Apzinātība – veids, kā pilnveidot un stiprināt attiecības ģimenē

Apzinātība šobrīd ir visai moderns vārds, un, izrādās, šo dzīves pozīciju var piemērot ļoti dažādās jomās.

Apzināti var ēst, mācīties, just un, protams, arī būt apzinātās attiecībās ar partneriem, bērniem un vecākiem. Tiesa, lai veidotu šādas attiecības, vispirms ir jāiepazīst sevi pašu.

FOTO: Shutterstock.com

Apzināti var ēst, mācīties, just un, protams, arī būt apzinātās attiecībās ar partneriem, bērniem un vecākiem. Tiesa, lai veidotu šādas attiecības, vispirms ir jāiepazīst sevi pašu.

Apzinātība šobrīd ir visai moderns vārds, un, izrādās, šo dzīves pozīciju var piemērot ļoti dažādās jomās. Galvenā doma, ko mācas apzinātība, ir prasme dzīvot šeit un tagad, sajust tieši šo brīdi, sajūtu, notikumu. Apzinātības prakse jau gadu tūkstošiem ir zināma un lietota Austrumu garīgajās tradīcijās. Pēc savas būtības tā ir universāla, psiholoģiska metode un nav saistīta ne ar vienu konkrētu reliģiju vai filozofiju. 

 

Apzināti var ēst, mācīties, just un, protams, arī būt apzinātās attiecībās ar partneriem, bērniem un vecākiem. Tiesa, lai veidotu šādas attiecības, vispirms ir jāiepazīst sevi pašu. Līdz ar sevis pieņemšanu spējam labāk pazīt un pieņemt arī savas emocijas. Tas, savukārt, palīdz tikt ar tām galā, sadzīvot. Mēs emocijās vairs nepazūdam, tās mūs nepārņem savā varā un neaptumšo mūsu prātus. 

Spējot atpazīt un izprast savas emocijas, sajust esošo mirkli, novērtēt tā vienreizīgumu, mēs veiksmīgāk un labāk veidojam attiecības ar līdzcilvēkiem – draugiem, vecākiem, bērniem un otru pusīti.  

Iespējams, tu jau esi šādās attiecībās. Tādā gadījumā – apsveicam! Tas ir ceļš uz harmoniskāku mierīgāku dzīvi. Bet, ja ne, tad šī būs viela, par ko padomāt, lai esošās attiecības kļūstu vēl labākas un uz izaugsmi virzītas, lai ģimenē lieli un mazi iemācītos viens otru pieņemt, mīlēt tādu, kāds mēs katrs esam, un augt tālāk. 


Ko nozīmē apzinātas attiecības? Tās ir romantiskas attiecības, kurās abi iesaistītie partneri saprot, ka svarīgākais kopā būšanas iemesls ir nevis savstarpējas ērtības nodrošināšana un vienam otra “patērēšana”, bet gan iespēja augt un attīstīties, esot kopā. Tieši mīlestība un attiecības ir labākā augsne personības izaugsmei gan individuāli, gan esot pārī, gan ikvienās citās attiecībās. Būšana kopā nenozīmē tikai nepārejošu savstarpējas fiziskās, emocionālās un sadzīviskās ērtības baudīšanu. Tas ir kas vairāk. Tās ir divu personību izaugsmes ceļš, iespēja iepazīt un pieņemt sevi daudz pilnīgāk, nekā esot vienam. Izveidojot šādas attiecības, ir iespēja sajust daudz dziļāku gandarījumu par sevi, dzīvi un kopā būšanu. Apzinātas attiecības ar bērniem nozīmē nedalītu uzmanību, rūpīgu iedziļināšanos bērnam aktuālu jautājumu risināšanā, uzklausīšanu un vienlīdzīgu attieksmi ikvienā situācijā. Apzinātas attiecības ar vecākiem nozīmē ne tikai piezvanīt, kad kaut kas nepieciešams, bet patiesas apzinātas rūpes un ieinteresētību. Labā ziņa ir tā, ka apzinātu dzīvošanu un sadzīvošanu var mācīties. 

 

Attiecības ir vieta, kur praktizēt mīlestību 
Mīlestība ir spēja dot, ņemt, nebaidīties uzticēties un arī būt ievainojamam. Vienlaikus mīlestība nozīmē ļoti mainīgas lietas, kas katram noteiktā dzīves posmā ir svarīgas. Ik pa laikam regulāri vari pajautāt sev, kas šobrīd tev ir mīlestība. Padomā, kas ir mainījies tavās gaidās pret mīlestību. 
Dažādos dzīves periodos vajadzības ir atšķirīgas. Piemēram, maziem bērniem mīlestības sajūta rodas, ja mamma un tētis viņus fiziski apskauj, samīļo, tādēļ ikdienas apskāvieni var būt fantastiska ģimenes tradīcija. Fizisko pieskārienu nekad nav par daudz arī pieaugušo cilvēku dzīvē. Zināms, ka emocionālai labsajūtai ir nepieciešami vismaz 7 pieskārieni dienā. Samīļo savu otru pusīti, bērnu, mammu! 
Pusaudzis novērtē to, ka viņš tiek uzklausīts un viņam netiek “lasīta morāle”, bet savas otrās pusītes mīlestības valodu var palīdzēt noskaidrot grāmata “Piecas mīlestības valodas”. 

