Kā šķirties no ārzemnieka?

“Palīdziet izšķirt Īrijā noslēgtu laulību!”, “Steidzami vēlos izšķirties ar ārzemnieku Latvijā!” — pēdējā laikā juridiskajā birojā "INLAT PLUS" arvien biežāk griežas klienti ar šādiem lūgumiem. Jāsaka, ka kopš 2011. gada 1. februāra ir kļuvis iespējams izšķirt laulību pie notāra, praktiski katru dienu mums zvana un sūta e-pastus sievietes, kuras savulaik noslēgušas laulību ar ārzemnieku kādā no ārvalstīm, bet tagad vēlas šķirt šo laulību, taču jau Latvijā.

Kopš 2011. gada 1. februāra ir kļuvis iespējams izšķirt laulību pie notāra, praktiski katru dienu mums zvana un sūta e-pastus sievietes, kuras savulaik noslēgušas laulību ar ārzemnieku kādā no ārvalstīm. Attēlā redzamajai modelei nav saistības ar raksta saturu.

FOTO: Edijs Pālens, http://www.edijsfoto.lv/

Kopš 2011. gada 1. februāra ir kļuvis iespējams izšķirt laulību pie notāra, praktiski katru dienu mums zvana un sūta e-pastus sievietes, kuras savulaik noslēgušas laulību ar ārzemnieku kādā no ārvalstīm. Attēlā redzamajai modelei nav saistības ar raksta saturu.

Pārsvarā klientēm situācija ir ļoti līdzīga: savulaik strādāja Īrijā (Anglijā, Vācijā u.t.t.), turpat noslēdza laulību ar šīs valsts rezidentu (pārsvarā — Pakistānas, Bangladešas, Ēģiptes pilsoni), pēc tam atgriezās Latvijā, vīrs palika ārzemēs, un tagad viņi abi vēlas šķirties, bet sievai, protams, būtu ērtāk un ātrāk to izdarīt tepat Latvijā. Un tas tiešām ir iespējams!

 

Attēlā: Juridiskā biroja "INLAT PLUS" valdes priekšsēdētājs Viktors Koposovs.

Saskaņā ar Notariāta likumu un 2003.gada 27. novembra Padomes Regulu (ЕК) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, lietas, kas saistītas ar laulības šķiršanu pēc abu laulāto kopīga iesnieguma, izskatāmas to dalībvalstu tiesās, kuru teritorijā atrodas viena no laulātajiem pastāvīga dzīves vieta. Tātad, ja sievas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, bet vīrs dzīvo ārzemēs, laulība var tikt šķirta Latvijā pie notāra. Turklāt, pat nav nepieciešama vīra klātbūtne — mūsu jurists var viņu pārstāvēt uz pilnvaras pamata.

Ja tomēr laulātajiem ir bērni un/vai kopīgā manta, tad mēs vispirms sastādām rakstisku Vienošanos par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērna uzturlīdzekļiem.

Šeit vajadzētu atgādināt, kāda bija šķiršanas procedūra ar ārzemnieku agrāk, līdz 2011. gada 1. februārim. Kā zināms, toreiz varēja izšķirt laulību tikai ar tiesas starpniecību. Laulātie iesniedza pieteikumu tiesā un gaidīja, kad tiks nozīmēta tiesas sēde. Gaidīja mēnesi, divus, trīs… Kā kuru reizi. Jo mūsu tiesas vienmēr ir ļoti pārslogotas un kad notiks lietas izskatīšana — precīzi to neviens nezināja. Civilprocesa likuma 236. panta 3. d. nosaka: “Ja viena no pusēm dzīvo tālu vai cita iemesla dēļ nevar ierasties pēc tiesas uzaicinājuma, tiesa var atzīt par pietiekamu lietas izskatīšanai šīs puses rakstveida paskaidrojumu vai tās pārstāvja piedalīšanos”. Tātad, ja tika šķirta laulība ar ārzemnieku, kuru uz pilnvaras pamata pārstāvēja Latvijas jurists, tiesa varēja šķirt šādu laulību, taču varēja arī nešķirt! Ja tiesnesim kādu subjektīvu iemeslu dēļ šķita, ka tiesas sēdē jāpiedalās ABIEM laulātajiem, tiesas sēde tika pārcelta, un atkal bija jāgaida nākamā sēde… Tas viss varēja turpināties ļoti ļoti ilgi. Mūsu klientiem par laimi, beidzot viņiem ir alternatīva.   
 

