksātu atvaļinājumu. 

 

Tātad par nostrādātiem 11 mēnešiem vienu mēnesi ir tiesības izmantot kā atvaļinājuma mēnesi, nepārsniedzot kopumā četras kalendāra nedēļas. 

Reklāma
Reklāma

 

Viens darba attiecību mēnesis dod tiesības uz 1,68 atvaļinājuma dienām.

 

Ja darbinieks izmantojis atvaļinājumu vai tā daļu avansā, bet darba attiecības ir izbeigtas, tad darba devējs, izmaksājot galīgo aprēķinu, ietur no pēdējās darba samaksas proporcionālu summu par avansā izmaksāto atvaļinājuma daļu.

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti