Kas ir laulības līgums un ko tas var dot?

Latvijā cilvēki nav pieraduši pielaulības līguma, jo domā, ka precēties nozīmē pilnībā uzticēties, taču laulības šķiršanu skaits liecina par pretējo. Zvērināta advokāte Aija Osmane uzskata, ka laulības līgums ir svarīgs precību priekšnoteikums, jo arī mantiskās attiecības ir laulības sastāvdaļa, tādēļ labāk par tām vienoties jau iepriekšs.

FOTO: Edgars Runcis, mammam.lv/tetiem.lv

Laulības līgums ir līgums, ar ko laulātie nodibina, pārgroza vai izbeidz savas mantiskās attiecības, kā to nosaka Civillikuma 114. pants, kā pirms došanās laulībā, tā laulības laikā. Stājoties laulībā, līgumā raksturo mantisko stāvokli — kādi ir pašreizējie ienākumi, nekustamie un kustamie īpašumi, ja ir bijuši iepriekšēja laulība, tās saistības jāpilda, ja ir bērni no šās laulības, cik jāmaksā viņu uzturam. Tad nākamā sieva vai vīrs zina mantisko stāvokli un to, ar ko jārēķinās.

Ar laulības līgumu tiek noteikts mantisko attiecību režīms. Laulības līgumi var būt dažādi atkarībā no tā, kā laulātie vieno­jas. Pamatā var slēgt divu veidu līgumus — par kopīgu vai šķirtu mantu.

 

Nosakot mantas kopību, vienalga, par kura līdzekļiem iegādāta, tā būs kopīga. Šķiroties to dalīs uz pusēm. Tas ir nozīmīgi, jo Latvijas likums nenoteic, ka manta jādala uz pusēm.

 

Nosakot mantas kopību, vienalga, par kura līdzekļiem iegādāta, tā būs kopīga. Šķiroties to dalīs uz pusēm. Tas ir nozīmīgi, jo Latvijas likums nenoteic, ka manta jādala uz pusēm. Tas būtu svarīgi, piemēram, ja nestrādājošu sievieti ar mazu bērnu pamet vīrs, laulības laikā ir iegūts īpašums, bet viņa nevar pierādīt savu ieguldījumu un paliek materiāli neaizsargāta. Ja tiek noteikta mantas kopība, to var attiecināt arī uz pirmslaulības mantu, paredzot arī līgumā. Taču arvien vairāk ir gadījumu, kad cilvēki stājas laulībā, būdami krietni gados, un abām pusēm ir nekustamais īpašums. Laulātie mantiskās vērtības nošķir no romantiskām jūtām un laulības līgumā vienojas par mantas šķirtību. Ja manta ir uz viena laulātaā vārda, otrs ar to nedrīkst rīkoties bez atļaujas. Katrs lieto savu mantu, un katrs atbild par saviem parādiem.

Laulības līgums jāsastāda pie advokāta vai notāra un notariāli jāapstiprina, tad jāreģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā, kas atrodas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrā jāierodas abiem laulātiem ar pasēm un līgumu, jāuzraksta iesniegums, lūdzot līgumu reģistrēt.

Līgums ir pušu savstarpēja vienošanās, tādēļ, ja tavs draugs nevēlēsies to noslēgt, viena tu to nevari izdarīt. Taču, kā jau iepriekš minēts, līgumu var noslēgt arī laulības laikā.

 

Kas jāzina?
Jāapzinās mantiskais stāvoklis līguma slēgšanas brīdī. Nevajadzētu aizmirst arī personiskās lietošanas mantas. Piemēram, var neienākt prāta līgumā paredzēt, kam piederēs vijole. Strīda dusmās viena puse var to neatdot, bet varbūt otram tā ir nepieciešama profesionālai darbībai. Tie var būt arī citi vērtīgi priekšmeti, piemēram, vārdnīcas, grāmatas.

Reklāma
Reklāma

Ja laulības laikā kādai no pusēm tiek uzdāvināts vai mantojumā iegūts vērtīgs priekšmets, piemēram, dzīvoklis, tas pieder saņēmējam, ja par to nevienojas atsevišķi.

 

Advokāte A. Osmane īpaši iesaka slēgt laulības līgumu jaunām meitenēm bez izglītības un darba pieredzes, stājoties laulībā ar vīrieti, kurš būs vienīgais pelnītājs ģimenē un vēlēsies, lai sieva dzīvo mājās.

 

Advokāte A. Osmane īpaši iesaka slēgt laulības līgumu jaunām meitenēm bez izglītības un darba pieredzes, stājoties laulībā ar vīrieti, kurš būs vienīgais pelnītājs ģimenē un vēlēsies, lai sieva dzīvo mājās. Ad­vokātes praksē ir daudz gadījumu, kad meitenēm ar bērnu uz rokas jālūdz palīdzība advokātam, piedzenot no bijušā vīra vienīgi uzturlīdzekļus bērnam, kaut gan laulibas laikā iegādāts gan kustams, gan nekustams īpašums. Nepieciešams slēgt laulibas līgumu, ja precas ar citas valsts pil­soni Latvijā tas nav populāri, jo tas tiek uztverts kā neuzticiba partnerim. Citur pasaulē tā ir pierasta prakse, jo definētas laulāto mantiskās attiecības palīdz izvairīties no nesaskaņām, kas var rasties vēlāk.

Laulības līgumā var paredzēt: ja laulībā piedzimst bērns, vīrs uzņemas atbildību par ģimenes uzturēšanu un materiālo nodrošinājumu laikā, kad sieviete nestrādā, jo ir grūtniecības atvaļinājumā vai mājās audzina mazuli. Iespējams noteikt konkrētu naudas summu, ko sieviete var saņemt bērna uzturēšanai, mājsaimniecībai un ari savām vajadzībām Ja ir noslēgts līgums un vīrietis nepilda solījumu, var vērsties tiesā par līgu­ma izpildi Laulibas līgumā var paredzēt mantiskās saistības ari attiecība uz gaidāmo bērnu.

 

Materiāls publicēts sadarbībā ar veselības žurnālu topošajiem un jaunajiem vecākiem Šūpulītis un Ģimenes centra poliklīniku.