Apgaismojumā aizvien lielāka loma energoekonomiskajām spuldzēm

Energoekonomisko spuldžu iegādi, galvenokārt, veicina vēlme samazināt rēķinus par patērēto elektroenerģiju, bet aizvien biežāk — arī draudzīgas attieksmes pret vidi veidošanās.

Visilgākais mūžs ir LED gaismekļiem, un ieguldītā summa (aptuveni septiņi lati par gaismekli) to 8-10 gadu ilgajā mūžā noteikti atmaksājas.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Visilgākais mūžs ir LED gaismekļiem, un ieguldītā summa (aptuveni septiņi lati par gaismekli) to 8-10 gadu ilgajā mūžā noteikti atmaksājas.

Kvēlspuldžu pakāpeniska ražošanas pārtraukšana Eiropas Savienībā radījusi pilnīgi jaunas tendences mākslīgā apgaismojuma nodrošināšanā, un veikalu tīkla K-Rauta lampu nodaļas vadītājs Jānis Putniņš kā jaunākās novērojis — cilvēki nupat no ražošanas izņemto 60W kvēlspuldžu vietā iegādājas 100W energoekonomiskās spuldzes. Aizvien biežāka viņu izvēle ir par labu vēl ekonomiskākajiem LED gaismekļiem, kā arī pieaug to cilvēku skaits, kuri atnes izlietotās energoekonomiskās spuldzes otrreizējai pārstrādei.
Ar 2012. gada septembri ražotāji atteiksies arī no 40W un 25W kvēlspuldzēm, taču šis solis daudz mazāk skars Latvijas mājsaimniecības, jo pēc veikalu tīkla K-Rauta tirdzniecības rādītājiem vairāk līdz šim pielietotas tieši 60W kvēlspuldzes.


Energoekonomisko spuldžu dizains tagad ir ļoti daudzveidīgs un pielāgojams visdažādākajām lampām un lustrām, tās ir resnākas, garākas, sveces formā utml. Lai pērkot jaunu, nekļūdītos izvēlē, vislabāk paņemt līdzi izlietoto spuldzi. Tomēr  līdz šim kvēlspuldzes devušas gan spilgtāku dienas gaismu, gan bijušas saudzīgākas acīm.

CW marķējumā norāda, ka spuldze radīs auksto — balto toni, bet WW — silto, dzelteno toni.

Energoekonomiskās spuldzes iegūst saudzīgāku — dzelteno toni
Energoekonomisko spuldžu gaisma, lai tikai minimāli, vibrē. Gan tas, gan šo spuldžu atšķirīgais — baltais gaismas tonis arī nogurdina acis. Lai padarītu energoekonomiskās spuldzes saudzīgākas patērētāju redzei, aizvien vairāk ražotāji tās ražo ar acīm saudzīgāko – dzelteno gaismas toni. Gaismas toņi ir arī norādīti uz energoekonomisko spuldžu iepakojuma, bet vislabāk konsultēties ar pārdevēju. Piemēram, CW marķējumā norāda, ka spuldze radīs auksto — balto toni, bet WW — silto, dzelteno toni.
Visilgākais mūžs ir LED gaismekļiem, un ieguldītā summa (aptuveni septiņi lati par gaismekli) to 8-10 gadu ilgajā mūžā noteikti atmaksājas. Likumdošana nosaka, ja energoekonomiskās spuldzes divu gadu laikā izdeg, ir iespēja to tirdzniecības vietā apmainīt pret jaunu. Tomēr šāda maiņa iespējama tikai, ja saglabāts čeks par iegādāto spuldzi, taču diemžēl maz iedzīvotāju tos saglabā.

Likumdošana nosaka, ja energoekonomiskās spuldzes divu gadu laikā izdeg, ir iespēja to tirdzniecības vietā apmainīt pret jaunu. Tomēr šāda maiņa iespējama tikai, ja saglabāts čeks par iegādāto spuldzi, taču diemžēl maz iedzīvotāju tos saglabā.

Reizēm energoekonomiskā spuldze izdeg uzreiz pēc ieskrūvēšanas lampā, arī tad iespējams spuldzi mainīt. Taču biežāk vainojams nevis spuldzes defekts, bet gan strāvas svārstības elektrības padevē. Šādos gadījumos iesakot elektrības skapī pievienot strāvas stabilizatoru. Tā aptuvenās izmaksas ir Ls 20, bet pievienošana jāuztic elektriķim.
Svarīgi savu labo attieksmi pret vidi un dzīvo radību (arī cilvēkiem šodien un nākamajās paaudzēs) saglabāt arī pēc tam, kad spuldzīte izdegusi un nodot to pārstrādei, lai nepieļautu spuldzes saplīšanu un dzīvsudraba nonākšanu atmosfērā. Jautāta, kādi ir iespējamie iemesli, kādēļ daudzi pagaidām neatnes dzīvsudrabu saturošas spuldzes otrreizējai pārstrādei, SIA “Ekogaisma” loģistikas vadītāja Sabīne Ozoliņa uzskaita — nezināšana, neizpratne, vienaldzīga attieksme pret vidi. Savukārt veikalu tīkla K-Rauta lampu nodaļas vadītājs Jānis Putniņš novērojis, ka pamatā energoekonomisko spuldžu krājumi pārstrādei veikalos speciāli novietotajās kastēs krājas no tām  izdegušajām spuldzēm, kuras cilvēki paņem līdzi kā paraugu jaunas spuldzes iegādei.   
Videi kaitīgo preču kategorijā ietilpst tās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu (Hg), un pēc kalpošanas laika beigām tās kļūst par bīstamiem atkritumiem. Šo metālu satur gan energoekonomiskās spuldzītes, kas mājsaimniecībās tiek lietotas visbiežāk, gan jau padomju laikos izmantotās garās dienas gaismas spuldzes jeb divcokolu spuldzes.

