Vai drīkst izvest bērnu dzīvot uz ārzemēm, ja šķirtais vīrs iebilst

Jautājums: Gribētu braukt uz ārzemēm strādāt  un vēlos, lai bērns mācītos ārzemēs. Laulība šķirta, bērns dzīvo ar mani. Vai tēvs var aizliegt man izvest bērnu? Vasarā gribēju paciemoties pie vecākās meitas Anglijā un bijušais vīrs sataisīja skandālu. Kā pareizi rīkoties? 

FOTO: Shutterstock.com

Atbild zvērināts advokāts Linards Baumanis:

“Neatkarīgi no tā, vai bērna vecāki dzīvo kopā vai ne, vai tiek maksāti uzturlīdzekļi, vai bērna vecāki savstarpēji uztur labas attiecības vai nav sarunājušies gadiem, bērna aizvešanai uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, ja bērns atrodas abu vecāku aizgādībā, noteikti nepieciešama otra vecāka piekrišana.


Līdz pilngadības sasniegšanai bērni atrodas savu vecāku aizgādībā. Saskaņā ar Civillikuma 177. panta noteikumiem, aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Otra vecāka viedokļa nozīmīgums bērna izvešanai uz ārzemēm izriet no Civillikuma 178.1 panta pirmās daļas, kas nosaka: ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās, ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo; jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi.


Saskaņā ar Civillikuma 178.1 panta otro daļu vecāku kopīgā aizgādība par bērnu izbeidzas, ja uz viņu savstarpējas vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata vienam no tiem tiek nodibināta atsevišķa aizgādība.

Reklāma
Reklāma

Tikai tad, ja vecāki ir savstarpēji vienojušies izbeigt kopīgo aizgādību vai tiesa ar spriedumu ir nodevusi bērnu viena vecāka atsevišķā aizgādībā, vecākam, kura atsevišķā aizgādībā bērns atrodas, rodas tiesības vienpersoniski pieņemt visus lēmumus bērna dzīvē, tai skaitā arī  noteikt bērna pastāvīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas robežām.”

 

Par ģimenes tiesībām var uzdot jautājumus mūsu ekspertiem - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātiem.