Šūpoju, līgoju baloža bērniņu

Rubenitis rubināja
Zaļa bērza virsotnē;
Citus brāļus aicināja:
Te saldani pupurīši.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Šūpoju, līgoju
Baloža bērniņu;
Es pats balodis
Zariņa galā.


Rubenitis rubināja
Zaļa bērza virsotnē;
Citus brāļus aicināja:
Te saldani pupurīši.

Uz ezera linus sēju,
Lai tie man balti auga;
Vēl pieteicu gaigalām,
Lai rauduves nesliedē.

Nevarēju bāliņami
Baltus kreklus izmazgāt:
Rauduvīte, šķeterīte,
Dūņas jauca ezerā.

Dūmi kūp ezerā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Raudavīte pirti kūra
Baltajām gaigalām.

Ķikutiņš alu dara
Kumeliņa pēdiņā;
Krupīts nesa ūdentiņu
Salīkušu muguriņu.

Teterīti rubenīti,
Sargi savu līgaviņu!
Es redzēju medinieku
Krūmiņos ielienot.

Pupucīte pupu prasa,
Ozolāi tupēdama.
Kur man bija pupu ņemti,
Nav man pupu arājiņa.

Kas tur čukst, kas tur čaukst
Aiz tā miežu līdumiņa?
Teterītis vīzes pina,
Vedīs irbi baznīcā.

Piedienēt piedienēja
Irbes meita teteram:
Tā mācēja maizi cept
NO bērziņa pumpuriem,
NO  bērziņa pumpuriem,
No paegļa odziņām.

Nevienam tā nevaid
Kā vālodzes bērniņam:
Kuri vēji papūzdami,
Pašūpoja šūpulīti.

Tā sacīja vālodzīte,
Pār kalniņu pārskriedama:
Pūt, vējiņi, nelauz zaru,
Man bērniņi šūpulī.

Bezdelīga, bezdelīga,
Tavu greznu darījumu!
Tur dzīvotu mūs' kundziņis,
Kā vīkšķītis satinies.

Sīli, sīli, būs tev tiesa,
Kam šiliņu dedzināji:
Rubenīša gaspažai
Vaska kurpes sadegušas.
Latviešu tautasdziesma

Viļu, vaļu, vālodzīte,
Kur pakāri šūpulīti?
— Aiz kalniņa lejiņā,
Kuplajā liepiņā.
 

Reklāma
Reklāma