Ģimenēm draudzīga darba kultūra: kā par tās veidošanu rūpējas darba devēji Latvijā?

No elastīga darba laika un papildus brīvdienām ģimenei nozīmīgos brīžos līdz florbola vārtiem birojā – kādi ir labās prakses piemēri Latvijas uzņēmējdarbības vidē?

Ģimenēm draudzīga darba kultūra: kā par tās veidošanu rūpējas darba devēji Latvijā?

FOTO: Shutterstock.com

No elastīga darba laika un papildus brīvdienām ģimenei nozīmīgos brīžos līdz florbola vārtiem birojā – kādi ir labās prakses piemēri Latvijas uzņēmējdarbības vidē? Pieredzē, kā līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, dalās akcijas Darbā bērni dalībnieki. 


Sīvas konkurences apstākļos ģimenēm draudzīgi uzņēmējdarbības principi ir veids, kā ne tikai sekmēt lojalitāti un motivēt darbiniekus, bet arī uzlabot uzņēmuma reputāciju, vienlaikus stiprinot attiecības ģimenē. “Lai panāktu lielāku darbinieku iesaisti un atdevi, kā arī labākus darba rezultātus, ir jāpalīdz rast līdzsvars starp darbu un ģimeni,” ir pārliecināta Evita Serjogina, Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve, tāpēc Darbā bērni diena RTU šogad tiks īstenota jau trešo gadu. 


Elastīgs darba laiks un atbalsts ģimenei nozīmīgos brīžos
Vasaras darba laiks, iespēja darba pienākumus veikt attālināti vai ārpus darba laika – daudzos gadījumos darba devēji ir atvērti dialogam, lai atvieglotu darbinieku ģimenes ikdienu. 
“Elastīgs darba laiks ļauj vecākiem ērtāk pielāgot ierašanos darbā un došanos mājās savas ģimenes dienas ritmam,” skaidro BALTA Personāla direktore Viktorija Puzo, piebilstot, ka bieži tiek izmantota arī iespēja strādāt ilgāk darba nedēļas pirmajās četrās dienās, lai piektdienā varētu mājās doties agrāk. No maija līdz septembrim arī mobilo sakaru operatora Amigo darbiniekiem ir iespēja strādāt vasaras režīmā un piektdienās darbu beigt jau pēcpusdienā. “Dažkārt ir situācijas, kad bērnam mammu vai tēti vajag tagad,” stāsta Amigo vadītājs Artūrs Freimanis, “tāpēc sniedzam iespēju gan strādāt no mājām, gan ārpus darba laika, ja nepieciešams.” 


Tikpat liela nozīme ir atbalstam ģimenei nozīmīgos brīžos – piemēram, reģistrējot laulību vai bērniem uzsākot skolas gaitas.  Omniva un Amigo šādos gadījumos nodrošina apmaksātas brīvdienas, bet Ventspils Naftas termināls atbalsta skolas un sporta aktivitātes – piemēram, pērn VNT rīkoja civilās aizsardzības mācības vietējās skolas skolēniem. Savukārt, lai atvieglotu atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, BALTA piedāvā jaunajām māmiņām vai tētiem pirmo nedēļu strādāt pusslodzi, atalgojumu saņemot pilnā apmērā.


Pasākumi visai ģimenei, kas veicina bērnu izpratni par vecāku darba dzīvi 
Nereti bērniem nav izpratnes par vecāku darba dzīvi, tādējādi veicinot neizpratni par to, ka vecāki daudz laika pavada darbā. Lai rosinātu ģimenes atbalstu, svarīgi, ka darba devējs meklē veidus, kā iesaistīt arī darbinieka ģimeni un bērnus. Rīgas tehniskās universitātes pārstāve norāda, ka pasākumi ar darbinieku un studentu ģimenēm ir ļoti apmeklēti. RTU regulāri rīko Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības, kur darbinieki var iesaistīt savus bērnu, kā arī kopīgus svētku pasākumus. Savukārt Ziemeļvidzemes Atkritumu Apsaimniekošanas Organizācijas un Omniva darbinieku ģimenes katru gadu dodas kopīgos vasaras izbraucienos un sporta spēlēs.  

Reklāma
Reklāma


Bērni darbā 
Dažkārt vecāki saskaras ar neparedzētām situācijām, kad bērnus nav, kur atstāt – tas viennozīmīgi novērš uzmanību no darba pienākumiem, tamdēļ nepieciešamības gadījumā daudzviet bērniem ir iespēja īslaicīgi uzturēties arī vecāku darba vietā.  Kamēr atvases vada laiku, vecākiem pildot pienākumus, dažādas izklaides palīdz bērniem kavēt laiku – piemēram, VNT  ģimenes priecē atpūtas istaba ar bērnu stūrīti, ciemojoties pie vecākiem Omniva, bērni laiku var kavēt, spēlējot novusu, šautriņas vai florbolu, savukārt Latvijas Televīzijā jau 19 gadus bērnus priecē Rotaļu istaba ar aukles pakalpojumu, kā arī spēļu laukums pagalmā.


Darbinieku līdzatbildība
Lai veiksmīgi līdzsvarotu darba un ģimenes dzīvi, svarīgākais ir abpusējs dialogs jeb iesaiste gan no darba devēja, gan paša nodarbinātā puses. “Darba devēji Latvijā ievieš arvien vairāk iniciatīvu, lai atbalstītu ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, taču ne vienmēr nodarbinātie prot šo atbalstu izmantot, nereti piedāvātās iespējas laižot secen,” pieredzē dalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, uzsverot, ka tikpat svarīgs, cik darba devēju atbalsts, ir arī pašu darbinieku līdzatbildība. 

Jau informējām, ka, lai rosinātu veidot ģimenēm draudzīgu darba vidi, kas palīdzētu strādājošiem vecākiem rast darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, jau ceturto gadu Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm īsteno akciju Darbā bērni – dienu, kad bērniem ir iespēja iepazīt vecāku profesiju un darbavietu. Aicinām sekot iesaistīto uzņēmumu – Amigo, BALTA, ERGO, Kantar TNS, Latvijas Loto, Latvijas Televīzija, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Naftas Termināls – piemēram un 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, rīkot Darbā bērni dienu.