Audzinātāja grupiņā ar atsevišķiem bērniem runā svešvalodā. Vai tā drīkst?

Kāda "Mammamuntetiem.lv" lasītāja jautā: “Mums grupiņā ir daži bērni, kam dzimtā valoda nav latviešu. Esmu novērojusi, ka bieži audzinātājas ar bērniem runā svešvalodā, tad arī citi bērni pievienojas un turpina runāt svešvalodā. Bērni ir jau piecgadnieki, mana meita iet latviešu valodas plūsmā. Ļoti nepatīkami. Vai varu lūgt audzinātāju tā nedarīt?"
Ja mācību process netiks īstenots latviešu valodā, tad bērni, kuriem ir vājākas latviešu valodas zināšanas, to neapgūs un valodas zināšanas neuzlabos.

FOTO: Shutterstock.com

Ja mācību process netiks īstenots latviešu valodā, tad bērni, kuriem ir vājākas latviešu valodas zināšanas, to neapgūs un valodas zināšanas neuzlabos.

Uz šo jautājumu atbildi sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa:

“Ja mācību process notiek pirmsskolas izglītības programmā, kas nav mazākumtautību izglītības programma, tām ir jānotiek latviešu valodā. Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās ir noteikts, ka  pirmsskolā notiek vienots audzināšanas un mācību process, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus. Pirmsskolā galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, kura tiek īstenota visas dienas garumā, gan telpās, gan ārā, ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā. Tas nozīmē, ka šī rotaļnodarbība visas dienas garumā pedagogam ir jāīsteno latviešu valodā. 

 

Bērnam var sniegt individuālu skaidrojumu, ja ir būtiski, lai viņš saprot pedagoga teikto, bet tas nenozīmē, ka mācību procesu drīkst īstenot citā valodā. 

Reklāma
Reklāma

Ja mācību process netiks īstenots latviešu valodā, tad bērni, kuriem ir vājākas latviešu valodas zināšanas, to neapgūs un valodas zināšanas neuzlabos.

 

Aicinām vecākus, kuri ievērojuši šādu neatbilstību, to pārrunāt ar pedagogu un izglītības iestādes vadību. Ja risinājumu neizdodas atrast, ir jāvēršas pie izglītības iestādes dibinātāja, pašvaldības pirmsskolas gadījumā – pašvaldībās izglītības pārvaldē. Ja arī tādā gadījumā risinājumu neizdodas rast un mācību procesa īstenošana svešvalodā turpinās, aicinām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā, minot pirmsskolas nosaukumu."

Saistītie raksti