Rindā jāgaida arī uz privātajiem bērnudārziem

Nevienam jau nav noslēpums, - lai mazuli iekārtotu bērnudārzā, jāgaida rindā. Turklāt patlaban situācija ir tāda, ka rindas jau veidojas arī privātajos dārziņos. Par to portālam mammamuntetiem.lv sūdzējušās vairākas māmiņas, un rindu esamību apliecina arī Latvijas privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja Daina Kājiņa.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Rindas veidojas arī privātajos bērnudārzos. Foto iesūtīja Līga Grante.

Rīgā ap 2 gadu vecie bērni uzreiz nevar tikt arī privātajā dārziņā

Patlaban Rīgā pastāv grūtības iekārtot mazos bērniņus ne tikai pašvaldības, bet arī privātajā dārziņā. Turklāt, rindas esot ne tikai Centra rajona privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), bet arī mikrorajonos. Piemēram, kāda portāla lasītāja meklējusi savai 2 gadus vecajai meitai dārziņu Juglā, jo rinda uz pašvaldības PII vēl tālu, bet nekā. Tiesa, dažos dārziņos vietas vēl esot bijušas, bet par konkrētajām iestādēm bijušas sliktas atsauksmes vai arī vecākus neapmierinājušas dārziņa telpas un iespējas bērnam pabūt svaigā gaisā.

Arī D.Kājiņa apliecina, ka rindas uz privātajiem dārziņiem pastāv. Viņa speciāli priekš mammamuntetiem.lv veikusi ekspresaptauju visos biedrības 32 dārziņos, un lielā daļā no tiem rindas patiešām eksistējot. Biedrībā apvienojušies Rīgas, Pierīgas un Jelgavas privātās PII. D.Kājiņa gan norāda, ka rindas nereti ir mākslīgi "uzpūstas", jo vecāki, baidoties no tā, ka netiks pašvaldības PII, pieraksta mazuļus arī privātajā. Tomēr vairums vecāku pierakstoties rindā, jo patiešām vēlas, lai bērns apmeklētu konkrēto privāto PII.

Rīgā uz pašvaldības dārziņu rindā gaida ap 3500 bērnu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Indra Vilde portālam mammamuntetiem.lv pastāstīja, ka pašreiz rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm stāv 3652. Viņa paskaiddro, ka tas ir bērnu skaits, kuri reāli vēlējās bērnudārzu apmeklēt jau šobrīd, un tas nav pieteikumu skaits, kad mazulis reģistrēts, bet ir tikai, piemēram, dažas nedēļas vecs. Turklāt rinda ir mainīga, jo ir arī gadījumi, ka vecāki izstājās no rindas uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, lai saņemtu Rīgas domes līdzfinansējumu privātajā pirmsskolā, bet 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā noteikumi, kas paredz, ka, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolu un saņem Rīgas domes līdzfinansējumu, viņš var stāvēt rindā arī uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Līdz ar to bija vecāki, kas stājās šajā rindā no jauna, tādēļ rindā stāvētāju skaits ir mainīgs.

 

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus ar 72 privātajām izglītības iestādēm. Sadarbības iestāžu skaits pieaug. 2012.gada sākumā departamentam bija sadarbība ar 65 privātajām izglītības iestādēm, šobrīd jau ir sadarbība ar 72 privātajām pirmsskolām. Rīgas pašvaldības budžeta programmā "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 2012.gadā tika paredzēts 2,28 miljonu latu finansējums, savukārt 2013.gadā - 3,64 miljonu latu finansējums.

 

Domes atbalstu privātā dārziņa apmeklēšanai saņem ap 3500 bērnu 

Saskaņā ar 2013.gada janvāra datiem Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 93 latu mēnesī tiek izmaksāts par 3210 bērniem. Rīgas pilsētas pašvaldība realizē pirmsskolas izglītību piecās privātajās izglītības iestādēs, ar kurām ir noslēgts deleģēšanas līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu 347 bērniem, maksājot finansējumu 125 latu mēnesī par katru bērnu. Kopumā Rīgas pilsētas pašvaldības finansēti pirmsskolas izglītības pakalpojumi privātajās izglītības iestādēs tiek nodrošināti 3557 bērniem. 2012.gada sākumā tie bija 2735 bērni, kas nozīmē, ka gada laikā pieaugums ir par 822 domes līdzfinansētiem bērniem.

Reklāma
Reklāma

 

Vai privātie neceļs cenas?

Domājot par bērnu pieskatīšanas iespējām, vairākas atbildīgās iestādes jau iepriekš paudušas bažas, ka plānotais valsts, ne tikai pašvaldību, atbalsts, var radīt apstākļus, ka privātās PII mēģinās celt cenas. Tiek norādīts arī uz to, ka nepieciešams izstrādāt mehānismu, kā šādas situācijas nepieļaut. Viens no iecerētajiem plāniem ir aprēķināt, cik tad izmaksā viena bērna izglītošana PII, un tad, līdzīgi, kā tas ir ar skolēniem, nauda sekotu līdzi bērnudārzniekam, neraugoties uz to, kādu PII mazulis apmeklē. 

I.Vilde sacīja, ka par šādu problēmu, proti, iespējamību par cenu celšanu privātajos PII, esot nācies dzirdēt no masu medijiem. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sūdzības vai iesniegumus no vecākiem pār šādu problēmu nav saņēmis.

 

Paplašināsies gan privātie, gan pašvaldību dārziņi

Vaicāta, kāds ir departamenta redzējums, ko vēl varētu darīt, lai vecākiem nebūtu rūpju, kur likt bērniņu, atgriežoties darba vidē, I.Vilde apliecināja, - lai paplašinātu pirmsskolas izglītības pieejamību, Rīgas pašvaldība arī šogad atvērs jaunas papildus bērnudārzu grupiņas pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī turpinās sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Arī D.Kājiņa piebilst, ka pašvaldību līdzfinansējums palīdz privātajām PII attīstīties. Patlaban esot novērota tendence, ka privātie paplašinās. Pēc D.Kājiņas domām, rindām uz dārziņiem vispār nevajadzētu būt, ja vien tiktu veikta pareiza PII reforma. Pašreizējā reģistrācija esot visai bezmērķīga. Vēl D.Kājiņa vēlējās norādīt, cik nozīmīgs ir pašvaldības sniegtais atbalsts arī tiem bērniem, kuri obligāto apmācību sagatavošanai skolai saņem privātajā dārziņā. Rīgas pašvaldība šādu iespēju sniedz. Pēc D.Kājiņas teiktā, bērnam mainīt vidi 5 - 6 gados nebūtu pats labākas variants.  

I.Vilde arī vēlējās piebilst, ka Rīgas pašvaldība piedāvā arī mazuļu pieskatīšanas centrus, kuros mazulis var uzturēties 3 stundas (priekšpusdienā vai pēcpusdienā), pedagoga uzraudzībā spēlēties, darboties. Pakalpojums ir bez maksas un bērnus tur pieņem no trīs gadu vecuma. Centrā netiek nodrošināta ēdināšana.

 

Izglītības un zinātnes ministrija nezina, cik privātos dārziņus tā uzrauga

Par izglītības programmu īstenošanu privātajās PII atbild Izglītības un zinātnes ministrija. Portāls mammamuntetiem.lv vērsās ministrijā ar jautājumu, cik tad šobrīd visā valstī darbojas privātās PII. Ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Elīna Pētersone informēja, ka 2011./2012.mācību gadā valstī bija 78 privātās PII, tostarp 45 no tām Rīgā.  Turpretim par 2012./2013.gadu vēl statistika neesot pieejama.