Mamma apprecas. Vai var mainīt uzvārdu bērnam no iepriekšējām attiecībām?

"Nesen stājos laulībā, pieņemot vīra uzvārdu, bet bērns (kurš nav kopīgs ar tagadējo vīru) ir palicis manā iepriekšējā uzvārdā. Vai ir vajadzīga piekrišana/atļauja no bērna īstā tēva par uzvārda maiņu bērnam?" portālam LVportāls.lv jautā Ilze.
Sasniedzot 15 gadu vecumu, personai ir tiesības pašai mainīt savu uzvārdu.

FOTO: Shutterstock.com

Sasniedzot 15 gadu vecumu, personai ir tiesības pašai mainīt savu uzvārdu.

Sieviete raksta: “Mani interesē jautājums par uzvārda maiņu bērnam. Nesen stājos laulībā, pieņemot vīra uzvārdu, bet bērns (kurš nav kopīgs ar tagadējo vīru) ir palicis manā iepriekšējā uzvārdā. Vai man ir vajadzīga piekrišana/atļauja no bērna īstā tēva par uzvārda maiņu bērnam uz manu tagadējo uzvārdu? Un, ja ir vajadzīga, tad kādi iesniegumi ir jāsagatavo? Vai to var darīt arī attālināti?”

 

Juriste Inga Rjabčikova skaidro: Civillikuma 151. pantā ir noteikts, ka bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. 

 

Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, tad to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma. 

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (Noteikumi) 134. punkts paredz, ka, pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu, reģistra ierakstu papildina, ja:

  • bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas, tēva vai mātes laulības šķiršanas, pēc tēva vai mātes uzvārda maiņas (134.7. apakšpunkts);
  • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību (134.8. apakšpunkts);
  • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības (134.9. apakšpunkts);
  • svītrotas ziņas par vienu no vecākiem, bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības (134.10. apakšpunkts).

 

Tas nozīmē, ka bērnam uzvārdu mainīt iespējams, ja pastāv kāds no iepriekš minētajiem iemesliem.

Bet, ja bērna uzvārda maiņu grib veikt noteikumu 134.7. un 134.8. apakšpunktā minētajos gadījumos, ir nepieciešama abu vecāku piekrišana (135. punkts).

 

Ja bērna vecāki nevar vienoties par uzvārda maiņu, ir jāvēršas bāriņtiesā, un iesniegumam par bērna uzvārda maiņu ir jāpievieno arī bāriņtiesas lēmums par uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm. 

Reklāma
Reklāma

 

Bāriņtiesas lēmums šādā gadījumā aizstāj otra vecāka piekrišanu.

 

Iesniegumu par uzvārda maiņu ir iespējams iesniegt portālā latvija.lv.

 

Lēmums par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) personai tiek paziņots viena mēneša laikā.

 

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 eiro. Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu, iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 

Sasniedzot 15 gadu vecumu, personai ir tiesības pašai mainīt savu uzvārdu.

 

Avots: LVportals.lv, juriste Inga Rjabčikova un Santa Blumberga-Švēde

Saistītie raksti