Jautras rīmes skaņu apgūšanai no burta O līdz Ž

Ne vienam vien bērnam problēmas sagādā atsevišķu skaņu apgūšana. Tās var vieglāk iemācīties ar interesantu rīmju, pantiņu vai teikumu palīdzību. Tie iepazīstinās bērnu ne vien ar pareizu skaņu izrunu, bet arī bagātinās valodu un sagādās daudz prieka. Šajā reizē piedāvājam mēles mežģus no burtiņa O līdz Ž, kā arī ar divsakņiem.
Jautras rīmes skaņu apgūšanai no burta O līdz Ž

FOTO: Shutterstock.com

Burts O
Es skatos brīnišķīgos dabas skatos.

Burts P
Strēbsi stipru pupu putru, tad tu būsi stipra.

Burts R
Ritin riti, rīta rasa.

Burts S
Snieg sniegs snigdams.

Burts Š
Siltas šaltis šalcot šļācas, šņācot šaujas, šļakstot šķeļas ššš!
 

Burts T
Zirgā trakos tempos traucas jātnieks Toms.

Burts U
Uguns mutuļus kur jūt, tur nu gruzd un kūp, un brūk.

Dārzā, kur auga pupa, kaķēns snauda pie mātes pupa.

Burts Ū
Ūdensrozes ledusrozēs.
Ūdensžurka ledusžurkās.
Ūdenskrāsas leduskrāsās.
Ūdensgabali ledusgabalos.

Burts V
Vēji vējo vēju vējā, vējā vējo vējš.

Vēlā vasaras vakarā varen valodīgs večuks veda veselu vezumu vēdzeļu, vārītu vēžu. Vakara vēsumā vizēja vēžu virtenes varenās, vāļājās vēdzeles valgās valšķīgi vezuma vidū. „Vareni! Vareni veicies! Visi vērojot vērtē!” Vienatnē valodo večuks, veras virtenē vārdi! Vasaras vakara vēlumā virzās vientuļais vezums, vezdams vēdzeles vēžus, večuku valodīgo.

Burts Z
Zvani dun, un zvani dungo,
Zvani miera jundu dungo.

Burts Ž
Dižā mūža meža eži
Saož meža rožu ražu.
Daži eži ožot snauž,
Daži rožu ražu grauž.

Divskanis Dz
Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi.

Divskanis
Džimija savēra pīlādžogas garā virtenē.

Divskanis Ai
Aiz Aivara Aina, Aiz Ainas Aigars, aiz Aigara Daina, aiz Dainas Vaira.

Divskanis Au
Jau saule raugās daudzos strautos,
Jauns saucējs strauji laukos auļo,
Daudz ļaužu Gaujas jaukās kraujās
Sauc kaujā tauru drausmie auri.

Divskanis Ei
Rimst steiga, krīt meijas, un teikai šeit beigas.

Divskanis Ie
Skarbiem ziemas vējiem skrienot, bieziem vāliem piesnieg sniegs!

Divskanis Ui
Suitu puisis muitnieks muižā.

Divskanis Iu
Pliukš, plaukš – projām zivs:
Līvs ir dzīvs, līvs ir brīvs.

Divskanis Oi
„Oi, oi,”norūc Ojārs Boiko, „tas jau boikots, tas jau boikots.”

Reklāma
Reklāma

 


No Daces Īviņas sastādītās grāmatas Riti, riti, valodiņa. R.: Jumava, 2009.

Saistītie raksti