Kas jādara, lai ātri un viegli šķirtu laulību ar ārzemnieku?

Tātad, kas jādara, lai ātri un viegli šķirtu laulību ar ārzemnieku? Vispirms klientiem jāiesniedz mums laulības apliecības oriģināls. Pēc tam, ja vīrs neplāno braukt uz Latviju, viņš nosūta mums pie sava zvērinātā notāra apliecinātu pilnvaru (pilnvaras tekstu gatavo mūsu birojs, jo speciāli šādiem gadījumiem pilnvaras tekstā jābūt īpašiem formulējumiem). Svarīgi: tam noteikti jābūt zvērinātam notāram (angliski runājošās valstīs to sauc par "public notary"), jo Latvijas notāri var atteikties pieņemt pilnvaru, ko izsniedza parastais notārs, kurš vairākās valstīs apvieno notāra un advokāta funkcijas.

Pēc tam mēs ar sievu — Latvijas iedzīvotāju — un vīru (ja viņš tomēr vēlas atlidot uz Latviju) ejam pie notāra. Atgādināsim, ka gadījumā, ja laulātajiem nav nepilngadīgu bērnu un kopīgās mantas, un viņi vienojās šķirt laulību, notārs var uzsākt laulības šķiršanas procedūru. Laulātajiem būs jāparaksta kopīgs iesniegums, kuru apliecinās notārs, un iesniegumam jāpievieno laulības apliecības oriģināls. Visiem šiem dokumentiem jābūt sastādītiem saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Reklāma
Reklāma


Ja tomēr laulātajiem ir bērni un/vai kopīgā manta, tad mēs vispirms sastādām rakstisku Vienošanos par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērna uzturlīdzekļiem, kurā tiek atrunāti sekojošie momenti:
- Ar kuru no vecākiem dzīvos bērns?
- Kurš no vecākiem veiks bērna ikdienas aizgādību?
- Kā tiek realizētas saskarsmes tiesības ar otru vecāku? Piemēram, tiesības tikties ar bērnu jebkurā laikā un jebkurā vietā, iepriekš to saskaņojot ar otru vecāku rakstiskā veidā (pa e-pastu);
- Kādā apmērā tiek maksāti uzturlīdzekļi bērnam līdz tā pilngadībai? Kādā veidā tiek izmaksāti šie līdzekļi — ar pārskaitījumu uz kontu vai skaidrā naudā?
Šo vienošanos laulātajiem jāparaksta iepriekš un jāierodas pie notāra jau ar parakstītu vienošanos.

Pēc iesnieguma par laulības šķiršanu iesniegšanas laulātajiem tiek dots viens mēnesis salabšanai, kura laikā viņi varēs rakstiski atsaukt šķiršanos, ko var izdarīt, iesniedzot iesniegumu

personīgi vai pa pastu. Ja atsaukums netiks saņemts, laulību var šķirt un notārs izsniedz

laulības šķiršanas apliecību.
Ņemot vērā mūsu praksi attiecībā uz laulības šķiršanas lietām, var izdarīt šādus secinājumus:

pateicoties jaunai laulības šķiršanas procedūrai, sievietēm, kuras savulaik apprecējās ar ārzemnieku vai nu aprēķina dēļ, vai nu vienkārši muļķības dēļ, tagad ir iespēja diezgan ātri un nesāpīgi izšķirt tādu laulību, kas, savukārt, uzlabo sieviešu tiesisko stāvokli.

 

Attēlā raksta autore: juridiskā biroja "INLAT PLUS" starptautiskās nodaļas vadītāja Karina Kaca

_____________________________________________________________________
 

Izmantojot "INLAT PLUS" ilggadējo profesionālo pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā, Kompānija nodrošina kvalificētu tiesiskās palīdzības sniegšanu mūsu klientu problēmu atrisināšanā. Ar katru klientu strādājam atsevišķi un varam garantēt profesionālu un godprātīgu pieeju uzdotās problēmas risināšanā. www.inlatplus.lv.