Vai, iesniedzot maksājumus par pulciņiem, jāpievieno arī līgums? Un citi vecāku jautājumi par ienākumu deklarāciju

Gatavojot un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju var rasties dažādi jautājumi – vai, iesniedzot maksājumu par pulciņu, nepieciešams pievienot līgumu un kuram no vecākiem ir tiesības iesniegt izdevumus? Uz šiem un citiem vecāku jautājumiem meklējām atbildes Valsts ieņēmumu dienestā.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 600 eiro.

FOTO: Shutterstock.com

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 600 eiro.

Atbildes sniedz Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko attiecību daļa.

 

Vai par pulciņiem katrs maksājums jāiesniedz atsevišķi vai var iesniegt izrakstu no konta ar vienu dokumentu?

Ja konta izrakstā būs redzama visa nepieciešamā informācija par bērnu un apmeklēto pulciņu (apmeklētais pulciņš, bērna vārds, uzvārds un personas kods), tad par pulciņiem var iesniegt arī vienu dokumentu – konta izrakstu.

 

Vai, iesniedzot maksājumus par pulciņiem, jāpievieno arī līgums?

Līgums vai rēķins jāpievieno tikai gadījumos, kad čekā vai maksājumu uzdevumā nav visa nepieciešamā informācija (apmeklētais pulciņš, bērna vārds, uzvārds un personas kods).

Reklāma
Reklāma

 

Vai izdevumus par bērniem var iesniegt tikai tas vecāks, kam bērns ir apgādībā? Kā rīkoties, ja par meitu dati ir vīra deklarācijā, jo meita vīra apgādībā, bet nodokļu pārmaksas atgūšanai deklarāciju grib iesniegt mamma. 

Čekus var iesniegt jebkurš no bērna vecākiem, neatkarīgi no tā, vai bērns ir apgādībā vai nav. Deklarācijā var iekļaut attaisnotos izdevumus 600 eiro par katru personu – bērnu vai pieaugušo, par kuru ir maksāti attaisnotie izdevumi, nevis kurš iesniedz deklarāciju. Ja bērna izdevumus deklarē abi vecāki, bērna saņemto pakalpojumu izdevumus VID saskaita kopā un limita pārsnieguma daļu atliek uz nākamajiem trim gadiem.

 

Kāpēc tik maz čeku deklarācijā parādās automātiski? 

Medicīnas iestādei e-kvīts nosūtīšanai VID vajadzīga rakstiska piekrišana no pacienta, kurš saņēmis pakalpojumu, tikai tad medicīnas iestāde nosūta VID e-čeku. Ja šāda piekrišana ir dota, bet e-čeks nav nonācis gada ienākumu deklarācijā, var vērsties ar jautājumu medicīnas iestādē.

Saistītie raksti