Jaunietis mācās un strādā – vai vecākiem saglabājas daudzbērnu ģimenes atlaides?

Ģimenes portāla "Mammamuntetiem.lv" lasītājs jautā, vai daudzbērnu ģimene var saņemt atlaides arī gadījumā, ja kāds no ģimenes bērniem paralēli mācībām strādā. Atbildi meklējām Sabiedrības integrācijas fondā.
Atlaides daudzbērnu ģimenēm pienākas arī, ja kāds no bērniem strādā.

FOTO: Shutterstock.com

Atlaides daudzbērnu ģimenēm pienākas arī, ja kāds no bērniem strādā.

Tēta jautājums: "Esmu trīs bērnu tēvs, Goda ģimenes apliecības īpašnieks. Vecākajam bērnam ir 23 gadi, viņš mācās un tagad ir sācis arī strādāt. Nevaru atrast informāciju: ja bērns strādā, vai saglabājas Goda ģimenes apliecības nodrošinātās atlaides? Piemēram, nekustamā īpašuma maksājuma atvieglojumi, atvieglojumi par auto?"

 

Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonds, 

Goda ģimenes apliecība (līdz 2021. gadam zināma kā 3+ Ģimenes karte) pienākas un saglabājas, ja bērns pēc 18 gadu sasniegšanas paralēli mācībām vai studijām uzsāk darba gaitas.

 

Kāds atbalsts pienākas daudzbērnu ģimenēm

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana notiek saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un konkrētās pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

 

Reklāma
Reklāma

Likuma 5. pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

 

Netiek paredzēts, ka jāuzrāda Goda ģimenes apliecība (izņemot gadījumus, ja pašvaldība to paredz savos saistošajos noteikumos). Apliecības ietvaros gan netiek pārbaudīts, kur ir personas un ģimenes locekļu deklarētā dzīvesvieta (kas ir svarīgi pašvaldībai).

 

Ar Latvijas Goda ģimenes apliecību jāmaksā 0.5 % valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu no nekustamā īpašuma vērtības (bez apliecības – 1,5 %).

 

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

Saistītie raksti