Reklāma
Reklāma


Dzīvsudraba saturs spuldzēs ir ļoti niecīgs
Spuldzēs dzīvsudrabs nav tīrā veidā, bet tas ir kā viena no luminafora pulvera sastāvdaļām. Dzīvsudraba daudzums, kas atrodas spuldzēs, ir salīdzinoši niecīgs, ja runājam par vienas, desmit vai pat simts spuldžu saplīšanu. Energoekonomiskās spuldzes satur 1-5 mg dzīvsudraba. Salīdzinājumam — visiem vēl labi pazīstamajiem dzīvsudraba termometriem, dzīvsudraba daudzums bija no 500 mg līdz pat 3 gramiem. Izriet, ka saplēst 500-1000 spuldzes ir tikpat kaitīgi, kā sasist vienu termometru.
Dzīvsudraba daudzums dažādās spuldzēs atšķiras proporcionāli tam, kā atšķiras pašas spuldzes. 40 gramus smagā spuldzē ir krietni mazāk dzīvsudraba nekā 400 gramus smagajā. Mājsaimniecībās visbiežāk tiek lietotas mazās energoekonomiskās spuldzītes, kuras satur 1-3 mg dzīvsudraba. Piemēram, 23W (iepriekš 103W) energoekonomiskā spuldze, kas dod salīdzinoši intensīvu gaismu un vairumā mājsaimniecību spēcīgākas pat netiek lietotas, satur 3 mg dzīvsudraba.

Salīdzinājumam — visiem vēl labi pazīstamajiem dzīvsudraba termometriem, dzīvsudraba daudzums bija no 500 mg līdz pat 3 gramiem. Izriet, ka saplēst 500-1000 spuldzes ir tikpat kaitīgi, kā sasist vienu termometru.

Dzīvsudraba dēļ nav nepieciešamības veikt kādus speciālus pasākumus, ja šāda veida spuldzes saplīst, jo kaitīgās vielas saturs spuldzēs ir ļoti niecīgs.
Mazumtirdzniecības vietās iespējams nodot tikai tik spuldžu, cik cilvēks iegādājas tajā pašā veikala apmeklējuma reizē. Priecē, ja veikalos uz šo nosacījumu neskatās ļoti stingri — ja cilvēks ar labiem nodomiem pret vidi būs atnesis piecas izlietotas spuldzes, bet iegādāsies tikai vienu, tad visticamāk pārdevējs viņam ļaus līdzatnestos gaismas avotus ievietot  speciālajā kastē.

Pieredze rāda, ka veikalu K-Rauta personāls pret izlietoto spuldžu savākšanu izturas ļoti atbildīgi — dažos veikalos ir izveidotas īpaši spuldžu vākšanai paredzētas kastes, citos darbinieki sašķiro spuldzes, atdalot mazās energoekonomiskās no garajām dienasgaismas spuldzēm utt., apstiprina SIA “Ekogaisma” loģistikas vadītāja Sabīne Ozoliņa. SIA “Ekogaisma” prasība nav tās obligāti vākt dažādās kastēs. Galvenais, lai spuldzes netiek saplēstas, metot vai kā citādi nevērīgi izturoties pret tām. SIA “Ekogaisma” pārstāvji cer, ka tuvākajā laikā būs arvien vairāk videi draudzīgu tirdzniecības vietu, līdz ar to būs iespējams izveidot efektīvāku un patērētājiem ērtāku izlietoto spuldžu savākšanas sistēmu. SIA “Ekogaisma” šobrīd strādā pie speciālu, tieši izlietotām energoekonomiskajām spuldzēm paredzēto mazo konteineru izveides.

Pārsvarā visos veikalos K-Rauta izlietoto spuldžu savākšanas kastes ir novietotas Info centros, lampu nodaļās. Līdz ar to iespēja, ka spuldze tiks saplēsta liekot to kastē, ir pavisam niecīga. Mēdz gadīties, ka cilvēks uz veikalu atnes jau saplēstu spuldzīti un, protams, pārdevējam negribas mest to parastajos atkritumos. Taču jāatzīst, ka saplēsta energoekonomiskā spuldzīte vairs nav bīstams atkritums — dzīvsudrabs, visticamāk, ir paspējis izgarot un pāri palicis tikai stikls un plastmasa, kas metami sadzīves atkritumos.

Tieši veikalos K-Rauta savāktās spuldzes nonāk šķiroto atkritumu savākšanas punktos, kur spuldžu vākšanai novietoti “Ekogaisma” konteineri, no kurienes tālāk tās transportē uz pārstrādes rūpnīcu AS “BAO” Tumē un SIA  “Lampu demerkurizācijas centrs” Liepājā.
Kā attiecīgajos normatīvajos aktos, kas regulē bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomu Latvijā, ir noteikts, gan tirgū laistās, gan savāktās un pārstrādātās izlietotās spuldzes SIA “Ekogaisma” uzskaita gan pēc skaita, gan svara.


Uzziņai
2011. gada pirmajos astoņos mēnešos veikalu tīklā K-Rauta  savākti  aptuveni 150 kg izlietoto dzīvsudrabu saturošo spuldžu.
Kopš 2006.gada SIA “Ekogaisma” gadā vidēji savāc un pārstrādā aptuveni 100 tonnas spuldžu.
Kopš SIA “Ekogaisma” pirmsākumiem pārstrādāts gandrīz 3.5 miljoni izlietoto dzīvsudrabu saturošo spuldžu.