 

Reklāma
Reklāma

Svarīgāks ir process nevis rezultāts
Apzinātība ir dzīvošana šeit, šobrīd, tagad. Dzīvo attiecībās, kurās ikviens var izbaudīt un sajust esošo brīdi. Tas nenozīmē, ka vispār nav jādomā par nākotni, bet nevajadzētu koncentrēties tikai uz perspektīvām, domājot par to, vai tas, kas ir šobrīd, nesīs taustāmus augļus nākotnē. Kā lielisks treniņš var būt labo dienas notikumu pārrunāšana un labo notikumu piefiksēšana, kas ļauj apzināties vērtīgās un svarīgās lietas mūsu dzīvē. 

Ikviena ģimenes locekļa personiskā izaugsme, iespēja būt pašam, dzīve kopā bez tēlošanas un izlikšanās ir būtiskākie aspekti, par kuriem ir vērts domāt, esot jebkādās attiecībās. Veselīgas attiecības ir ļoti dziednieciskas, un apziņa, ka tevi pieņem tādu, kāds esi, bez izlikšanās un noklusēšanas, ir tas, dēļ kā vispār ir vērts būt kopā. Tā ir vide, kas ļauj personiski augt. Tiklīdz tas kaut kādu iemeslu dēļ vairs nav iespējams, iestājas diskomforta sajūta. Apstājoties emocionālā izaugsmē, dvēsele paliek badā. Un ir daudz lietu, kas ikvienam ļauj pilnveidoties, piemēram, hobiju attīstīšana, vaļasprieku realizēšana, arī iespēja mācīties un satikt domubiedrus. 

Biežāk, esot ģimenē un kopā ar kādu, sagaidām, ka līdzcilvēki piemērosies mūsu vajadzībām un apmierinās tās, uzvedīsies tā, kā mēs sagaidām. Taču ģimenē, kas dzīvo apzinātās attiecībās, primāri ir iespēja augt katram individuāli, tādējādi gūstot iekšējos resursus, ko piedāvāt pārējiem. Un brīdī, kad ikviens individuāli jūtas laimīgs un piepildīts, ir laiks un spēks, ko veltīt ģimeni emocionāli bagātinošām nodarbēm, piemēram, galda spēļu vakariem, kvalitatīvas ēdienkartes plānošanai, radošām nodarbēm un mākslinieciskām izpausmēm.

Radoša darbošanās

Katram ir dzīves bagāža
Mums visiem ir bijusi dzīve pirms attiecībām, savas emocionālās traumas un dažreiz smagi nesama bagāža.  Kādu biedē pamešana, citu – neuzticība, vēl kāds piedzīvojis nevērīgu attieksmi vai lielu zaudējumu. Agrāk vai vēlāk tas viss ietekmē esošās attiecības, jo šīs ir negatīvas emocijas, ko ne visi spēj izturēt. Par šīm sajūtām parasti dalāmies ar tikai pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kas ir ienākuši mūsu uzticības lokā. Ja partneris ir gatavs dalīties savās emocijās un piedzīvotajā, varat uzklausīt, bet neuztvert personīgi, vienlaikus ļaujot otram piedzīvot iespēju uzticēties. Sarunas pie vakariņu galda, kopīgi atmiņu vakari ar vecvecākiem, pārrunas par to, kas noticis pa dienu skolā, bērnudārzā un darbā ir ikdienišķs un vienkāršs veids, kā ik dienu stiprināt uzticēšanos un emocionālu tuvību starp visiem ģimenes locekļiem.

Apzinātās attiecībās esoši cilvēki ir gatavi risināt pagātnes un tagadnes problēmas, jo lieliski saprot, ka neatrisinātas problēmas var izjaukt esošās labās attiecības. Tikai uzņemoties atbildību par notikušo, ir iespējams to izlabot. Un tās ir lietas, ko ikviens vecāks var dot savam bērnam – mācīt un rādīt, kā būt noteicējam pār savu dzīvi, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Ikvienam ir iespējas izkopt iekšējo pasauli ar dažādu lietotņu palīdzību, piemēram, Conscious, kas palīdzēs izvirzīt uzdevumus un fiksēt, kā veicies ar to sasniegšanu. 


Visas emocijas ir atļautas
Ir ļoti maz vietu un cilvēcisko attiecību, kurās var teikt, ko patiešām domā un jūt. Bet viena no šīm retajām vietām ir ģimene. Dažreiz šāda uzticēšanās ir ļoti grūti panesama tieši apkārtējiem, tomēr, ja ir vēlme veidot atklātas un patiešām dziļas attiecības, tas iemācīties dalīties ar sajūtam nav nemaz tik grūti. Aktīva uzticēšanās ir viens no apzinātu attiecību stūrakmeņiem. Tā ir kā istaba, kurā atļauts justies tieši tā, kā jūties. Var droši dalīties ar visām sajūtām, visām emocijām un visiem sapņiem. 

Prasmi paust emocijas un ar tām dalīties mācās jau bērnībā. Piemēram, spēlējot spēles. Kopā ar bērniem var uzzīmēt emociju kartītes (tādas var atrast arī interneta resursos), varat izgrieziet tās un ielikt kastītē. Pēc tam bērna uzdevums ir vilkt kartītes ārā, atpazīt un attēlot emociju. Lai interesantāk, kopīgi atcerieties situāciju, kad bērnu skārusi attiecīgā emocija un kāpēc. Vērtīgi, ja savās emocijās dalās arī pieaugušie. Interesanta un jautra lietotne ir Moodies Emotions Analytics, kas ļauj ierunāt tekstu intonācijās un pēc tam piedāvā emociju skaidrojumu. Vēl kāda jautra lietotne ir The Mood Test - A Fun Emotion Face Scanner. Ražotāji gan uzsver, ka tā vairāk lietojama izklaidei, nevis nopietnai analīzei, taču tā tik un tā dod iespēju parunāt par sajūtām un emocijām.