Kad ir jāiet dekrētā? Un citas atbildes par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu

Ja persona gaida bērnu un strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināta persona, tuvojoties paredzamajam dzemdību laikam, ir tiesības doties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un saņemt maternitātes pabalstu. Plašāk par došanos dekrēta atvaļinājumā "Mammamuntetiem.lv" stāsta Andrika Stretinska, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte.
Dekrēta pabalsta pirmo daļu izmaksā par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām pirms bērna piedzimšanas, pabalsta otro daļu par dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 kalendārajām dienām izmaksā pēc bērna piedzimšanas.

FOTO: Shutterstock.com

Dekrēta pabalsta pirmo daļu izmaksā par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām pirms bērna piedzimšanas, pabalsta otro daļu par dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 kalendārajām dienām izmaksā pēc bērna piedzimšanas.

Topošā māmiņa jautā: "Kad īsti ir jāiet dekrētā? Ko es zaudēju, ja dekrētā neeju?

 Tāpat man ir svarīgi saprast - vai man jāiet dekrētā, ja esmu pašnodarbinātā, vai saņemšu kādu dekrēta naudu?".

 

Atbild Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA):

  • Sākoties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam, sievietei ārsts izsniedz divas darbnespējas lapas B, no kurām pirmo (par grūtniecības atvaļinājumu) noslēdz tūlīt, bet otro (par dzemdību atvaļinājumu) – pēc dzemdībām. 
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 18.2. un 18.3. apakšpunktu, darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 32. nedēļas. Ja medicīniskā aprūpe sakarā ar grūtniecību uzsākta līdz grūtniecības 12. nedēļai un izpildīti visi ārsta norādījumi, darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 30. nedēļas.
  • Tiesības uz maternitātes pabalstu ir māmiņām, kuras saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir sociāli apdrošinātas, tātad ir darba ņēmējas vai pašnodarbinātas apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā. Maternitātes pabalstam tā ir diena, ar kuru sākas grūtniecības atvaļinājums un ir izsniegta darbnespējas lapa B.
     

Dekrēta atvaļinājums pašnodarbinātai māmiņai

Pašnodarbinātajai personai, nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu (par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku), tiek vērtēts vai faktiski ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maternitātes apdrošināšanai tajā kalendāra gada ceturksnī, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (izsniegta darbnespējas lapa B), vai arī iepriekšējā ceturksnī pirms ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums un vai ir veiktas VSAOI maternitātes apdrošināšanai ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, vai veiktas ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Reklāma
Reklāma


Ja pašnodarbināta persona VSAOI veic 31,07% apmērā, tad persona ir pakļauta maternitātes apdrošināšanai. Savukārt, ja VSAOI tiek veiktas tikai 10% apmērā, tas nozīmē, ka šajā periodā persona ir pakļauta tikai pensiju apdrošināšanai un veiktās VSAOI nedod tiesības saņemt maternitātes pabalstu.

Kad notiek pabalsta izmaksa

  • VSAA maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, pamatojoties uz personas iesniegumu un uz elektroniski saņemto informāciju no ārstniecības iestādes par personai izsniegtajām darbnespējas lapām (e-DNL). Pabalsta pirmo daļu izmaksā par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām pirms bērna piedzimšanas, pabalsta otro daļu par dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 kalendārajām dienām izmaksā pēc bērna piedzimšanas.
  • Normatīvais regulējums paredz, ka maternitātes pabalstu piešķir par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā un negūst darba ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus darbnespējas dēļ. Tātad, vienlaikus nevar saņemt maternitātes pabalstu un darba ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības.
  • Tas nozīmē, ja izlemsiet neizmantot visu Darba likumā paredzēto grūtniecības atvaļinājuma periodu vai arī izmantot tikai daļu no paredzētā grūtniecības atvaļinājuma, proti, esat nolēmusi vēl kādu laiku turpināt strādāt un gūt ienākumus, tad maternitātes pabalstu par šo periodu saņemt nevarēsiet. 

 

Sazinies ar VSAA!

Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju konkrētajā dzīves situācijā, iesakām saziņai lietot VSAA informācijas kanālus, rakstot uz e-pasta adresi: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru: 64507020.

Saistītie raksti