1.Latvijas Vecāku forumā vienojas par būtiskām nepieciešamām pārmaiņām izglītībā

12.maijā 1.Latvijas Vecāku forumā vairāk nekā 130 vecāku vienojās par vairākām būtiskām pārmaiņām izglītībā, kuras nepieciešams ieviest jau tuvākajā laikā. Savukārt izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis apsolīja vecākiem vairākus reālas sadarbības soļus.

FOTO: Evita Knospiņa, http://www.lotart.lv

Vecāki vienojās, ka nepieciešams izveidot vecāku līdzdalības un sadarbības platformu visos līmeņos – skolas, pašvaldību, valsts -, mainot likumdošanu un nodrošinot vecākiem izglītošanās iespējas. Tāpat jāuztur diskusija starp vecākiem un institūcijām, lai saprastu, cik lielā mērā izglītības standarts pašreiz saistīts ar reālo dzīvi un kā tie sasaistāmi. Jāpārskata arī tagadējā vērtēšanas sistēma un kritēriji skolās.
Vardarbības novēršanaivecāki vienojās izvirzīt drošu un cieņpilnu vidi skolā kā prioritāti visos līmeņos, sākot ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz pat skolēnam, izstrādāt praktiskus plānus un atvēlēt resursus to īstenošanai. Nepieciešamas arī izmaiņas likumdošanā, lai iedzīvinātu ģimenes skolas jēdzienu kā alternatīvu izglītības formu ar tam piemērotu mācību saturu un vērtēšanu .
Ieviest reālu „Nauda seko bērnam” finansēšanas principu, precīzi nosakot izglītības pakalpojuma grozu vienam bērnam pirmsskolas un vispārējā izglītībā, un nodrošināt, lai nauda sekotu katram Latvijas bērnam vienlīdzīgā apmērā uz konkrētu izglītības iestādi, neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta, pašvaldības vai valsts iestāde.
Attiecībā uz izglītības finansējumu, vecāki vienojās, ka vajadzīgs būtiski palielināt reālo vecāku lomu un ietekmi skolu pārvaldībā, lēmumus par skolai un skolēniem būtiskiem jautājumiem pieņemot kopā skolas administrācijai ar vecāku padomi, veidojot pārskatāmu skolas budžetu, kā arī veicinot skolu autonomiju arī finanšu jomā.

Vecākiem būtiski arī saglabāt tiesības izvēlēties, lai bērns skolas gaitas sāktu no sešu, septiņu vai astoņu gadu vecumam, savukārt pirmsskolas pedagogiem pirms diploma saņemšanas būtu nepieciešams noteikt vismaz gadu ilgu praksi.
R.Ķīlis savā uzrunā 1.Latvijas Vecāku forumā akcentēja,ka forums ir izcils vecāku iniciatīvas pašorganizācijas piemērs apsolīja tikties ar pasākuma rīkotājiem jau nākamnedēļ – trešdien vai ceturtdien -, lai konstruktīvi pārrunātu foruma gaitā apkopotos problēmu risinājumus un ieceres.
Tāpat ministrs solīja rīkot regulāras ikmēneša tikšanās ar vecākiem, nodrošināt arī vecāku pārstāvniecību Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadības sanāksmēs un vecāku klātbūtni Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdēs. Ķīlis arī apņēmās parakstīt sadarbības memorandu ar vecākiem izglītības jomā.

Reklāma
Reklāma


Vecāku forumu rīkoja: Latvijas Vecāku kustība, Latvijas Disleksijas biedrība, biedrība  „Vecāki par Izglītību”, Baltijas Sociālās Palīdzības fonds, biedrība „Viens otram”, vecāku iniciatīvas grupa „Nauda seko bērnam”, Latvijas Progresīvās izglītības biedrība, portāls www.berniemdraudzigs.lv , Latvijas Vecāku apvienība “Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, portāls www.miomilo.lv , biedrība „Pro Futuro”.
Pateicamies Latvijas Universitātei par iespēju pasākumu organizēt Alma Mater telpās, kā arī „Microsoft Latvia” par atbalstu foruma rīkošanā.