Vai mammai būs jāatgriežas darbā ātrāk? Meklējam atbildes uz šo un citiem jautājumiem par jaunā vecāku pabalsta kārtību

Jau ziņots un skaidrots, ka no šī gada janvāra stājas spēkā izmaiņas, ka turpmāk vecāku pabalsta izmaksas periods būs pagarināts par vienu mēnesi, un no šī perioda katram vecākam būs individuālas tiesības būt apmaksātā bērna kopšanas atvaļinājumā 2 mēnešus, kurus nevarēs nodot otram vecākam. Mammamuntetiem.lv meklē atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar jauno kārtību.
Izmaiņas attieksies uz bērniem, kas dzimuši no šā gada 1. janvāra.

FOTO: Shutterstock.com

Izmaiņas attieksies uz bērniem, kas dzimuši no šā gada 1. janvāra.

Konsultē: Inese Upīte, Labklājības ministrija Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte un Andrika Stretinska, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu Metodiskās vadības daļas vecākā eksperte.

 

Kas mainīsies?

Galvenā izmaiņa ir, ka turpmāk katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu vecāku pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks (nenododamā daļa).

 

Līdzīgi kā līdz šim būs iespējams izvēlēties vienu no diviem pabalsta saņemšanas periodiem, bet mainās perioda garums:

  • 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. Pabalsts ir 43,75% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
  • 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. Pabalsts ir 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 

Pabalsta apmēra noteikšanai ņem vērā vidējo iemaksu algu 12 kalendāro mēnešu periodā, šo periodu beidzot 2 mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts.

 

Ko svarīgi atcerēties?

Jāatceras, ka bērna kopšanas atvaļinājums un pabalsta saņemšanas ilgums ir divas dažādas lietas. Tas, kas paliek nemainīgs, ir, ka bērna kopšanas atvaļinājums, ko katrs no vecākiem var pieprasīt savam darba devējam, ir 18 mēneši, tikai ne abiem vecākiem šis atvaļinājums vienlaikus tiks apmaksāts visā periodā.

 

Vecāku pabalstam izšķir pabalsta pamatdaļu un nenododamo daļu, kas ir 2 mēneši katram vecākam, ko nevar nodot otram. Ģimenei jāizvēlas viens no diviem pabalsta saņemšanas periodiem – 19 vai 13 mēneši (skatīt augstāk).

 

Lai saņemtu vecāku pabalsta nenododamo daļu, pabalsta saņēmējam jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai ja bērna kopšanas dēļ nevarēs gūt ienākumus kā pašnodarbinātais. Personai nav tiesību uz vecāku pabalstu un nenododamo daļu, ja persona nav sociāli apdrošināta (nav darba attiecībās)

 

Vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt, ja neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt un gūt ienākumus. Tādā gadījumā pabalsts tiks izmaksāts 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

 

  • Vai abi vecāki var izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu vienlaikus un vienlaikus abi saņemt katrs savu vecāku pabalsta daļu?

Jā, vecāku pabalsta nenododamo daļu, kas ir 2 mēneši katram, abi vecāki var izmantot vienlaikus un saņemt arī pabalstu par šo periodu jebkādā bērna vecumā līdz bērna 8 gadiem.

 

  • Vai mamma var atrasties pēcdzemdību darba nespējā (ar atvērtu B lapu) un tētis jau izmantot savu vecāku pabalsta nenododamo daļu?

Ja mamma ir nodarbināta, tad viņa parasti vispirms saņem maternitātes pabalstu un tikai tad pieprasa vecāku pabalstu un dodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Tēvs savu pabalsta nenododamo daļu var saņemt uzreiz, arī laikā, kad mamma saņem maternitātes pabalstu (atrodas darba nespējā) vai saņem sava vecāku pabalsta pamatdaļu. Vai otrādi – ja tētis ir pieprasījis savu vecāku pabalsta pamata daļu, tad mamma var saņemt savu vecāku pabalsta nenododamo daļu vienlaikus ar tēti. 

Tēvam ir tiesības arī uz 10 darba dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu, kuru darba devējam var pieprasīt sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

 

  • Vai pēc jaunās kārtības mammai jāatgriežas darbā ātrāk?

Ir jāizšķir divas lietas – bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums un vecāku pabalsta apmaksa. Pie darba devēja katram no vecākiem ir tiesības uz 1 gadu un 6 mēnešus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru var izmantot līdz bērna 8 gadiem. Ja mamma darba devējam pieprasa visu bērna kopšanas atvaļinājumu, darbā ātrāk jāatgriežas nav. Ja mamma pēc bērniņa piedzimšanas pieprasa piešķirt maternitātes pabalstu par dzemdību periodu (56 vai 70 kalendārās dienas), tad bērna kopšanas atvaļinājumu viņa darba devējam pieprasa tikai pēc tam. No tā izriet, ka mammai darbā jāatgriežas apmēram bērna 1 gada un 8 mēnešu vecumā. 

