Saskaitīšana (Ojārs Vācietis)

Viens un viens,
ja saskaita – divi ir.
Trīs un trīs,
Ja saskaita – seši ir.