Vecāku tiesības uz nodokļu atvieglojumiem par nepilngadīga bērna uzturēšanu

Labdien! Man ir 11 gadus veca meita, ar tēvu kopā neesam, esmu precējusies. Meita dzīvo pie manis, bet meitas tēvs nemaksā uzturlīdzekļus un nevēlas noņemt meitu no savas aizgādības. Kur man būtu jāvēršas, lai varētu uzlikt sev meitu par apgādājamo?

Dažreiz elementāras situācijas risināmas tikai ar jurista palīdzību

FOTO: Shutterstock.com

Dažreiz elementāras situācijas risināmas tikai ar jurista palīdzību

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. panta trešā prim viens daļa noteic, ka atvieglojumu par tāda nepilngadīga bērna uzturēšanu, par kuru tiek veiktas uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus par šo bērnu. Tādējādi, ja bērna tēvs nemaksā uzturlīdzekļus, bet šo pienākumu viņa vietā veic valsts, jūs varat vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemērot jums.

Savukārt minētā likuma 13. panta trešā prim divi daļā noteikts, ka atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība. Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tam nodokļu maksātājam (vecākam), kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā.

No minētā izriet, ka strīda gadījumā jums jāvēršas bāriņtiesā vai tiesā. Lai atrastu sev vispiemērotāko situācijas risinājuma variantu, ieteicams konsultēties ar juristu.


 

Reklāma
Reklāma