Reklāma
Reklāma

Ja mamma pieprasa visu sev pienākošos bērna kopšanas atvaļinājumu (18 mēnešus), tad ātrāk darbā jāatgriežas nav. 

Bērna kopšanas atvaļinājums nav saistīts ar vecāka pabalsta saņemšanas ilgumu. No tā ir atkarīgs vecāku pabalsta izmaksājamais apmērs.

 

Darba likums paredz tiesības vecākam izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, taču viņš/-a var izvēlēties atgriezties darbā arī ātrāk – uzreiz pēc vecāku pabalsta izmaksas perioda beigām.

Svarīgi! Ja mamma izņem visu bērna kopšanas atvaļinājumu, jārēķinās, ka kāda šī perioda daļa no valsts nebūs apmaksāta. 

 

  • Variantu ir tik daudz. Kā saprast savas ģimenes labāko variantu un to izskaitļot?

Ja bērns jau ir piedzimis, var saņemt pakalpojumu no VSAA “Vecāku pabalsta prognozes sagatavošana”. Prognozi sagatavo mēneša laikā, bet, ja visi dati ir pieejami, tas parasti aizņem mazāku laika sprīdi. Portālā latvija.lv no februāra plānots publicēt jauno vecāku pabalsta kalkulatoru. Šobrīd portālā latvija.lv ir pieejams maternitātes pabalsta kalkulators. Vecāku pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, tāpēc var paspēt pieteikties šim pabalstam, pirms tam apsverot savai ģimenei izdevīgāko risinājumu.

 

Svarīgi!

Nevar pie darba devēja  izmantot visu bērna kopšanas atvaļinājumu, nepieprasot VSAA savu nenododamo daļu, ja vairs nepaliek neizmantots bērna kopšanas atvaļinājums. 

Piemēram, ja vecāks vēlas izmantot savu nenododamo daļu tad, kad bērns ir jau paaudzies (3, 4 gadu vecumā), jābūt atlikušam neizmantotam tikpat garam bērna kopšanas atvaļinājumam pie darba devēja. 

 

  • Kā risina šos jautājumus, ja viens no vecākiem nestrādā? 

Tiesības uz vecāku pabalstu ir tam vecākam, kurš ir nodarbināts. Ja, bērnam piedzimstot, kāds no vecākiem nestrādā, viņam nav tiesību uz vecāku pabalstu un savu nenododamo daļu. Tā kā nenododamo daļu un bērna kopšanas atvaļinājumu var pieprasīt līdz bērna 8 gadu vecumam, tad, iespējams, vecāks uzsāks darba gaitas vēlāk un, nostrādājot vismaz 3 mēnešus, varēs jau pieprasīt darba devējam bērna kopšanas atvaļinājumu un iesniegt iesniegumu vecāku pabalsta nenododamās daļas piešķiršanai. Lai būtu tiesības saņemt vecāku pabalsta nenododamo daļu, jāizpildās kvalifikācijas nosacījumiem, tieši tāpat kā tas ir attiecībā uz vecāku pabalstu. 

 

  • Vai bērna kopšanas atvaļinājumu var izņemt pa nedēļām? Kādas formalitātes tad ir jāveic?

Vispirms ir jāvienojas ar darba devēju par bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Tas notiek, pusēm abpusēji vienojoties. Pēc tam vecāks pieprasa pabalstu VSAA, un aģentūras rīcībā šī informācija jau būs – atliks aprēķināt un piešķirt pabalstu. Jāņem vērā, ka pabalstu maksā par iepriekšējo mēnesi.

Darba likums [1] nosaka, ka bērna kopšanas atvaļinājuma īsākais periods ir viena nepārtraukta kalendāra nedēļa, tas nozīmē, ka minēto atvaļinājumu var saņemt dalīti atsevišķos periodos. 

 

  • Vai 2022. gada decembrī dzimušo bērnu vecāki arī var pretendēt uz 19 mēnešu garu bērna kopšanas atvaļinājumu?

Nē, jaunā kārtība attieksies uz tām ģimenē, kuru mazuļi dzimuši no 2023. gada 1. janvāra.

 

  • Kādos gadījumos varēs izmantot otra vecāka nenododamo daļu?

Tas iespējams gadījumos, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības. 

Nosacījumi par iespēju izmantot arī otra vecāka nenododamo daļu attieksies arī uz vienu no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Tāpat tas paredzēts attiecībā uz audžuģimenes locekli, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildni vai citu personu, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas pieprasa vecāku pabalstu, atzīmēts likumprojekta anotācijā.

 

[1] Darba likuma 156. panta otrā daļa 

 

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

Saistītie raksti