Tēvs zināms, bet tomēr bērna dzimšanas apliecībā svītriņa. Vai cits vīrietis var adoptēt bērnu?

Dzīvē situācijas mēdz būt ļoti dažādas. Un nereti tās saistītas ar paternitātes jautājumiem. 

Dzimtsarakstu nodaļā netiek prasīti ne iemesli šādai paternitātes atzīšanai, ne arī bioloģiskā izcelšanās realitāte.

FOTO: Shutterstock.com

Dzimtsarakstu nodaļā netiek prasīti ne iemesli šādai paternitātes atzīšanai, ne arī bioloģiskā izcelšanās realitāte.

 

Situācija: 
Iluta jau no 16 gadu vecuma draudzējās ar Mareku. Bet 20 gados sanāca strīds, kā rezultātā jauniete aizskrēja pie Kārļa, lai ieriebtu Marekam. Un palika stāvoklī. Pēc mēneša jau viss ar Mareku bija kārtībā, viņš pieņēma reālo situāciju, uzņēmās rūpes par Ilutu un topošo bērnu. Kad Jana piedzima, Kārlis ieradās vienu reizi, atveda pūriņu - dažas drēbes un rotaļlietas, un viņi ar Ilutu vienojās, ka viņš vairāk nenāks. Kārlis nav ierakstīts bērna dzimšanas apliecībā un nekādus uzturlīdzekļus nav maksājis, viņu, mammu un arī jaunāko māsu, savu meitu, uztur Mareks. Viņš vēlētos Janu adoptēt, bet nevaram saprast, vai pie visa minētā viņa no tēva puses skaitās juridiski brīvs bērns. Sociālā darbiniece ieteica sameklēt no Kārļa notariāli apstiprinātu pilnvaru, ka viņš atsakās no bērna, bet tas nav iespējams, jo viņš dzīvo un strādā ārzemēs, nav kontaktu. Vai "svītriņa" dzimšanas apliecībā nenorāda uz to, ka bērnu var adoptēt cits vīrietis?

Te jāpatur prātā risks, ka vienu dienu Kārlis var izlemt celt prasību tiesā, apstrīdot paternitātes atzīšanu. 

Atbild zvērināta advokāte Dana Rone:
Jautājumā gan nav rakstīts, no kura vīrieša Iluta palika stāvoklī, tomēr visdrīzāk, ka jautājuma autore ir domājusi, ka bērna bioloģiskais tēvs ir Kārlis.
Tāpēc šobrīd, ja mazajai Janai dzimšanas apliecībā vispār nav ierakstīts tēvs, tad Mareks drīkst kopā ar Ilutu doties uz jebkuru dzimtsarakstu nodaļu, līdzi ņemot savas pases un Janas dzimšanas apliecību, un saskaņā ar Civillikuma 154.pantu un 155.panta pirmo un otro daļu Mareks var brīvprātīgi atzīt paternitāti. Tā nebūs adopcija, bet gan paternitātes brīvprātīga atzīšana. Dzimtsarakstu nodaļā netiek prasīti ne iemesli šādai paternitātes atzīšanai, ne arī bioloģiskā izcelšanās realitāte. Piekrišana būt par bērna tēvu ir nozīmīgs juridisks lēmums, un tas drīkst nebūt saistīts ar bioloģisko izcelšanos.

 


LASI ARĪ: Paternitātes noteikšana, ja bioloģiskais tēvs ir miris

Reklāma
Reklāma

Viss par paternitātes noteikšanu ar DNS testu

Kurš ir mana gaidāmā bērna tēvs? DNS analīzes

Vai gaidāmajam mazulim var mainīties DNS? Atbild ārste ģenētiķeProtams, te jāpatur prātā risks, ka vienu dienu Kārlis var izlemt celt prasību tiesā, apstrīdot paternitātes atzīšanu. Pret šādu situāciju nav iespējams nodrošināties. Ja tā notiks, tad Ilutai un Marekam kopīgi tiesā vajadzēs apliecināt, ka Mareks paternitāti ir atzinis brīvprātīgi, labi zinot, ka bērns nav cēlies no viņa, un ka viņš vēlas par bērnu rūpēties kā par savu. Turklāt saskaņā ar Civillikuma 156.panta piekto daļu paternitātes atzīšanas apstrīdēšana ir samērojama ar bērna tiesībām uz identitāti un stabilu ģimenes vidi. Tātad, ja būs iespējams pierādīt, ka bērns ir ļoti pieķēries Marekam kā savam tēvam un šādu ģimenes modeli nevajag postīt, lai neciestu bērns, tad Kārļa prasību nākotnē varēs arī noraidīt.