Kam gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti? Var attiekties uz katru

Pat tad, ja nodoklis no gadā saņemtajiem ienākumiem ir ieturēts pilnā apmērā, noteiktos gadījumos gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā publicētā informācija.
Gana lielai nodokļu maksātāju kategorijai gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti.

FOTO: Shutterstock.com

Gana lielai nodokļu maksātāju kategorijai gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti.

Gada ienākumu deklarācija par 2023. gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2024. gada 1. jūnijam obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 

  • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir gadījumi, kad no cilvēka algotā darba ienākumiem kādā citā ES dalībvalstī jau tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisks nodoklis;
  • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
  • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
  • kuriem rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar:
Reklāma
Reklāma
  1. progresīvās  likmes piemērošanu (20 % – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23 % – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 78 100 eiro, 31 % – ienākumam, kas pārsniedz 78 100 eiro),
  2. gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās, vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).

 

Avots: www.vid.gov.lv

Saistītie raksti