Lasītājs jautā: "Vai tehniskās apskates laikā var liegt inspektoram sēsties pie sava auto stūres? Un kā zināt, ka viņš nemelo?"

"Vai tehniskās apskates laikā CSDD inspektoram ir tiesības sēsties pie stūres manai automašīnai? Kāpēc man ir jādod atļauja braukt ar savu motociklu (ārpus apskates stacijas) vai mašīnu? Jūtos pazemots morāli, ka man jāiet ārā no tehniskās apskates stacijas, kamēr ar manu īpašumu var darīt, ko vien vēlas; es taču aiz vārtiem neredzu, kas notiek. Un kā varu būt pārliecināts, ka inspektoram ir taisnība? Ja, piemēram, ir kāda brīvkustība šarnīrā, kāpēc inspektors nevar vēlreiz pacelt mašīnu un parādīt, kas nav kārtībā? Vai man ir tiesības atteikt viņam sēsties pie stūres?" portālam LVportals.lv jautā Andrejs.
Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības neļaut tehniskās kontroles inspektoram sēsties pie stūres, rēķinoties, ka tad jāpaliek bez tehniskās apskates spēkratam.

FOTO: Shutterstock.com

Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības neļaut tehniskās kontroles inspektoram sēsties pie stūres, rēķinoties, ka tad jāpaliek bez tehniskās apskates spēkratam.

Jurists Jānis Frīdmanis skaidro, ka transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem pārbauda šim nolūkam speciāli apmācīts un atestēts transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors, kuram, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli kopā ar tā reģistrācijas apliecību nodod tehniskajai kontrolei. 

 

Piekabi (puspiekabi) nodod inspektoram tehniskajai kontrolei sakabē ar velkošo mehānisko transportlīdzekli. Ja tiek veikta motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes (puspiekabes) tehniskā kontrole, tad inspektoram nodod arī motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes (puspiekabes) tehniskās apskates uzlīmi.

 

Noteikumi paredz, ka turpmāko transportlīdzekļa tehnisko kontroli inspektors veic, izmantojot tehniskās apskates stacijā esošās pārbaudes ierīces, instrumentus un diagnostikas iekārtas. 

Ja tas nav iespējams transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ vai ja inspektoram, veicot transportlīdzekļa tehnisko kontroli, rodas pamatotas šaubas par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību šo noteikumu prasībām un to nevar pārbaudīt ar esošajām pārbaudes ierīcēm, instrumentiem vai diagnostikas iekārtām, tad inspektoram ir tiesības veikt kontroles braucienu, piedaloties ceļu satiksmē. 

Konstatētos trūkumus vai bojājumus inspektors atzīmē tehniskās apskates protokolā.

 

Noteikumos arī teikts, ka, izsniedzot tehniskās apskates protokolu uzrādītājam, inspektors pamato savu lēmumu, sniedz skaidrojumu par tiem trūkumiem un bojājumiem, kuriem pievēršama uzmanība turpmākajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gaitā, par tiem trūkumiem un bojājumiem, kurus nepieciešams novērst, kā arī par tiem bojājumiem, kuru dēļ transportlīdzekļa ekspluatācija ir aizliegta.

 

Tādējādi transportlīdzekļa vadītāja atrašanās tehniskās apskates kontroles punktā nav paredzēta, kas ir pamatots arī ar paša vadītāja drošību. Kontroles zonā var atrasties tikai tam speciāli apmācīts personāls. 

Reklāma
Reklāma

Transportlīdzekļa vadīšana tehniskās apskates laikā un arī ārpus tehniskās apskates kontroles zonas ir paredzēta iepriekšminētajos noteikumos. 

 

Transportlīdzeklis ir paaugstināts bīstamības objekts, un piedalīšanās ceļu satiksmē ir pieļaujama tikai ar satiksmei drošu (atbilstošu) transportlīdzekli. 

 

Vadītāja emocionālais stāvoklis transportlīdzekļa tehniskās kontroles laikā neprevalē pār sabiedrības drošību ceļu satiksmē, līdz ar to šāds apsvērums pēc būtības nav vērtējams vispār. 

 

Tehniskās kontroles inspektoram ir pienākums izskaidrot transportlīdzekļa tehniskās atbilstības vērtējumu un sniegt vadītājam informāciju par konstatētajiem trūkumiem, taču inspektoram nav pienākuma vizuāli nodemonstrēt šos defektus.

 

Transportlīdzekļa vadītājam, bez šaubām, ir tiesības neļaut tehniskās kontroles inspektoram sēsties pie stūres, taču šādā gadījumā inspektors atteiksies veikt transportlīdzekļa tehnisko kontroli.

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti