Kurus ģimenes locekļus un kādos gadījumos drīkst iekļaut savā ienākumu deklarācijā

Ir gadījumi, kad nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem iespējams saņemt arī par ģimenes locekļiem.
Katram ģimenes loceklim vienā gadā ir iespējams saņemt nodokļa atmaksu līdz pat 600 eiro.

FOTO: Shutterstock.com

Katram ģimenes loceklim vienā gadā ir iespējams saņemt nodokļa atmaksu līdz pat 600 eiro.

Attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību un bērnu interešu izglītību ir iespējams deklarēt arī par šādiem saviem ģimenes locekļiem:

  • vecāki, vecvecāki,
  • bērni, mazbērni,
  • laulātais,
  • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai),
  • nepilngadīgs brālis un māsa, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai),
  • brālis un māsa ar 1. vai 2. grupas invaliditāti,
  • apgādībā esošu personu apgādājamie,
  • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

 

Katram ģimenes loceklim vienā gadā ir iespējams saņemt nodokļa atmaksu līdz pat 600 eiro lieliem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstniecību.

 

Reklāma
Reklāma

Ja attaisnotie izdevumi cilvēkam pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai – daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.

 

Avots: www.vid.gov.lv

Saistītie raksti